اسناد شفافیت دونیت (2nate.com)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
نام حامیمقدار حمایتمورد حمایتزمان حمایت
3
s.ghahremani1,000حمایت از کودک 21 ماهه9/18/2019 17:04:58
4
ناشناس5,000حمایت از کودک 21 ماهه9/17/2019 16:07:31
5
Ghonche Tavoosi200,000تهیه البسه زمستانی برای فرزندان تحت سرپرستی9/17/2019 15:16:09
6
Ghonche Tavoosiمخفیتهیه البسه زمستانی برای فرزندان تحت سرپرستی9/17/2019 15:15:17
7
Ghonche Tavoosiمخفیلپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست9/17/2019 15:14:34
8
ناشناس10,000حمایت از کودک 21 ماهه9/16/2019 23:41:30
9
ناشناس13,000حمایت از کودک 21 ماهه9/16/2019 14:03:00
10
حنیف برازنده20,000حامد میرزابابائی9/15/2019 23:11:37
11
ناشناس10,000حمایت از کودک 21 ماهه9/15/2019 18:10:02
12
اطلس کرم رودیمخفیسفیر مهربانی9/15/2019 9:42:07
13
Sepehr Tangestani100,000حمایت از کودک 21 ماهه9/14/2019 23:12:14
14
فرهاد ریاضی20,000حمایت از کودک 21 ماهه9/14/2019 10:23:21
15
amrollah mombini shad2,000حمایت از کودک 21 ماهه9/14/2019 7:00:01
16
محی سنیسلمخفیحمایت از کودک 21 ماهه9/13/2019 19:28:46
17
رضا حیدرزادهمخفیحمایت از کودک 21 ماهه9/12/2019 19:35:19
18
nafiseh abbasi10,000حمایت از کودک 21 ماهه9/12/2019 14:31:00
19
nafiseh abbasi10,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست9/12/2019 14:28:50
20
nafiseh abbasi10,000حمایت از کودک 21 ماهه9/12/2019 14:27:59
21
محمدحسین رضایی1,000تهیه البسه زمستانی برای فرزندان تحت سرپرستی9/12/2019 13:19:36
22
مجتبی علیدادیمخفیحامد میرزابابائی9/12/2019 12:53:33
23
سبکتکین بهرام پورمخفیحمایت از کودک 21 ماهه9/12/2019 1:03:39
24
محمدمخفیحمایت از کودک 21 ماهه9/11/2019 21:45:11
25
ناشناس10,000حمایت از کودک 21 ماهه9/10/2019 21:34:31
26
مینا خوانساریمخفیانجمن اتیسم ایران9/10/2019 20:22:35
27
مخفی (همکاران تامین مالی)2,000حمایت از کودک 21 ماهه9/9/2019 18:57:02
28
آیدین بارنجی45,000حمایت از کودک 21 ماهه9/9/2019 14:45:19
29
ناشناس10,000حمایت از کودک 21 ماهه9/9/2019 14:43:27
30
ناشناس50,000حمایت از دو خانواده تهی دست9/9/2019 13:19:57
31
ناشناس50,000حمایت از کودک 21 ماهه9/8/2019 21:24:59
32
ناشناس10,000حمایت از کودک 21 ماهه9/8/2019 21:07:33
33
ناشناس50,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست9/8/2019 7:59:28
34
ناشناس200,000حمایت از کودک 21 ماهه9/8/2019 7:35:43
35
ناشناس10,000حمایت از کودک 21 ماهه9/7/2019 22:31:46
36
Reza M81,000حمایت از کودک 21 ماهه9/7/2019 8:08:13
37
Reza M9,200حمایت از کودک 21 ماهه9/7/2019 8:06:59
38
آیدین بارنجی17,000حمایت از کودک 21 ماهه9/5/2019 19:41:51
39
ناشناس5,000حمایت از کودک 21 ماهه9/4/2019 17:58:29
40
ناشناس10,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست9/4/2019 17:53:09
41
ناشناس5,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست9/4/2019 17:31:48
42
نرگس نجفیمخفیحامد میرزابابائی9/4/2019 12:52:03
43
ناشناس70,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست9/4/2019 9:22:37
44
ناشناس500,000انجمن پایش سلامت و بهداشت باروری و زنان9/4/2019 8:46:25
45
علیرضا ضیایی50,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست9/1/2019 12:44:39
46
ناشناس5,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/29/2019 22:53:11
47
محمد بهشتیمخفیتهیه البسه زمستانی برای فرزندان تحت سرپرستی8/28/2019 8:16:17
48
محمد بهشتیمخفیحمایت از کودک 21 ماهه8/27/2019 23:44:23
49
سجاد عامل قنادمخفیحمایت از کودک 21 ماهه8/27/2019 18:36:55
50
Armin Eftekhari10,000حامد میرزابابائی8/27/2019 15:46:25
51
حميد رضا ناهيدي نژاد10,000انجمن ققنوس؛ جمعیت حمایت از بیماران سوخته8/26/2019 15:00:24
52
Elham Farhadi100,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/25/2019 16:13:42
53
ناشناس50,000حمایت از کودک 21 ماهه8/25/2019 16:04:17
54
علی پور محمد مهدی دوستمخفیلپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/25/2019 14:21:43
55
ناشناس10,000حمایت از کودک 21 ماهه8/25/2019 12:34:56
56
مخفی (همکاران تامین مالی)مخفیحمایت از کودک 21 ماهه8/24/2019 19:23:10
57
علی پور محمد مهدی دوست250,000حمایت از کودک 21 ماهه8/24/2019 19:17:15
58
mostafashojafar30000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست43701.78718
59
مخفی (همکاران تامین مالی)5,000تهیه البسه زمستانی برای فرزندان تحت سرپرستی8/23/2019 21:39:11
60
ناشناس5,000تهیه البسه زمستانی برای فرزندان تحت سرپرستی8/22/2019 14:10:50
61
محمدحسن احمدفر100,000موسسه خیریه آبشار عاطفه ها8/22/2019 11:32:31
62
ناشناس20,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/21/2019 17:48:34
63
ناشناس2,000انجمن ققنوس؛ جمعیت حمایت از بیماران سوخته8/21/2019 6:27:47
64
ناشناس200,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/20/2019 14:18:01
65
مخفی (همکاران تامین مالی)مخفیلپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/20/2019 13:17:51
66
ناشناس100,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/20/2019 2:18:58
67
ناشناس10,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/20/2019 0:27:43
68
عبدالرضا فریدی10,000حامد میرزابابائی8/19/2019 17:50:43
69
لي لي انتخابي30,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/19/2019 11:44:45
70
پویان5,000حمیدرضا نجفی8/19/2019 11:17:21
71
mehrdad5,000حمیدرضا نجفی8/19/2019 11:07:31
72
ناشناس5,000تهیه البسه زمستانی برای فرزندان تحت سرپرستی8/19/2019 0:49:11
73
غلام عوض علی پورمخفیلپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/19/2019 0:41:26
74
Taheramoozمخفیحامد میرزابابائی8/18/2019 14:29:01
75
راحله کیانیمخفیحامد میرزابابائی8/17/2019 17:22:08
76
محی سَنیسِلمخفیتهیه البسه زمستانی برای فرزندان تحت سرپرستی8/17/2019 15:25:29
77
Parisa Alizadehمخفیلپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/17/2019 11:20:14
78
دانیال ترکمانمخفیلپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/16/2019 17:33:40
79
ناشناس10,000حامد میرزابابائی8/16/2019 16:06:51
80
ناشناس2,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/16/2019 0:21:01
81
خدمات پرداخت ارزی پاسارگاد پیمنت100,000حامی8/15/2019 6:45:45
82
ناشناس5,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/15/2019 6:25:49
83
ناشناس20,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/14/2019 18:40:26
84
فرزانه م30,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/14/2019 14:38:50
85
مبینا ملایمی5,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/13/2019 23:24:30
86
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/13/2019 0:10:15
87
MPC3,000آریا رحمتی8/12/2019 10:51:24
88
هادی نیلی100,000حامی8/11/2019 23:52:54
89
حمیدرضا اثنی عشریمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/10/2019 23:20:18
90
parsa bagheriمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/10/2019 16:13:33
91
ناشناس450,000تهیه البسه زمستانی برای فرزندان تحت سرپرستی8/10/2019 13:37:03
92
لیلا رحمانیمخفیآغاز روزنو البرز8/10/2019 13:31:28
93
محسن معصومیمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/9/2019 22:52:54
94
abolofazl1,000اعظم عباسی8/9/2019 18:40:41
95
احسان اسکندری پور1,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/8/2019 22:47:04
96
مهدیزاده1,000,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/8/2019 18:37:04
97
نكيسا شعبانيان100,000حامد میرزابابائی8/7/2019 22:07:31
98
سیامک برزگر2,500,000حامی بزرگ8/7/2019 18:42:06
99
مجید ملک زادهمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/7/2019 12:01:01
100
ناشناس50,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/7/2019 8:03:13
Loading...