اسناد شفافیت دونیت (2nate.com)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
نام حامیمقدار حمایتمورد حمایتزمان حمایت
3
ناشناس5,000تهیه البسه زمستانی برای فرزندان تحت سرپرستی8/22/2019 14:10:50
4
محمدحسن احمدفر100,000موسسه خیریه آبشار عاطفه ها8/22/2019 11:32:31
5
ناشناس20,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/21/2019 17:48:34
6
ناشناس2,000انجمن ققنوس؛ جمعیت حمایت از بیماران سوخته8/21/2019 6:27:47
7
ناشناس200,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/20/2019 14:18:01
8
مخفی (همکاران تامین مالی)مخفیلپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/20/2019 13:17:51
9
ناشناس100,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/20/2019 2:18:58
10
ناشناس10,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/20/2019 0:27:43
11
عبدالرضا فریدی10,000حامد میرزابابائی8/19/2019 17:50:43
12
لي لي انتخابي30,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/19/2019 11:44:45
13
پویان5,000حمیدرضا نجفی8/19/2019 11:17:21
14
mehrdad5,000حمیدرضا نجفی8/19/2019 11:07:31
15
ناشناس5,000تهیه البسه زمستانی برای فرزندان تحت سرپرستی8/19/2019 0:49:11
16
غلام عوض علی پورمخفیلپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/19/2019 0:41:26
17
Taheramoozمخفیحامد میرزابابائی8/18/2019 14:29:01
18
راحله کیانیمخفیحامد میرزابابائی8/17/2019 17:22:08
19
محی سَنیسِلمخفیتهیه البسه زمستانی برای فرزندان تحت سرپرستی8/17/2019 15:25:29
20
Parisa Alizadehمخفیلپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/17/2019 11:20:14
21
دانیال ترکمانمخفیلپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/16/2019 17:33:40
22
ناشناس10,000حامد میرزابابائی8/16/2019 16:06:51
23
ناشناس2,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/16/2019 0:21:01
24
خدمات پرداخت ارزی پاسارگاد پیمنت100,000حامی8/15/2019 6:45:45
25
ناشناس5,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/15/2019 6:25:49
26
ناشناس20,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/14/2019 18:40:26
27
فرزانه م30,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/14/2019 14:38:50
28
مبینا ملایمی5,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/13/2019 23:24:30
29
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/13/2019 0:10:15
30
MPC3,000آریا رحمتی8/12/2019 10:51:24
31
هادی نیلی100,000حامی8/11/2019 23:52:54
32
حمیدرضا اثنی عشریمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/10/2019 23:20:18
33
parsa bagheriمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/10/2019 16:13:33
34
ناشناس450,000تهیه البسه زمستانی برای فرزندان تحت سرپرستی8/10/2019 13:37:03
35
لیلا رحمانیمخفیآغاز روزنو البرز8/10/2019 13:31:28
36
محسن معصومیمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/9/2019 22:52:54
37
abolofazl1,000اعظم عباسی8/9/2019 18:40:41
38
احسان اسکندری پور1,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/8/2019 22:47:04
39
مهدیزاده1,000,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/8/2019 18:37:04
40
نكيسا شعبانيان100,000حامد میرزابابائی8/7/2019 22:07:31
41
سیامک برزگر2,500,000حامی بزرگ8/7/2019 18:42:06
42
مجید ملک زادهمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/7/2019 12:01:01
43
ناشناس50,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/7/2019 8:03:13
44
ناشناس10,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/7/2019 0:22:14
45
مخفی (همکاران تامین مالی)10,000محی سَنیسِل8/6/2019 16:20:00
46
ناشناس10,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/6/2019 16:04:57
47
Pedram M1,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/6/2019 14:09:49
48
محی سَنیسِلمخفیکتاب «سفیر»8/6/2019 14:09:48
49
فرزاد رحیمی5,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/6/2019 13:33:31
50
رامین فلاطونیمخفیلپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/6/2019 9:51:21
51
رامین فلاطونیمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/6/2019 9:39:50
52
محمد علی خسرونژادمخفیحامی8/6/2019 8:50:52
53
شیدامرادماهی15,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/5/2019 21:54:59
54
مخفی (همکاران تامین مالی)20,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/5/2019 21:22:02
55
Mehran Pourvahabمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/5/2019 0:39:51
56
Parisa Alizadeh50,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/3/2019 23:49:47
57
امیر آبیار351,000کتاب «سفیر»8/3/2019 23:33:26
58
سیدعلی سیدحمزهمخفیحامی8/3/2019 15:48:40
59
mehrdad khodaei20,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/3/2019 10:30:53
60
ناشناس14,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/2/2019 16:23:10
61
Milad Ahmadiمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/2/2019 15:58:21
62
پژمان شفیقمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/2/2019 15:40:53
63
ناشناس10,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/2/2019 12:55:56
64
Ehsan Amidمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/2/2019 12:53:43
65
یه بوشهری150,000حامی8/2/2019 12:47:33
66
ناشناس10,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست8/2/2019 12:28:23
67
آرین بهمنی مقدممخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/2/2019 12:21:46
68
محمد پویا لیاقت مهرمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/2/2019 11:59:33
69
ناشناس5,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/1/2019 21:18:30
70
علی بندریمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/1/2019 11:20:18
71
*****مخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/1/2019 11:16:53
72
ناشناس5,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/1/2019 10:34:12
73
محمد جواد ابراهیمی30,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان8/1/2019 5:13:52
74
زهرا قربانی50,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست7/31/2019 21:53:33
75
مجید مومنیمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان7/31/2019 19:36:27
76
مهدی زنهاری15,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست7/31/2019 18:56:17
77
ناشناس30,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان7/31/2019 18:49:39
78
hesamodin sمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان7/31/2019 17:41:19
79
شرکت زیتل (فرابرد داده های ایرانیان)مخفیحامی بزرگ7/31/2019 17:37:29
80
محمد مهدی آهنی ها2,500,000حامی بزرگ7/31/2019 16:29:34
81
Saeid Madarshahi100,000حامی7/31/2019 15:14:03
82
kamyar dalvandi10,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان7/31/2019 14:15:33
83
پیمان مختاری رادمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان7/31/2019 13:19:28
84
امین50,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان7/31/2019 10:17:42
85
محمدرضا جوکارمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان7/31/2019 9:29:41
86
كامران قلي پورمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان7/31/2019 4:55:44
87
مهدی فتاحی30,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان7/31/2019 2:18:20
88
ناشناس2,000لپ تاپ برای دانش آموز نخبه بی سرپرست7/31/2019 0:50:09
89
ناشناس14,313تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان7/30/2019 23:33:26
90
آیدین جمشیدی11,111تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان7/30/2019 22:51:10
91
انصار رضائی800,000حامی موفقیت7/30/2019 21:49:28
92
محمد علی اذانی10,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان7/30/2019 19:11:25
93
پانته‌آ یورتچی50,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان7/30/2019 18:07:19
94
ناشناس500,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان7/30/2019 17:44:45
95
تیشینهمخفیحامی7/30/2019 17:41:01
96
ناشناس20,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان7/30/2019 17:25:26
97
ناشناس10,000تولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان7/30/2019 16:24:13
98
مسعود قربانی100,000حامی7/30/2019 15:50:03
99
سپهر اسلامیمخفیحامی7/30/2019 15:26:06
100
Reza Shmمخفیتولید دوره آموزشی بلاک چین در حمایت از سیل زدگان7/30/2019 11:32:32
Loading...