اسناد شفافیت دونیت (2nate.com)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
نام حامیمقدار حمایتمورد حمایتزمان حمایت
3
محمد آتش آب پرور20,000انجمن نابینایان تجلی توانایی و تجربه ری5/19/2019 12:09:09
4
null100سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/19/2019 11:38:47
5
سعید حسینی100,000حرکت مفیدیه؛ حمایت می‌کنم.5/19/2019 10:55:42
6
null5,000چهارمین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/19/2019 8:08:47
7
null1,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/19/2019 7:08:47
8
NAMELEES KNIGHT5,000حمیدرضا نجفی5/19/2019 5:54:53
9
علیرضا صادقیمخفیراه‌اندازی پلتفرم داوطلبانه: ارتباط بین افراد جامعه و فعالیت‌های اجتماعی5/18/2019 21:12:17
10
علیرضاصادقیمخفیدستگاه نبولایزر و پالس اکسی متر برای خانه بهداشت تلنگ5/18/2019 21:08:57
11
null5,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/18/2019 21:08:47
12
null5,000چهارمین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/18/2019 17:53:53
13
null5,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/18/2019 17:53:47
14
null500سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/18/2019 15:38:47
15
ناشناس50,000دستگاه نبولایزر و پالس اکسی متر برای خانه بهداشت تلنگ5/18/2019 15:18:43
16
مهدی محمدیمخفیدستگاه نبولایزر و پالس اکسی متر برای خانه بهداشت تلنگ5/18/2019 13:52:41
17
مهدی محمدیمخفیدستگاه نبولایزر و پالس اکسی متر برای خانه بهداشت تلنگ5/18/2019 13:49:54
18
محمد بهشتیمخفیتخفیف 20درصدی خرید گلدان به مدت 2سال5/18/2019 9:58:17
19
محمد بهشتیمخفیدستگاه نبولایزر و پالس اکسی متر برای خانه بهداشت تلنگ5/18/2019 9:53:43
20
محمد بهشتیمخفیتخفیف 20درصدی خرید گلدان به مدت 2سال5/18/2019 9:52:15
21
محمد بهشتیمخفیتخفیف 20درصدی خرید گلدان به مدت 2سال5/18/2019 9:52:00
22
null100سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/18/2019 8:53:47
23
ناشناس10,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/18/2019 8:20:06
24
null1,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/18/2019 7:23:47
25
null2,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/18/2019 5:23:47
26
null5,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/18/2019 2:23:47
27
محی سَنیسِلمخفیتخفیف 20درصدی خرید گلدان به مدت 2سال5/17/2019 23:40:11
28
yasin ayubi1,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/17/2019 23:09:07
29
ناشناس100,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/17/2019 21:18:20
30
محمد جباری10,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/17/2019 20:13:09
31
محمد جباری232,000دستگاه نبولایزر و پالس اکسی متر برای خانه بهداشت تلنگ5/17/2019 20:09:47
32
ناشناس5,000مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/17/2019 18:34:39
33
null100مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/17/2019 10:08:53
34
null828مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/17/2019 10:08:48
35
null1,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/17/2019 8:38:47
36
ناشناس13,000مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/17/2019 0:36:06
37
یوسف فیروزان80,789دستگاه نبولایزر و پالس اکسی متر برای خانه بهداشت تلنگ5/16/2019 15:44:58
38
null2,000راه‌اندازی پلتفرم داوطلبانه: ارتباط بین افراد جامعه و فعالیت‌های اجتماعی5/16/2019 12:08:49
39
null12,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/16/2019 10:53:48
40
null100مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/16/2019 8:53:48
41
null1,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/16/2019 5:08:48
42
misaq webمخفیراه‌اندازی پلتفرم داوطلبانه: ارتباط بین افراد جامعه و فعالیت‌های اجتماعی5/15/2019 21:48:28
43
null2,000مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/15/2019 21:38:48
44
ناشناس5,000کمپین حمایت از دریا دلان تشنه5/15/2019 20:10:23
45
ناشناس5,000تهیه کفش برای 600 خانوار در جکیگور5/15/2019 20:08:50
46
ناشناس3,000دستگاه نبولایزر و پالس اکسی متر برای خانه بهداشت تلنگ5/15/2019 19:59:32
47
ناشناس5,000مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/15/2019 19:56:50
48
ناشناس14,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/15/2019 19:38:13
49
null2,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/15/2019 14:23:48
50
null2,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/15/2019 12:53:48
51
null108سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/15/2019 12:23:49
52
null100مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/15/2019 9:53:49
53
null1,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/15/2019 5:08:49
54
ریحانه نامدارمخفیحامد میرزابابائی5/14/2019 21:10:56
55
null100مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/14/2019 9:23:49
56
null1,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/14/2019 5:08:49
57
null2,000چهارمین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/14/2019 0:38:49
58
null100چهارمین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/13/2019 9:38:50
59
null2,000چهارمین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/13/2019 9:08:50
60
null15,000مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/13/2019 8:23:51
61
null1,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/13/2019 5:08:49
62
null1,000مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/13/2019 4:08:49
63
null10,000مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/12/2019 16:53:51
64
سید رضا انجوی4,000دستگاه نبولایزر و پالس اکسی متر برای خانه بهداشت تلنگ5/12/2019 13:01:50
65
سید رضا انجوی2,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/12/2019 12:57:19
66
سید رضا انجوی4,000مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/12/2019 12:55:43
67
null10,000چهارمین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/12/2019 11:23:50
68
ناشناس10,000دستگاه نبولایزر و پالس اکسی متر برای خانه بهداشت تلنگ5/12/2019 10:09:26
69
null100مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/12/2019 8:53:50
70
null2,000چهارمین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/12/2019 5:38:50
71
null1,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/12/2019 5:08:50
72
null5,000مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/12/2019 2:38:50
73
null5,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/12/2019 0:09:21
74
null5,000چهارمین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/12/2019 0:09:14
75
ناشناس3,000دستگاه نبولایزر و پالس اکسی متر برای خانه بهداشت تلنگ5/11/2019 21:02:34
76
null2,000چهارمین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/11/2019 12:53:50
77
null100مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/11/2019 9:08:50
78
null2,000مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/11/2019 8:23:59
79
null10,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/11/2019 8:23:52
80
null2,000چهارمین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/11/2019 5:23:53
81
null1,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/11/2019 5:09:03
82
null5,000چهارمین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/11/2019 5:08:57
83
null2,000راه‌اندازی پلتفرم داوطلبانه: ارتباط بین افراد جامعه و فعالیت‌های اجتماعی5/11/2019 5:08:51
84
null5,000مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/11/2019 4:23:50
85
null5,000مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/10/2019 22:38:50
86
null1,000چهارمین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/10/2019 21:38:51
87
null2,000چهارمین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/10/2019 20:23:52
88
null500چهارمین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/10/2019 20:08:53
89
null2,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/10/2019 19:53:58
90
null2,000چهارمین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/10/2019 19:53:51
91
ناشناس5,000دستگاه نبولایزر و پالس اکسی متر برای خانه بهداشت تلنگ5/10/2019 19:52:25
92
ناشناس2,000مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/10/2019 19:50:15
93
ناشناس500,000دستگاه نبولایزر و پالس اکسی متر برای خانه بهداشت تلنگ5/10/2019 14:58:00
94
null20,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/10/2019 14:39:09
95
null20,000مرحله دوم آزادی فوری مادر کودکی در بند زندان5/10/2019 14:39:00
96
null20,000چهارمین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/10/2019 14:38:51
97
null5,000چهارمین سال پویش مردمی توشه های بهشتی5/10/2019 11:23:51
98
null100سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/10/2019 8:38:51
99
null1,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/10/2019 5:08:53
100
null5,000سومین طرح خیریه رمضان کریم: اهداء 100 سبد کالای غذایی به نیازمندان در محله های حومه شیراز5/10/2019 4:54:01
Loading...