اسناد شفافیت دونیت (2nate.com)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
2
نام حامیمقدار حمایتمورد حمایتزمان حمایت
3
محمد بهشتیمخفیتهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/23/2019 16:44:09
4
محمد بهشتیمخفیخرید کفش به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد روستاهای بشاگرد.2/23/2019 16:43:31
5
null2,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/23/2019 15:51:31
6
دونیت15,000خرید کفش به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد روستاهای بشاگرد.2/23/2019 15:18:04
7
null30,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/23/2019 13:22:36
8
null5,000بازسازی و تجهیز مدارس روستاهای محروم کرمانشاه، ایلام و لرستان2/23/2019 11:43:20
9
null2,000آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/23/2019 10:04:05
10
null100بازسازی و تجهیز مدارس روستاهای محروم کرمانشاه، ایلام و لرستان2/23/2019 9:47:32
11
null10,000دستان شهر به وقت بهار...2/23/2019 9:30:58
12
null1,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/23/2019 8:24:48
13
null2,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/23/2019 8:08:21
14
null5,000دستان شهر به وقت بهار...2/23/2019 8:08:15
15
null2,000بازسازی و تجهیز مدارس روستاهای محروم کرمانشاه، ایلام و لرستان2/23/2019 4:16:36
16
ناشناس10,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/23/2019 1:49:13
17
null20,000آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/22/2019 23:35:21
18
null1,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/22/2019 23:18:47
19
null5,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/22/2019 22:45:41
20
null2,000دستان شهر به وقت بهار...2/22/2019 19:43:59
21
null2,000بازسازی و تجهیز مدارس روستاهای محروم کرمانشاه، ایلام و لرستان2/22/2019 19:43:49
22
null2,000آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/22/2019 19:43:42
23
null5,000بازسازی و تجهیز مدارس روستاهای محروم کرمانشاه، ایلام و لرستان2/22/2019 19:10:35
24
null10,000دستان شهر به وقت بهار...2/22/2019 18:04:24
25
null5,000بازسازی و تجهیز مدارس روستاهای محروم کرمانشاه، ایلام و لرستان2/22/2019 17:31:19
26
null2,000دستان شهر به وقت بهار...2/22/2019 12:33:36
27
null2,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/22/2019 12:33:30
28
null2,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/22/2019 12:17:04
29
null5,000دستان شهر به وقت بهار...2/22/2019 12:16:57
30
null2,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/22/2019 11:43:51
31
ناشناس25,000بازسازی و تجهیز مدارس روستاهای محروم کرمانشاه، ایلام و لرستان2/22/2019 11:24:36
32
null5,000دستان شهر به وقت بهار...2/22/2019 10:04:35
33
null1,000آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/22/2019 9:31:29
34
null100تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/22/2019 8:58:24
35
null1,000دستان شهر به وقت بهار...2/22/2019 8:08:45
36
null5,000دستان شهر به وقت بهار...2/22/2019 6:29:29
37
null2,000آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/22/2019 0:43:00
38
null20,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/22/2019 0:10:02
39
null5,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/22/2019 0:09:54
40
null2,000دستان شهر به وقت بهار...2/21/2019 23:53:21
41
null5,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/21/2019 21:24:26
42
ناشناس10,000جلوگیری از فروپاشی امید به زندگی2/21/2019 19:48:30
43
null2,000دستان شهر به وقت بهار...2/21/2019 18:55:38
44
null2,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/21/2019 18:55:32
45
پارس فریلنسر56,000تامین مکمل های تغذیه ای برای کودکان بی سرپرست و بد سرپرست اردبیل2/21/2019 18:43:11
46
null50,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/21/2019 17:16:15
47
ناشناس10,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/21/2019 16:37:48
48
ناشناس4,000خرید لباس و مواد غذایی خانواده های بدسرپرست(لبخند عید)2/21/2019 16:36:13
49
ناشناس5,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/21/2019 15:53:21
50
null5,000بازسازی و تجهیز مدارس روستاهای محروم کرمانشاه، ایلام و لرستان2/21/2019 15:20:26
51
null2,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/21/2019 13:41:10
52
null20,000آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/21/2019 11:45:20
53
ناشناس14,000آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/21/2019 10:52:37
54
null1,000بازسازی و تجهیز مدارس روستاهای محروم کرمانشاه، ایلام و لرستان2/21/2019 9:49:31
55
ناشناس250,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/21/2019 9:05:35
56
null5,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/21/2019 8:26:53
57
null100دستان شهر به وقت بهار...2/21/2019 8:10:36
58
null100دستان شهر به وقت بهار...2/21/2019 8:10:29
59
null5,000آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/21/2019 8:10:24
60
null500بازسازی و تجهیز مدارس روستاهای محروم کرمانشاه، ایلام و لرستان2/21/2019 8:10:18
61
null1,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/21/2019 7:53:42
62
null5,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/21/2019 5:41:20
63
null20,000دستان شهر به وقت بهار...2/21/2019 3:12:25
64
null2,000آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/21/2019 1:49:42
65
null2,000آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/21/2019 1:00:08
66
null500دستان شهر به وقت بهار...2/20/2019 19:12:36
67
یعقوب ذاکری درباغیمخفیخرید لباس و مواد غذایی خانواده های بدسرپرست(لبخند عید)2/20/2019 18:31:23
68
یعقوب ذاکری درباغیمخفیخرید لباس و مواد غذایی خانواده های بدسرپرست(لبخند عید)2/20/2019 18:27:06
69
null2,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/20/2019 18:06:39
70
null2,000آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/20/2019 18:06:33
71
null1,000بازسازی و تجهیز مدارس روستاهای محروم کرمانشاه، ایلام و لرستان2/20/2019 18:06:27
72
null2,000آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/20/2019 17:49:59
73
null1,000دستان شهر به وقت بهار...2/20/2019 17:49:52
74
null2,000آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/20/2019 16:43:40
75
null1,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/20/2019 12:52:03
76
null2,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/20/2019 12:02:24
77
null1,000دستان شهر به وقت بهار...2/20/2019 10:39:48
78
null100بازسازی و تجهیز مدارس روستاهای محروم کرمانشاه، ایلام و لرستان2/20/2019 10:39:41
79
null2,000بازسازی و تجهیز مدارس روستاهای محروم کرمانشاه، ایلام و لرستان2/20/2019 9:16:57
80
null2,000آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/20/2019 9:00:26
81
null1,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/20/2019 8:43:53
82
null2,122دستان شهر به وقت بهار...2/20/2019 8:27:22
83
null5,000بازسازی و تجهیز مدارس روستاهای محروم کرمانشاه، ایلام و لرستان2/20/2019 7:37:42
84
null5,000بازسازی و تجهیز مدارس روستاهای محروم کرمانشاه، ایلام و لرستان2/20/2019 7:21:13
85
ناشناس20,000خرید لباس و مواد غذایی خانواده های بدسرپرست(لبخند عید)2/20/2019 7:17:30
86
null2,000آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/20/2019 7:04:35
87
null5,000دستان شهر به وقت بهار...2/20/2019 5:58:31
88
null500آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/20/2019 5:58:24
89
null10,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/20/2019 2:56:26
90
null2,000آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/20/2019 2:39:51
91
null2,000آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/20/2019 2:06:46
92
null1,000دستان شهر به وقت بهار...2/20/2019 0:27:29
93
null1,000دستان شهر به وقت بهار...2/19/2019 23:37:51
94
null7,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/19/2019 16:44:13
95
null1,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/19/2019 16:27:51
96
null1,000دستان شهر به وقت بهار...2/19/2019 16:27:43
97
null1,000بازسازی و تجهیز مدارس روستاهای محروم کرمانشاه، ایلام و لرستان2/19/2019 16:11:13
98
null1,000آینده ی واقعی بچه ها نه با پول بلکه با افزایش مهارت ها ساخته میشه2/19/2019 16:11:07
99
روح الله احمدی275,000خرید کفش به نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد روستاهای بشاگرد.2/19/2019 15:18:15
100
null2,000تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق محروم طبس2/19/2019 14:48:23
Loading...
Main menu