Uppdragslista - FS
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Målnr (RM-år)Ansvarig / projektledareMedhjälpareAktivitet 1Aktivitet 2Aktivitet 3Aktivitet 4Föregående års ansvarigaStatusDeadlinePersonalKommentar (Avgränsningar, medskick, målgrupper, tankar etc.)
2
Förbundet ska i en rapport undersöka den etniska mångfalden inom Sveroks föreningar och distrikt för att se hur den ser ut samt hur Sverok kan arbeta med detta.M1 (2016)Alexandra Appleby HjortswangHelena Sandahl,
Max Horttanainen
https://docs.google.com/document/u/1/d/12F8wajMUX1KtYiqF6oKCL02iDYPWzgzsIev9arLPaLU/edit?usp=drive_web&ouid=105604577704714871911Anna Erlandsson3Enkätsvaren behöver gås igenom ytterligare.
3
Ta fram konkreta åtgärder för breddning av den etniska mångfalden inom förbundet, med utgångspunkt i rapporten om etnisk mångfald från 2017.J1 (2017)Alexandra Appleby HjortswangHelena Sandahl,
Max Horttanainen
https://docs.google.com/document/u/1/d/12F8wajMUX1KtYiqF6oKCL02iDYPWzgzsIev9arLPaLU/edit?usp=drive_web&ouid=105604577704714871911Anna Erlandsson1Skapa en arbetsgrupp för att arbeta med frågorna
4
Ta fram en uppförandekod för minst en verksamhetsgren till.J2 (2017)Emma CarlströmHelena Sandahlhttps://docs.google.com/document/d/16haIoxMS6vsd0fPMKmAd4HEqUQbbx3YSxchaQWaKk0A/editEvelina Pihl2#5Arbetet om kod för airsoft har påbörjats
5
Sverok ska tillsammans med Svenska e-sportförbundet formulera ett samverkansavtal.C2 (2017)Erik LarssonAnna Kärrstrandhttps://docs.google.com/document/d/1H-qmT6XS2XTJFs_8_OVjtGDI8mOX63qyQacMC1FFzL0/editErik Larsson2Vidare diskussion skjuts upp till efter RFs årsmöte
6
Skapa fem nybörjarguider inom ramen för Stora Spelguiden från Sverok. Dessa guider ska rikta sig mot fem spelhobbygrenar och ska underlätta för personer att engagera sig i dessa.D1 (2017)Erland Nylund--Evelina Pihl1Rapport om varför den inte ska skickas in kommer
7
Ta fram en tillgänglighetskommitté med syfte att se över tillgängligheten inom Sverok och utifrån detta arbete ta fram lämpliga dokument.J3 (2017)Anna KärrstrandLinnea IsakssonJenna Yeung2Arbetet är påbörjat, men ligger nu på is fram till augusti
8
Förbundet ska dela ut priset för Årets ungdomskommun.K2 (2017) Motion (2015) K3 (2016), I2 (2018)Alexandra Appleby HjortswangCaroline Wallénhttps://docs.google.com/document/d/1WYIEYxm1MLZ1y_GSwbJzlUaUBUXP3mWRYHVeJTq4NU8/editAlexandra Hjortswang1En rankinglista har påbörjats
9
Utveckla arbetet med att samverka och stödja större projekt som initieras av föreningar och distrikt.M3 (2017)Max HorttanainenEmma Carlström,
Caroline Wallén
https://docs.google.com/document/d/1kpsXOHJWwi-jWvirxUjUMPEL5jHlhNrCX7n2UEuo2oQ/editEvelina Pihl2#3
10
Ta fram riktlinjer för hur föreningar och distrikt kan bjudas in till att vara samverkande parter i större projekt som initieras av förbundet.M4 (2017)Max HorttanainenEmma Carlström,
Caroline Wallén
https://docs.google.com/document/d/1kpsXOHJWwi-jWvirxUjUMPEL5jHlhNrCX7n2UEuo2oQ/editEvelina Pihl2#3
11
att uppdra åt förbundsstyrelsen att göra en helhetsöversyn av stadgarnaMotion: "Avveckla stadgekommentarerna" (2018)Erland NylundEmma Carlström,
Max Horttanainen
Fsek+kanslietLägga fram DU till FSFsek+kanslietLägga fram BU till FS2#5
12
att Förbundsstyrelsen även utreder andra sätt att motverka tendensen att förbundet och medlemsföreningarna hindrar vuxnas engagemang och deltagande.Motion:"Bredda sverokfamiljen" (2018)Erland NylundAlexandra Appleby
Hjortswang,
Caroline Wallén
https://docs.google.com/document/d/1RNDxmJdSjl4J72CsA4JdZKm__h42ay678r_cBzDRl-4/edit#2#5Hindras vuxnas engagemang och deltagande?
Isf hur? Vad kan vi göra åt det?
13
att förbundet även uppdras att se över hur de kan motverka att Sverok-föreningar hindrar vuxnas engagemang, deltagande och medlemskap.Motion:"Bredda sverokfamiljen" (2018)Erland NylundAlexandra Appleby
Hjortswang,
Caroline Wallén
https://docs.google.com/document/d/1RNDxmJdSjl4J72CsA4JdZKm__h42ay678r_cBzDRl-4/edit#2#5Hindras vuxnas engagemang och deltagande?
Isf hur? Vad kan vi göra åt det?
14
att Förbundsstyrelsen ges i uppgift att undersöka möjligheten att ha Riksmöte vartannat år.Motion "Utreda möjligheten att ha Riksmötet vartannat år" (2018)Erland NylundEmma CarlströmFS workshopKansliet workshopFsek+Ford+kansliet sammanfattarBU1#4Vilka problem ser vi? Vilka lösningar ser vi?
15
att Förbundsstyrelsen uppdras att lägga fram vederbörliga propositioner till Riksmötet 2019 så att Riksmötet 2019 kan fatta de beslut som krävs för att så snart som möjligt övergå till biennala årsmöten.Motion "Utreda möjligheten att ha Riksmötet vartannat år" (2018)Erland NylundEmma CarlströmFsek+kanslietEv. DUBU1#4Skriva stadgar
16
A2: Sverok ska arbeta för att öka kommunikationen mellan föreningsmedlemmar och förbundsstyrelsenA2 (2018)Erland NylundCaroline Wallén,
Helena Sandahl
2
17
A3: Representanter från Förbundsstyrelsen ska närvara på 15 arrangemang som arrangeras av Sverok-föreningarA3 (2018)Linnea IsakssonErland Nylundhttps://docs.google.com/document/d/1plTz6dQ0m7s6gU3B_PAJkwf2hUMUd6ReXQ46v9lqF2c/edit2#1
18
B4: Sprida information om de åtgärder, som framkommit under 2018 års arbete, för att stödja föreningar i socioekonomiskt utsatta områden.B4 (2018)Alexandra Appleby HjortswangHelena SandahlMöte inbokat1
19
B6: Införa de åtgärder som togs fram genom arbetet med enkäten om etnisk mångfaldB6 (2018)Alexandra Appleby HjortswangHelena Sandahl, Max Horttanainenhttps://docs.google.com/document/d/12F8wajMUX1KtYiqF6oKCL02iDYPWzgzsIev9arLPaLU/edit1Skapa arbetsgrupp
20
D2: Fortsätta samarbetet med Svenska e-sportförbundet för att främja e-sportens utveckling i SverigeD2 (2018)Erik LarssonAnna Kärrstrandhttps://docs.google.com/document/d/1H-qmT6XS2XTJFs_8_OVjtGDI8mOX63qyQacMC1FFzL0/edit2
21
D4: Förbundet ska se över hur de pratar om dator- och tv-spelande föreningar och medlemmar så att föreningar och medlemmar som spelar digitala spel men inte ser sig som e-sportare synliggörsD4 (2018)Alexandra Appleby HjortswangCaroline Wallén,
Max Horttanainen,
Anna Kärrstrand
https://docs.google.com/document/d/1dyugi_YD1Oe6Nu8IjioCSjrwOhNzmiSSmQI9NpN35Pk/edit2
22
E1: Hålla 6 kommunikationsmöten (K-möten) med representanter från förbundet och distrikten för att öka kommunikationen mellan det regionala och det nationella.E1 (2018)Erland NylundBestämma datumKalla till mötenBestämma dagordningar1#1
23
E2: Tillhandahålla ett ordförandenätverk för distriktsstyrelsernas ordföranden.E2 (2018)Erland NylundAlexandra Appleby Hjortswang3
24
F1: Genom en årlig enkät undersöka distriktens behov och vilka utmaningar de står inför i framtiden och arbeta för att bemöta dessaF1 (2018)Erland NylundCaroline Wallén1#6
25
F2: Anordna styrelseutbildning för alla distriktsstyrelser med uppföljande samtal.F2 (2018)Erland NylundSFR+Fsek1#4Uppföljande samtal genom enkäten i höst
26
G1: Arbeta för att stärka sammanhållningen och erfarenhetsutbytet mellan Sveroks föreningsmedlemmar, oavsett ålder och erfarenhet.G1 (2018)Erland NylundCaroline Wallén,
Linnea Isaksson
FS workshopKansliet utför1#5Projekt Leia. Haft DU på möte 3.
27
G2: Ta fram en fungerande modell för ambassadörsföreningar på förbundsnivå i syfte att engagera föreningar i Sveroks arbete och utveckling.G2 (2018)Erland NylundMax Horttanainen,
Linnea Isaksson
https://docs.google.com/document/d/1lehs7Zqyd8Uy98Gqx8eUQEn0tDr0_pJNeJzFHel-CU0/edit2Fsek ansvarar.
28
H3: Ta fram förslag på ytterligare möjligheter för att stabilisera den långsiktiga finansieringen av förbundet.H3 (2018)Max HorttanainenErland NylundFS workshop1Rapport på gång
29
J1: Anordna en träff för erfarenhetsutbyte mellan Sverok, Hyperion och Bifrost där deras medlemmar kan mötas och nätverka om föreningsliv och hur vi tillsammans skulle kunna utveckla spelkulturen.J1 (2018)Alexandra Appleby HjortswangAnna Kärrstrand,
Helena Sandahl,
Linnea Isaksson
3
30
K1: Sverok ska uppmärksamma Sverok-dagen i våra digitala kanaler den 4 december.K1 (2018)Alexandra Appleby HjortswangHelena Sandahl,
Caroline Wallén
Möte inbokat1#5
31
L1: Representanter från förbundsstyrelsen ska medverka på minst fem Proud and Nerdy-firanden i landetL1 (2018)Helena SandahlAnna Kärrstrand2
32
L2: Stötta Nätverket för Proud and Nerdy-arrangörer.L2 (2018)Helena SandahlAnna Kärrstrand1
33
L4: Fortsätta utveckla det material vi tillhandahåller, som stöd för föreningar och distrikt, angående Proud and Nerdy.L4 (2018)Helena SandahlAnna Kärrstrand1
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Loading...