Uppdragslista - FS
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Målnr (RM-år)Ansvarig / projekt- ledareMed- hjälpareArbets- planeringFöregående års ansvarigaStatusDead- linePersonalKommentar (Avgränsningar, medskick, målgrupper, tankar etc.)
2
Förbundet ska i en rapport undersöka den etniska mångfalden inom Sveroks föreningar och distrikt för att se hur den ser ut samt hur Sverok kan arbeta med detta.M1 (2016)Alexandra HjortswangHelena Sandahl,
Max Horttanainen
https://docs.google.com/document/u/1/d/12F8wajMUX1KtYiqF6oKCL02iDYPWzgzsIev9arLPaLU/edit?usp=drive_web&ouid=105604577704714871911Alexandra Hjortswang3Enkätsvaren behöver gås igenom ytterligare.
3
Ta fram ett sätt för att föreningar, som engagerar sig i jämlikhet och mångfaldsfrågor, ska kunna få sitt arbete certifierat.A2 (2017)Erland NylundAnna Kärrstrand, Helena SandahlErland NylundAG ARM och AG Tillgänglighet ska påbörja arbetet för att sedan skicka vidare till Skilltree
4
Tillgänglighetskommitténs arbete också ska utgöra grunden för certifieringen i A2.J4 (2017)Erland NylundAnna Kärrstrand, Lucy JonssonErland Nylund3AG ARM och AG Tillgänglighet ska påbörja arbetet för att sedan skicka vidare till Skilltree
5
B2: Färdigställa och implementera Rättvise-certifieringenB2 (2018)Erland NylundAnna Kärrstrand, Helena SandahlErland Nylund3AG ARM och AG Tillgänglighet ska påbörja arbetet för att sedan skicka vidare till Skilltree
6
Förbundet ska dela ut priset för Årets ungdomskommun.K2 (2017) Motion (2015) K3 (2016), I2 (2018)Alexandra HjortswangElaine Boströmhttps://docs.google.com/document/d/1WYIEYxm1MLZ1y_GSwbJzlUaUBUXP3mWRYHVeJTq4NU8/editAlexandra Hjortswang1Allt är redo för att delas ut i januari 2021
7
B6: Införa de åtgärder som togs fram genom arbetet med enkäten om etnisk mångfaldB6 (2018)Alexandra HjortswangHelena Sandahl, Max Horttanainenhttps://docs.google.com/document/d/12F8wajMUX1KtYiqF6oKCL02iDYPWzgzsIev9arLPaLU/editAlexandra Hjortswang3AG ARM kommer startas under 2020
8
L1: Representanter från förbundsstyrelsen ska medverka på minst fem Proud and Nerdy-firanden i landetL1 (2018)Helena SandahlAnna KärrstrandHelena Sandahl1Stockholm, Göteborg, Malmö, Storuman, Almedalen. Rapport till mars-mötet
9
L2: Stötta Nätverket för Proud and Nerdy-arrangörer.L2 (2018)Helena SandahlAnna KärrstrandHelena Sandahl1
10
L4: Fortsätta utveckla det material vi tillhandahåller, som stöd för föreningar och distrikt, angående Proud and Nerdy.L4 (2018)Helena SandahlAnna KärrstrandHelena Sandahl1
11
Ta fram en lättförståelig och förklarande version av förbundets stadgarB1 (2019)Erland NylundDavid Eriksson, Jonas Nilsson, Lucy Jonssonhttps://docs.google.com/document/d/1qVJKADQ5LIheB9wMPD4ojX3u0w5AsR4Si1TntcILdz4/edit?usp=drive_web&ouid=1056045777047148719113Det finns en början på en uppdragsbeskrivning
12
Fortsätta vårt påverkansarbete kring bidragsregler på alla nivåerC2 (2019)Alexandra HjortswangMax Horttanainen, Elaine Boström, David Eriksson1#6Samverkan med distrikt och anställda som gör påverkansarbete på regional och kommunal nivå
13
Bedriva påverkansarbete gentemot kulturpolitiker och kulturinstitutioner på både lokal, regional och nationell nivåD2 (2019)Alexandra HjortswangElaine Boström, David Erikssonhttps://docs.google.com/document/d/1kTnA7Jb8rYJMfyw2XEfLvGq4bvegvMYaPR1RDztiL5E/edit#1#6Samverkan med distrikt och anställda som gör påverkansarbete på regional och kommunal nivå
14
I syfte att sprida vetskap om Sverok, närvara på tre nationella arrangemang som inte arrangeras av Sverok-föreningarA2 (2019)Alexandra Hjortswang1#6NärCon Vinter, NärConline, Bokmässan
15
Stötta föreningar som vill skapa större event som t.ex. SM i sin verksamhetA9 (2019)Erland NylundMax Horttanainen, Jonas Nilsson2
16
Arbeta proaktivt för att rekrytera och inkludera medlemmar som rasifieras som icke-vitaE4 (2019)Helena SandahlAG ARM3
17
Vara representerat på event där kulturaktörer träffasA1 (2019)Alexandra Hjortswang4#6Folk och Kultur
18
Fortsätta utveckla samarbetet med Svenska E-sportförbundetA4 (2019)Anna KärrstrandAlexandra Hjortswanghttps://docs.google.com/document/d/1H-qmT6XS2XTJFs_8_OVjtGDI8mOX63qyQacMC1FFzL0/edit2#4Möte med Sv. e-sportsf.
19
Inleda samarbete med kultur- och fritidsorganisationer inom andra kulturyttringarA5 (2019)Alexandra HjortswangLucy Jonsson, Helena Sandahlhttps://docs.google.com/document/d/17x_eDiqhKbTpbaYjBY-wv5ncc6N_OyAXYeP1h9VXGkg/edit#4#6Kartlägga möjliga samarbeten. Inleda samarbeten.
20
Bjuda in politiker till minst 5 arrangemangD1 (2019)Alexandra HjortswangHelena Sandahlhttps://docs.google.com/document/d/1LcTamGbW08_t0gY6hXtIbKRXNTBYWJ8Znb1ge9DuYwo/edit#4#6Inte möjligt pga Corona
21
Närvara på minst tre nationella evenemang för påverkansarbeteD3 (2019)Alexandra Hjortswang4#6
22
Dela ut priset för Årets ungdomskommunD4 (2019)Alexandra HjortswangElaine Boström2#2Ta fram projektplan och lämna över till kansliet för utförande
23
Verka för att underlätta föreningars administration i kontakten med bank och myndigheterD5 (2019)Alexandra HjortswangDavid Erikssonhttps://docs.google.com/document/d/1vad9Hr64MI3D-8MIpq0eSfC_5y8oGXMixhWdub4Azyk/edit1#5Hur påverkar Barnrättslagen detta? Finns den på EU-nivå?
24
Genom en årlig enkät undersöka distriktens behov och vilka utmaningar de står inför i framtiden, och arbeta för att möta dessaE1 (2019)Erland NylundHelena Sandahl, Max Horttanainen1
25
Uppmärksamma Sverok-dagen i våra digitala kanaler den 4 decemberE10 (2019)Alexandra HjortswangHelena Sandahl, Elaine Boström1#6
26
Ta fram mallar för värdegrund och likabehandlingsarbeteE3 (2019)Helena SandahlJonas Nilsson, Lucy Jonsson, Erland Nylundhttps://docs.google.com/document/d/1y6NwAMIIUbNYntBnlSu8juZtkD3dn2liOET7eDOxdFw/edit#1https://drive.google.com/file/d/0B2wREO11oz_VZVNpc3lCLTNRQW91MnA0SHBISGo5alB1dW9r/view
27
Representanter från Förbundsstyrelsen ska besöka minst 15 föreningsevent under åretE8 (2019)Erland Nylund4
28
Representanter från Förbundsstyrelsen ska medverka på minst fem Proud and Nerdy-firanden i landetE9 (2019)Helena SandahlLucy Jonsson4Stockholm Pride och QueerCon, Malmö Pride
29
Verka för ett utbyte av kompetens och erfarenheter kring demokrati och inkludering med det övriga civilsamhälletF1 (2019)Alexandra Hjortswang1#6Föreläst för Ideell Arena om digitala möten. Johan har pratat med Lärarförbundet.
30
Påbörja arbetet med en ny strategi för SverokF7 (2019)Alexandra HjortswangJonas Nilsson, Max Horttanainenhttps://docs.google.com/document/d/18Zq0ifnA31ptj40ru00LjolHorZGwrv5B7XIZoThkU8/edit#heading=h.rkxnw3h31uhl1#6Projekt Identitet
31
att påbörja påverkansarbetet mot skola, utbildningspolitik samt i sociala medier för att uppmärksamma barns egna intressen i spelhobbyn.Motion (2019)Alexandra HjortswangElaine Boström, Max Horttanainenhttps://docs.google.com/document/d/1oZZqDfRjxaDtA8FLRub8_oo6s0LHEerk1vkkxyRUJ-U/edit2#6
32
att uppdra åt Förbundsstyrelsen 2020 att utreda hur Sveroks föreningar kan bidra till och dra nytta av fritidshemmens digitalisering.Motion (2019)Alexandra HjortswangElaine Boström, Max Horttanainen2Förklaring av uppdrag: https://docs.google.com/document/d/1M0mzFmgj1H9lFwu7pvoBzs0He1RCj46eQWjLxlIQyQw/edit
33
att Förbundsstyrelsen även utreder andra sätt att motverka tendensen att förbundet och medlemsföreningarna hindrar vuxnas engagemang och deltagande.Motion:"Bredda sverokfamiljen" (2018)Erland Nylundhttps://docs.google.com/document/d/1RNDxmJdSjl4J72CsA4JdZKm__h42ay678r_cBzDRl-4/edit#2Görs inom Projekt Identitet
34
att förbundet även uppdras att se över hur de kan motverka att Sverok-föreningar hindrar vuxnas engagemang, deltagande och medlemskap.Motion:"Bredda sverokfamiljen" (2018)Erland Nylundhttps://docs.google.com/document/d/1RNDxmJdSjl4J72CsA4JdZKm__h42ay678r_cBzDRl-4/edit#2Görs inom Projekt Identitet
35
Kartlägga vilka deltagare och verksamheter som särskilt begränsas av tillgång till pengar eller andra resurserE6 (2019)Erland NylundKvalitativ undersökning, typ ett tiotal intevjuer med personer som kan mycket om sin verksamhetsgren
36
Kartlägga vilka deltagare och verksamheter som särskilt begränsas av tillgång till pengar eller andra resurserE6 (2019)Erland NylundKvalitativ undersökning, typ ett tiotal intevjuer med personer som kan mycket om sin verksamhetsgren
37
38
39
40
41
Loading...