Uppdragslista - FS
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
2
3
UppdragMålnr (RM-år)AnsvarigMedhjälpareFöregående års ansvarigaStatusDeadlineKommentar (Avgränsningar, medskick, målgrupper, tankar etc.)
4
Utbildningar för nytillträdda distriktsstyrelserF1 (2016)Alexandra HjortswangErland Nylund, Emma Carlström, AG UtbildningMöte #4Hålla utbildning för alla distriktsstyrelser med uppföljande samtal
5
Anordna styrelseutbildning för alla distriktsstyrelser med uppföljande samtal.E2 (2017)Alexandra HjortswangErland Nylund, Emma Carlström, AG UtbildningMöte #4
6
Arbeta för sätt att främja samarbeten mellan föreningar samt verksamhetsgrenarÖka samarbetet mellan Sveroks verksamhetsgrenar (Motion 2016)Jenna YeungEvelina PihlMöte #4Idéer har tagits fram och skickats vidare till kansliet. Ytterligare tankar ska bifogas.
7
Förbättra och utveckla modellen för löpande kommunikation och stöd mellan distrikts- och förbundsstyrelse.H1 (2016)Erik LarssonEmma CarlströmAlbin Westermark, Cecilia HällstrandMöte #4
8
Förbundet ska i en rapport undersöka den etniska mångfalden inom Sveroks föreningar och distrikt för att se hur den ser ut samt hur Sverok kan arbeta med detta.M1 (2016)Anna ErlandssonAlexandra HjortswangMöte #3Enkätsvaren behöver gås igenom ytterligare.
9
Ta fram konkreta åtgärder för breddning av den etniska mångfalden inom förbundet, med utgångspunkt i rapporten om etnisk mångfald från 2017.J1 (2017)Anna ErlandssonAlexandra HjortswangMöte #5
10
Förbundet ska ta fram uppförandekoder till minst två verksamhetsgrenar som nu saknar det.M2 (2016)Anna ErlandssonJenna YeungMöte #4Koden för cosplay är färdig. Koden för kortspel är på remiss.
11
12
13
Fortsätta vara en aktiv part inom Instans för svensk e-sport, för att vara med och förvalta och utveckla Svensk e-sports code of conduct.C1 (2017)Erik LarssonAnna ErlandssonMöte #6Löpande ansvar
14
Skapa fem nybörjarguider inom ramen för Stora Spelguiden från Sverok. Dessa guider ska rikta sig mot fem spelhobbygrenar och ska underlätta för personer att engagera sig i dessa.D1 (2017)Evelina Pihl-Möte #5Den ligger fortsatt på is efter att för många projektansökningar var på gång samtidigt.
15
Undersöka distriktens behov och vilka utmaningar de står inför i framtiden.E1 (2017)Alexandra HjortswangAnna ErlandssonMöte #5
16
Tillhandahålla ett ordförandenätverk för distriktsstyrelsernas ordföranden.E3 (2017)Alexandra HjortswangEmma CarlströmMöte #6
17
Påbörja arbetet med framtagandet av en digital handbok om vad spelkultur är samt hur vi främjar den.E4 (2017)Alexandra HjortswangEvelina PihlMöte #5
18
Hålla 6 kommunikationsmöten (K-möten) med representanter från förbundet och distrikten för att öka kommunikationen mellan det regionala och det nationella.F1 (2017)Anna Erlandsson-Möte #6
19
Ta fram en uppförandekod för minst en verksamhetsgren till.J2 (2017)Evelina PihlSimon Sang-WahlstedtMöte #5
20
Ta fram en tillgänglighetskommitté med syfte att se över tillgängligheten inom Sverok och utifrån detta arbete ta fram lämpliga dokument.J3 (2017)Myke RipaJenna YeungMöte #4
21
Förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram konkreta åtgärder för att stödja föreningar i socioekonomiskt utsatta områdenJ6 (2017)Anna ErlandssonJenna Yeung, Simon Sang-WahlstedtMöte #6Förslag ligger ute på remiss.
22
Förbundet ska dela ut priset för Årets ungdomskommun.K2 (2017) Motion (2015) K3 (2016)Alexandra HjortswangSimon Sang-WahlstedtMöte #5
23
Förbundet ska arrangera Proud and Nerdy i Stockholm och Göteborg, i samarbete med distrikt och föreningar, under Europride.L1 (2017)Erland NylundEmma CarlströmMöte #5Rapport till möte 5
24
Representanter från förbundsstyrelsen ska medverka på minst fem andra firanden i landet.L2 (2017)Erland NylundSimon Sang-WahlstedtMöte #4Representanter är inbokade till fler än 5 firanden
25
Fortsätta utveckla det material vi tillhandahåller, som stöd för föreningar och distrikt, angående Proud and Nerdy.L3 (2017)Erland NylundEmma CarlströmMöte #4Är gjort, men finns planer på mer
26
Förbundet kallar till en nätverksträff för Proud and Nerdy-arrangörer tidigt 2018 för att koordinera inför årets Pride.L5 (2017)Erland NylundJenna YeungMöte #4Inväntar rapport
27
Utveckla arbetet med att samverka och stödja större projekt som initieras av föreningar och distrikt.M3 (2017)Evelina PihlErland Nylund, Emma CarlströmMöte #5
28
Ta fram riktlinjer för hur föreningar och distrikt kan bjudas in till att vara samverkande parter i större projekt som initieras av förbundet.M4 (2017)Evelina PihlErland Nylund, Emma CarlströmMöte #5
29
Förbundsstyrelsen får i uppdrag att till nästa årsmöte komma med en proposition om Sveroks hållbara engagemang och förebyggande av psykisk ohälsa.O7 (2017)Anna ErlandssonMyke RipaMöte #5
30
Sverok ska tillsammans med Svenska e-sportförbundet formulera ett samverkansavtal.C2 (2017)Erik LarssonAnna Erlandsson
31
32
33
34
35
36
37
38
Loading...
Main menu