ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
RESUM DELS COMPTES DE PIRATES DE CATALUNYA 2015
2
ATENCIO! La columna de l'esquerre mostra el estat actual dels comptes, el que es pot disposar al moment i a mig termini
3
AL DIA (Actiu)RESULTATS ESTIMATS 2015INVENTARI
4
EntradesSortidesArticleQuantitatValorTotal
5
Realitzable
6
Operatiu2.637,39€DonacionsSamarretes1895,00€945,00€
7
Pendent-224,74€Estimació a 31/12Boses882,00€176,00€
8
Ctes. Donacions169,70€Eventuals estimadesBragues274,00€108,00€
9
Badanes322,00€64,00€
10
Disponibilitat actual2.582,35€Quotes satisfetesBanderes168,00€128,00€
11
Estimació a
12
13
Mercadeix
14
Cta. Quotes a 409,72€TOTAL1.421,00€
15
16
Disponibilitat a mig2.992,07€Despeses-5.482,23€
17
Pendent estimades
18
Despeses pendents
19
Pendent fixes-224,74€
20
21
22
Mobiliari
23
Material promocional1.497,00€
24
Mobiliari283,95€Escala1129,95€129,95€
25
Carpes330,00€90,00€
26
Cadires88,00€64,00€
27
28
29
30
TOTAL4.773,02€TOTALS0,00€-5.706,97€TOTAL283,95€
31
32
33
34
35
Resultat estimat - 2015:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100