รายงานผลการดำเนินงาน ศส.ปชต. 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1
แบบรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล /แขวง
2
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไพรบึง
3
........................................................
4
1. กศน.อำเภอ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล จำนวน ................... แห่ง
จำนวน 6
แห่ง
5
/
จัดตั้ง ศส.ปชต. ครบตามจำนวน กศน.ตำบล/แขวง ของกศน.อำเภอ
6
o
จัดตั้ง ศส.ปชต. ครบตามจำนวน กศน.ตำบล/แขวง ของกศน.อำเภอ ได้แก่ (ระบุชื่อ กศน.ตำบล ที่ไม่ได้จัดตั้ง)
7
o
จัดตั้ง ศส.ปชต. เพิ่มเติมจากจำนวน กศน.ตำบล/แขวง ของ กศน.อำเภอได้แก่(ระบุชื่อศูนย์ที่จัดเพิ่ม)
8
2.กศน.อำเภอ มีคณะกรรมการ ศส.ปชต. จำนวน...80.... คน
9
3.กศน.อำเภอมีการจัดประชุม
10
o
ไม่มีการจัดประชุม
/
มีการจัดประชุม...1.....ครั้ง/ปี
11
-
ข้อเสนอแนะ/ปัญหา การดำเนินงานร่วมกับสำนักงาน กกต. จังหวัดศรีสะเกษ
12
13
14
15
16
17
4.ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (แขวง) มีการดำเนินกิจกรรม ในปีงบประมาณ 2560
18
o
ไม่ดำเนินกิจกรรม
จำนวน.........แห่ง
19
o
กรรมการ ศส.ปชต. มีการประชุมประจำเดือน
จำนวน.........แห่ง
20
/
คัดเลือกกรรมการ ศส.ปชต เพิ่มเติมให้มีผู้แทนครบทุกหมู่บ้าน
จำนวน...80..แห่ง
21
o
กิจกรรมคัดเลือกหมู่บ้านไม่ขายเสียง
จำนวน.........แห่ง
22
o
กรรมการ ศส.ปชต จัดกิจกรรมให้มีความรู้ประชาธิปไตย/การเลือกตั้งกับนักศึกษา กศน./ประชาชน
จำนวน.........แห่ง
23
o
ทำทะเบียนพลเมืองอาสา กกต.
จำนวน.........แห่ง
24
o
อื่นๆระบุ...........................................................................................................
จำนวน.........แห่ง
25
(สามารถพิมพ์กิจกรรมเพิ่มให้ครบตามที่ดำเนินการ)
26
27
28
ลงชื่อ.................นายอภิชน........ยอดจักร์..................................ผู้รายงาน
29
เบอร์โทรศัพท์มือถือ 0897199541
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ไพรบึง
ห้วยทับทัน
กันทรารมย์
โพธิ์ศรีสุวรรณ
เมืองศรีสะเกษ
กันทรลักษ์
ขุนหาญ
ปรางค์กู่
วังหิน
พยุห์
อุทุมพรพิสัย
ศรีรัตนะ
เบญจลักษ์
ขุขันธ์
น้ำเกลี้ยง
เมืองจันทร์
ราษีไศล
ภูสิงห์
ยางชุมน้อย
โนนคูณ
บึงบูรพ์
ศิลาลาด
 
 
Main menu