ทะเบียนคุมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
ทะเบียนคุมการจัดซื้อ
2
โรงเรียนบ้านน้ำพุ
3
ประจำปีงบประมาณ 2560
4
ที่รายการเลขที่ / ปีงบประมาณ
ลงวันที่
ผู้ขาย
จำนวนเงิน
ประเภทเงิน
วันที่ตรวจรับ
ลงชื่อ /
หมายเหตุ
5
เร่งด่วน
ใบสั่งซื้อ
สัญญาซื้อ
วันที่ส่งเบิกเงิน
6
1
จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
1/2560บ.ริชโก้100000
7
2
จััดซื้อวัสดุพัฒนาทักษะก่อนประถมฯ
2/2560
บ.ทิชชิ่งทอย
8
3
จัดซื้ื้อระบบเว็บไซต์
3/256031 ต.ค.2559
บ.เว็บเซอร์วิสจำกัด
3,210อุดหนุน31 ต.ค.255931 ต.ค.2559
9
4
จัดซื้อวัสดุงานวิชาการประถม
4/256021 ต.ค.2559
ร้านกล้วยไม้
3,500
อุดหนุน/ประถม
23 ต.ค.255923 ต.ค.2559
10
5
จัดซื้อวัสดุงานวิชาการอนุบาล
5/256021 ต.ค.2559
ร้านกล้วยไม้
3,092
อุดหนุน/อนุบาล
23 ต.ค.255923 ต.ค.2559
11
6
จัดซื้อวัสดุสื่อ/อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน
ุ6/256025 พ.ย. 2559
บ้านสื่อเพื่อนคิด
7,150
อุดหนุน/ประถม
28 พ.ย. 255930 พ.ย. 2559
12
7
จัดซื้อผ้าผูกประดับ
7/256030 ธ.ค. 2559
ร้านกล้วยไม้
4,500
อุดหนุน/ประถม
30 ธ.ค. 255931 ม.ค. 2560
13
8
จัดซื้อน้ำยาถูพื้น น้ำยาดับกลิ่น
8/256017 ก.พ. 2560
ร้านเพาเวอร์คลีน
1,000
อุดหนุน/ประถม
22 ก.พ. 256028 ก.พ. 2560
14
9
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
9/2560
15
10
จัดซื้อวัสดุโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรวม
10/256024 มี.ค.2560
ร้านกล้วยไม้
4,000
งบประมาณ
31 มี.ค. 25603 มี.ค. 2560
16
จัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐
11/256010 เม.ย. 2560
ร้านกล้วยไม้
17
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ๑-๒๕๖๐
12/256010 เม.ย. 2560
บ้านสื่อเพื่อนคิด
15480
เรียนฟรี(อุปกรณ์)
2 พ.ค. 25602 พ.ค. 2560
18
เสื้อวัฒนธรรม33000
พุทธศาสตร์
29 มี.ค. 8 พ.ค.
19
เสื้ื้อโครงการเรียนฟรี
14/25602 พ.ค. 2560
กลุ่มแม่บ้านฯ
32100
เรียนฟรี(เครื่องแบบ)
2 พ.ค. 2560
20
จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
15/256019 พ.ค. 2560บ.ริโก้5513
ประถม/สำนักงาน
25 พ.ค. 2560
21
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
16/256025 พ.ค. 2560
ร้านกล้วยไม้
5360
ประถม/สำนักงาน
31 พ.ค. 2560
22
จัดซื้อไม้กวาดดอกหญ้า
17/25603 มิถุนายน 2560
ร้านวิวัฒน์
1200
23
จัดซื้อวัสดุสำนัักงาน
18/256012 มิถุนายน1869ผู้บันทึก...................................เจ้าหน้าที่พัสดุ
24
จัดซื้อวัสดุพานไหว้ครู
19/256012 มิถุนายน
25
จัดซื้อบ้านวิทย์น้อย
20/2560
10 กรกฎา
26
จัดซื้อวัสดุGrowth mindset อนุบาล
21/256030 สิงหาคม 2560
27
จัดซื้อผ้ายางปูโต๊ะ
22/256031 สิงหาคม
28
จัดซื้อวัสดุการศึกษา
23/256031 สิงหาคม
29
จัดซื้อหมึึกเครื่องถ่ายเอกสาร
24/256013 กันยายนบ.ริโก้5513
30
จัดซื้อหมึกอนุบาล
25/256020 กันยายน
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu