DS GV coi thi tuan 46 nam 2018-2019 Chinh qui 12/08-23/08/2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEHIJKLNOP
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoa
Ca thi
Buổi thi
Ngày thi
Thứ
Tuần
Thi lần
Hình
thức thi
Ghi chú
2
2HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐ1Sáng12/8/20192461
3
2GiaoDDPhan Quỳnh Giao
Điều dưỡng
1Sáng12/8/20192461
4
2MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐ1Sáng12/8/20192461
5
2
SuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
Dược1Sáng12/8/20192461
6
2ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDược1Sáng12/8/20192461
7
2NamDuocThái Hoàng NamDược1Sáng12/8/20192461
8
2ThoaNNTrương Thị ThoaKHCB1Sáng12/8/20192461
9
2ThuongCTHồ Thị ThườngChính trị1Sáng12/8/20192461
10
2TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV1Sáng12/8/20192461
11
2PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo1Sáng12/8/20192461
12
2HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐ2Sáng12/8/20192461
13
2GiaoDDPhan Quỳnh Giao
Điều dưỡng
2Sáng12/8/20192461
14
2MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐ2Sáng12/8/20192461
15
2
SuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
Dược2Sáng12/8/20192461
16
2ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDược2Sáng12/8/20192461
17
2NamDuocThái Hoàng NamDược2Sáng12/8/20192461
18
2ThoaNNTrương Thị ThoaKHCB2Sáng12/8/20192461
19
2ThuongCTHồ Thị ThườngChính trị2Sáng12/8/20192461
20
2TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV2Sáng12/8/20192461
21
2PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo2Sáng12/8/20192461
22
2SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí1Sáng12/8/02192461PM
23
2HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí1Sáng12/8/02192461PM
24
2LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKH1Sáng12/8/02192461PM
25
2HaKHPhạm Thị Thu HàNCKH1Sáng12/8/02192461PM
26
3
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
1Sáng13/8/20193461
27
3ThinhHANguyễn Khánh ThịnhHình ảnh1Sáng13/8/20193461
28
3PhucSanNguyễn Thị PhúcSản1Sáng13/8/20193461
29
3MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐ1Sáng13/8/20193461
30
3HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐ1Sáng13/8/20193461
31
3
ThuongCD
Lê Đỗ Mười ThươngYHCĐ1Sáng13/8/20193461
32
3HungNGNguyễn Trọng HùngNgoại1Sáng13/8/20193461
33
3HueCTCao Thị HuêChính trị1Sáng13/8/20193461
34
3TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV1Sáng13/8/20193461
35
3PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo1Sáng13/8/20193461
36
3SonKtLâm Hồng SơnKhảo thí1Sáng13/8/20193461PM
37
3HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí1Sáng13/8/20193461PM
38
3LienNNPhạm Thị Tường LiênKHCB1Sáng13/8/20193461PM
39
3
SuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
Dược1Sáng13/8/20193461PM
40
3NamDuocThái Hoàng NamDược1Sáng13/8/20193461PM
41
3LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị1Sáng13/8/20193461PM
42
3LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKH1Sáng13/8/20193461PM
43
3SonKtLâm Hồng SơnKhảo thí2Sáng13/8/20193461PM
44
3HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí2Sáng13/8/20193461PM
45
3LienNNPhạm Thị Tường LiênKHCB2Sáng13/8/20193461PM
46
3
SuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
Dược2Sáng13/8/20193461PM
47
3NamDuocThái Hoàng NamDược2Sáng13/8/20193461PM
48
3LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị2Sáng13/8/20193461PM
49
3LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKH2Sáng13/8/20193461PM
50
4VuCTLê Thị Ngọc VũChính trị1Sáng14/8/20194461
51
4ThuongCTHồ Thị ThườngChính trị1Sáng14/8/20194461
52
4HueCTCao Thị HuêChính trị1Sáng14/8/20194461
53
4PhucSanNguyễn Thị PhúcSản1Sáng14/8/20194461
54
4TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV1Sáng14/8/20194461
55
4PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo1Sáng14/8/20194461
56
4VuCTLê Thị Ngọc VũChính trị2Sáng14/8/20194461
57
4ThuongCTHồ Thị ThườngChính trị2Sáng14/8/20194461
58
4HueCTCao Thị HuêChính trị2Sáng14/8/20194461
59
4PhucSanNguyễn Thị PhúcSản2Sáng14/8/20194461
60
4TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV2Sáng14/8/20194461
61
4PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo2Sáng14/8/20194461
62
4SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí1Sáng14/8/20194461PM
63
4LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị1Sáng14/8/20194461PM
64
5
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
1Sáng15/8/20195461
65
5ThinhHANguyễn Khánh ThịnhHình ảnh1Sáng15/8/20195461
66
5AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB1Sáng15/8/20195461
67
5
NguyetSan
Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
Sản1Sáng15/8/20195461
68
5LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKH1Sáng15/8/20195461
69
5ThuongCTHồ Thị ThườngChính trị1Sáng15/8/20195461
70
5HueCTCao Thị HuêChính trị1Sáng15/8/20195461
71
5LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị1Sáng15/8/20195461
72
5TrungCt
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV1Sáng15/8/20195461
73
5PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo1Sáng15/8/20195461
74
5HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí1Sáng15/8/20195461
75
5
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
2Sáng15/8/20195461
76
5ThinhHANguyễn Khánh ThịnhHình ảnh2Sáng15/8/20195461
77
5AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB2Sáng15/8/20195461
78
5
NguyetSan
Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
Sản2Sáng15/8/20195461
79
5LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKH2Sáng15/8/20195461
80
5ThuongCTHồ Thị ThườngChính trị2Sáng15/8/20195461
81
5HueCTCao Thị HuêChính trị2Sáng15/8/20195461
82
5LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trị2Sáng15/8/20195461
83
5TrungCt
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSV2Sáng15/8/20195461
84
5PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạo2Sáng15/8/20195461
85
5SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí1Sáng15/8/20195461PM
86
5HuyenKtTrần Minh HuyênKhảo thí1Sáng15/8/20195461PM
87
5VyNNTrình Liên VyKHCB1Sáng15/8/20195461PM
88
5HungNgNguyễn Trọng HùngNgoại1Sáng15/8/20195461PM
89
6
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
1Sáng16/8/20196461
90
6PhucSanNguyễn Thị PhúcSản1Sáng16/8/20196461
91
6ThinhHANguyễn Khánh ThịnhHình ảnh1Sáng16/8/20196461
92
6LinhDDNguyễn Thị Vũ Linh
Điều dưỡng
1Sáng16/8/20196461
93
6SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí1Sáng16/8/20196461PM
94
6HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí1Sáng16/8/20196461PM
95
6AnhNNĐặng Thị Quỳnh AnhKHCB1Sáng16/8/20196461PM
96
6HungNGNguyễn Trọng HùngNgoại1Sáng16/8/20196461PM
97
6HaKhPhạm Thị Thu HàNCKH1Sáng16/8/20196461PM
98
6LinhKHNguyễn Thị Diệu LinhNCKH1Sáng16/8/20196461PM
99
6TrungCt
Trương Thị Xuân Trung
CYHSSV1Sáng16/8/20196461PM
100
6SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí2Sáng16/8/20196461PM
Loading...