ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
FacebookGoogle
2
Długość przechowywania danychDane w Facebook Attribution są przechowywane do 3 miesięcy wstecz, co nie oznacza, że musimy je bezpowrotnie utracić. Warto pamiętać, że wszystkie raporty niestandardowe, które utworzymy nie zostaną usunięte, nawet jeśli zostały utworzone w oparciu o dane starsze niż 3 miesiące. Google pozwala na ręczne ustawienie czasu przechowywania danych. Do wyboru mamy : 30, 60 i 90 dni. Samo Google zaleca jednak przechowywanie danych przez 30 dni
3
Dostępne modele atrybucji W Facebook Attribution mamy kolejno do wyboru: 8 modeli atrybucji, 17 przedziałów czasowych atrybucji oraz 3 reguły przypisywania wartości (stan na 29.06.2020).

Pełna lista poniżej:
Modele atrybucji:
równa wartość;
pierwsze kliknięcie lub wizyta;
pierwsza interakcja;
ostatnie kliknięcie lub wizyta;
ostatnia interakcja;
pozycyjny 30%;
pozycyjny 40%;
7-dniowy spadek udziału z upływem czasu
Dodatkowo w raportach mamy możliwość wyboru atrybucji opartej o dane (w tym przypadku możemy analizować tylko dane pochodzące z serwisów Facebook, Messenger, Instagram oraz Audience Network).

Przedziały czasowe: Kliknięcia i wizyty z 1 dnia, wyświetlenia z 1 dnia
Kliknięcia i wizyty z 7 dni, wyświetlenia z 4 godzin
Kliknięcia i wizyty z 7 dni, wyświetlenia z 1 dnia
Kliknięcia i wizyty z 7 dni, wyświetlenia z 7 dni
Kliknięcia i wizyty z 14 dni, brak wyświetleń
Kliknięcia i wizyty z 14 dnia, wyświetlenia z 1 dnia
Kliknięcia i wizyty z 14 dnia, wyświetlenia z 14 dni
Kliknięcia i wizyty z 28 dni, brak wyświetleń
Kliknięcia i wizyty z 28 dni, wyświetlenia z 4 godzin
Kliknięcia i wizyty z 28 dni, wyświetlenia z 1 dnia
Kliknięcia i wizyty z 28 dni, wyświetlenia z 7 dni
Kliknięcia i wizyty z 28 dni, wyświetlenia z 14 dni
Kliknięcia i wizyty z 28 dni, wyświetlenia z 28 dni
Kliknięcia i wizyty z 30 dni, wyświetlenia z 1 dnia
Kliknięcia i wizyty z 30 dni, wyświetlenia z 30 dni
Kliknięcia i wizyty z 90 dni, wyświetlenia z 30 dni
Kliknięcia i wizyty z 90 dni, wyświetlenia z 90 dni
W przypadku Google mamy do wyboru jedynie kilka modeli atrybucji, a atrybucja wyświetleń reklamy (interakcji z reklamą) możlwia jest tlyko w przypadku Google Ads. Modele atrybucji dostępne w nrzedziu:
Oparty na danych
Pierwsze kliknięcie
Ostatnie kliknięcie
Liniowy
Uwzględnienie pozycji
Spedek udziału z upływem czasu
4
Podstawa atrybucji danych (DO NAZWANIA LEPIEJ)Cały system “rozpoznawania” użytkowników działa nieco inaczej niż w przypadku Google. Facebook wypracował swój sposób, który - trzeba przyznać - jest wysoce efektywny. W skrócie: zamiast wykorzystywać znane wszystkim ciasteczka, Facebook rozpoznaje użytkownika wtedy, gdy jest on zalogowany na swój profil na Facebooku na konkretnym urządzeniu. Dzięki temu, że duża część z nas zalogowana jest stale na dwóch lub większej ilości urządzeń (np. laptop i smartfon) Facebook skutecznie radzi sobie z problemami związanymi ze zjawiskiem cross-device. Google jako użytkownika traktuje po prostu ciasteczko naszej przeglądarki. Dlatego niemożliwe bedzie śledzenie i analizowanie ruchu na podstawi cross domain tracking
5
Możliwość usunięcia jednego źródła danych z analizyW przypadku Facebook Attribution istnieje taka możliwość. W przypadku generowania niestandardowego raportu możemy ręcznie wybrać źródła oraz kampanie, które nas interesują.
Google nie daje takiej możlwiosci
6
Widoczny koszt kampanii z różnych źródeł i ROASW przypadku nowego projektu atrybucji informacje o koszcie oraz ROASie pojawiają się tylko w przypadku płatnych działań na Facebooku. Aby uzyskać takie dane w raportach również z innych źródeł konieczne jest połączenie danej platformy reklamowej z Facebook Attribution za pomocą mapowania kosztów. Google nie daje takiej możlwiosci
7
Możliwość atrybucji po wyświtleniach reklamIstnieje możliwość wyboru tego typu przedziału atrybucji. Zakres jest bardzo duży: istnieją przedziały atrybucji w których występują wyświetlenia z 4 godzin do nawet 90 dni. (odesłanie do 2 wiersza tabeli z przedziałami). W przypadku danych z kampanii na Facebooku mamy taką możliwość od momentu startu, ale aby zbierać dane o wyświetleniach z innych platform trzeba połączyć je z Facebook Attribution za pomocą znaczników wyświetleń. Google daje taką możlwiośc, ale tlyko w przypadku Google Ads
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100