ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Zoznam škôl s oprávnením používať popri svojom názve aj označenie "Centrum OVP"
2
Stredná odborná školaZameranie COVPCOVP od
3
COVP udelené na základe memoranda o spolupráci pri výkone odborného vzdelávania a prípravy a rozvoji systému duálneho vzdelávania na Slovensku SOPK a APZ
4
1Stredná odborná škola technická, Hattalova 471, 027 43 Nižnápriemyselná automatizácia a informačné technológie20.12.2018
5
2Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové MestoINDUSTRY 4.0 v strojárstve a elektrotechnike14.6.2019
6
3Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, 965 01 Žiar nad Hronomstrojárstvo a elektrotechnika v hutníckom priemysle1.10.2019
7
4Súkromná SOŠ hutnícka Železiarne Podbrezová, Družby 554/64, 976 81 Podbrezovástrojárstvo a elektrotechnika v hutníckom priemysle23.10.2019
8
5Stredná odborná školal strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystricastrojárstvo9.12.2019
9
6Stredná odborná škola, Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhomstrojárstvo a CAD/CAM systémy1.7.2020
10
7
Súkromná stredná odborná škola automobilová Duálna akadémia, J. Jonáša 5, Bratislava
automobilový priemysel1.11.2020
11
8Stredná odborná škola, J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01 Fiľakovostrojárstvo a automatizačná technika12.5.2021
12
9Strená odborná škola, Lipová 8, 972 51 Handlováelektrotechnika14.6.2021
13
10Stredná odborná škola technická, ul. 1 mája 22, 953 01, Zlaté Moravcechladiaca a klimatizačná technika14.6.2021
14
11Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhomstrojárstvo26.8.2021
15
COVP udelené pred uzavretím memoranda o spolupráci pri výkone odborného vzdelávania a prípravy a rozvoji systému duálneho vzdelávania na Slovensku SOPK a APZ
16
1Spojená škola, Červenej armády 25, 036 01 Martinstrojárstvo a ostatná kovospracúvaciu výrobu1.9.2011
17
2Stredná odborná škola elektrotechnická, Komenského 50, 010 01 Žilinaelektrotechnika24.11.2011
18
3Stredná odborná škola technická, Okružná 693, 022 01 Čadcastrojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba24.11.2011
19
4Spojená škola, Školská 7, 974 01 Banská Bystricastrojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba1.9.2012
20
5Stredná priemyselná škola J .M., Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystricaelektrotechnika a informačné technológie1.9.2012
21
6Stredná odborná škola informačných technológií, Hlinická 1, 831 52 Bratislavaelektrotechnika a informačné technológie1.9.2012
22
7Stredná odborná škola automobilová, Moldavská cesta 2, 041 99 Košice-Juhautomobilový priemysel9.11.2012
23
8Stredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice-Juhinformačné a sieťové technológie15.11.2012
24
9Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, 071 92 Michalovceinformatika, automatizácia a elektrotechnika18.12.2012
25
10Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, 040 01 Košice-Severelektrotechnika a automatizácia18.12.2012
26
11Stredná odborná škola, Učňovská 5, 040 15 Košice-Šacahutníctvo a strojárska výroba18.12.2012
27
12Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Vesstrojárstvo18.12.2012
28
13Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilinaautomobilový priemysel1.1.2013
29
14Stredná odborná škola technická, Nitrianska 61, 942 14 Šuranystrojárstvo a elektrotechnika1.9.2013
30
15Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA, Novozámocká 220, 949 05 NitraCNC technológie1.9.2013
31
16Stredná odborná škola technická, Kozmálovská cesta 9, 935 28 Tlmačezváranie a nedeštruktívne technológie7.11.2013
32
17Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, 080 47 Prešov
elektrotechnika, automatizácia, elektroenergetika, informačné a sieťové technológie
20.11.2013
33
18Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, 917 02 Trnavastrojárstvo a automobilový priemysel1.9.2014
34
19Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad - Matejovceelektrotechnika1.9.2014
35
20Stredná odborná škola elektrotechnická, Sibírska 1, 917 01 Trnavaelektrotechnika1.9.2014
36
21Stredná odborná škola strojnícka, ul. pplk. Pľujšťa, 909 01 Skalicastrojárstvo14.7.2015
37
22Spojená škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mestoinformačné technológie a priemyselná informatika12.2.2016
38
23Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešovpriemyselná automatizácia a informačné technológie12.2.2016
39
24Stredná priemyselná škola, Bzinská 11, 915 01 Nové Mesto nad Váhomstrojárstvo22.2.2016
40
25Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, 040 01 Košiceoznamovacia, zabezpečovacia a silnoprúdová technika1.10.2017
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100