54. แบบสอบถามงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน (1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ลำดับที่ชื่อผู้ทำบริการวิชาการชื่องานบริการวิชาการลักษณะการบริการวิชาการเจ้าของโครงการค่าตอบแทนชม.ภาระงาน/งวดวันที่เริ่มวันที่สิ่นสุดFile ประกอบLink ที่เกี่ยวข้องบันทึกเพิ่มเติม
2
ไม่ต้องใส่เลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่ชื่องานเลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่เจ้าของใส่ค่าตอบแทนไม่ต้องใส่วันเดือนปีวันเดือนปีวิธีทำใส่ Linkตามต้องการ
3
1ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนินออกแบบอาคารตำรวจภูธรภาค 43.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบตำรวจภูธรภาค 41001922558http://goo.gl/Uf0968
4
2ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนินออกแบบตกแต่งภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น1002322558http://goo.gl/PE8bkj
5
3ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนินวิทยากร โครงการสัมมนาอบรมงานออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อคนทั้งมวล3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น302532558http://goo.gl/djpzEP
6
4ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนินกรรมการสำรวจพื้นที่ดำเนินการ โครงการ บ้านป่าหัด ปัวต้นแบบ3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว151911255721112557http://goo.gl/obTOIY
7
5ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนินกรรมการนำเสนอต่อเจ้าของโครงการ โครงการ บ้านป่าหัด ปัวต้นแบบ3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว152012255722122557http://goo.gl/obTOIY
8
6ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนินออกแบบหอเกียรติยศ คณะเกษตรศาสตร์3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบคณะเกษตรศาสตร์1001092557http://goo.gl/AJzzsMให้กรณีพิเศษย้อนหลัง 1 งวด
9
7ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนินออกแบบบ้านที่มีความเป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว น่าน10013102557http://goo.gl/hqA9bkให้กรณีพิเศษย้อนหลัง 1 งวด
10
8ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนินออกแบบและตกแต่งภายในศูนย์ตะวันฉาย3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบคณะแพทยศาสตร์10021102557http://goo.gl/yLGJPhให้กรณีพิเศษย้อนหลัง 1 งวด
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29
32
30
33
ค่าตอบแทนรวมรวมชม.
34
0560
Loading...
 
 
 
งานบริการวิชาการ ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน
งานวิจัย ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน
บทความตีพิมพ์วารสาร ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน
บทความตีพิมพ์การประชุม ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ผศ.สุรกานต์ รวยสูงเนิน
รวมคะแนน
data basic