โครงการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ประทับเวลาชื่อหน่วยงานที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
ชื่อ - สกุลตำแหน่งมือถือชื่อ - สกุลตำแหน่งมือถือชื่อ - สกุลตำแหน่งมือถือชื่อ - สกุลตำแหน่งมือถือชื่อ - สกุลตำแหน่งมือถือชื่อ - สกุลตำแหน่งมือถือ
2
26/10/2018, 14:59:12มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
74317606นายชัยกฤต เงารังษี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
877826647นางสาวสุมาลี ทองดี
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
074317606-1106
3
22/2/2019, 15:56:22คณะนิติศาสตร์
140 หมู่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
074317687
นางชาโลมา กองสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงาน
0935757754
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu