งบประมาณ ที่ได้รับจากเขตพื้นที่ สพป สงขลา เขต 3 ปี งปม.2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากเขตพื้นที่ ประจำปี 2560
2
โรงเรียนบ้านควนเจดีย์ สพป.สงขลา เขต 3
3
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเลขที่จัดสรรแหล่งของเงินรหัสงบประมาณรหัสกิจกรรมหลัก
จำนวนเงิน
ผูกพัน(Po)
เบิกจ่าย
คงเหลือผู้รับผิดชอบ
4
ได้รับอนุมัติ
แล้ว
5
ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
ที่ประสบอุบัติภัย
-6011200200426042000000
200049000L3544
฿52,60029/09/2560
6
ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ
ที่่ชำรุด
-6011200200401014000000
200049000L3516
฿252,00029/09/2560
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu