Jaarrekening en Balans 2015
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Balans Stichting Sallands Erfgoed per 31-12-2015*
2
in Euro
3
31-12-201431-12-201531-12-201431-12-2015
4
Financiele vaste activa€0,00€0,00Eigen vermogen€30.618,92€40.873,97
5
Materiele vaste activa€0,00€0,00Langlopende schulden€0,00€0,00
6
Openstaande debiteuren€144,75€296,11Voorziening€5.000,00€0,00
7
Liquide middelen€35.474,17€124.701,39
Voorziening Wederopbouw van Salland
€0,00€84.123,53
8
Openstaande crediteuren€0,00€0,00
9
€35.618,92€124.997,50€35.618,92€124.997,50
10
11
* de voorraad boeken "Boerderijen in Salland" is niet gewaardeerd omdat onzeker is of deze verkocht gaat worden. Op 1-1-2016 waren er nog 790 boeken in voorraad.
12
13
14
Baten en lasten Stichting Sallands Erfgoed 2015 in Euro
15
16
Baten
17
Bijdragen donateurs€1.905,00
18
Opbrengsten Het Sallandse Boerenleven€449,95
19
Opbrengsten Fietsrouteboekje€244,00
20
Opbrengsten Boerderijenboek€2.539,25
21
Overige opbrengsten€1.884,35
22
Opbrengsten project Wederopbouw van Salland
€87.163,00
23
Vrijval voorziening zonder oormerk€5.000,00
24
Totaal€99.185,55
25
26
Lasten
27
Kosten Het Sallandse Boerenleven€0,00
28
Kosten Fietsrouteboekje€0,00
29
Kosten Boerderijenboek€291,60
30
Bankkosten€163,69
31
Internetkosten€125,65
32
Bestuurskosten€822,34
33
Kosten bijeenkomsten€214,22
34
Overige kosten€150,00
35
Kosten project Wederopbouw van Salland€3.039,47
36
Voorziening project Wederopbouw van Salland
€84.123,53
37
Totaal€88.930,50
38
39
Overschot€10.255,05
40
Saldo 31-12-2014€30.618,92
41
Totaal EV 31-12-2015€40.873,97
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...