2016_08_30 uchwała ROJ_jez_131_zał do zaopiniowania przez Wydziały.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
PROJEKT PLANU NA ROK 2017
4
Osiedla Jeżyce
5
załącznik do uchwały nr XXIV/131/VI/2016
6
7
Środki wolneOgółem naliczone środki wolne
8
Naliczone proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni OsiedlaNaliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości Inne środki (podać jakie)
9
z tytułu kwota
10
166 436438 773605 209
11
12
13
I. ZADANIA REALIZOWANE BEZPOŚREDNIO PRZEZ OSIEDLE
14
15
Zakres rzeczowy zadaniaKwotaŹródło finansowania *
16
zakup wiązanek na obchody rocznicowe800P
17
diety radnych21 644P
18
suma 22 444
19
20
* P - proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla N - z podatku od nieruchomości
21
22
II. ZADANIA PROPONOWANE DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM
23
24
Zakres rzeczowy zadaniaKwotaJednostka organizacyjnaŹródło finansowania *
25
Słuchowiska dla dzieci - czytanie książek na żywo 3 000Biblioteka RaczyńskichP
26
Dofinansowanie dla jeżyckich bibliotek na książki i czasopisma niszowe - Filia Nr 20996Biblioteka Raczyńskich (Filia nr 20)P
27
Dofinansowanie dla jeżyckich bibliotek na książki i czasopisma niszowe - Filia nr 3996Biblioteka Raczyńskich (Filia nr 3)P
28
Organizacja konkursów ekologicznych4 000Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji MiastaP
29
Wypracowanie społecznej koncepcji przebudowy i/lub reorganizacji ulicy Kościelnej, Rynku Jeżyckiego i ulicy Dąbrowskiego12 500Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji MiastaP
30
Dystrybucja woreczków na psie nieczystości i promocja ich używania2 000Wydział Gospodarki KomunalnejP
31
Dofinansowanie akcji "Zima w mieście"3 000Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa Nr 23)P
32
Dofinansowanie akcji "Zima w mieście"3 000Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa Nr 36)P
33
Dofinansowanie akcji "Zima w mieście"3 000Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa Nr 71)P
34
Dofinansowanie kół naukowych 1 500Wydział Oświaty (Gimnazjum Nr 60)P
35
Dofinansowanie kół naukowych 1 500Wydział Oświaty (Gimnazjum Nr 61)P
36
Dofinansowanie kół naukowych 1 500Wydział Oświaty (Gimnazjum w ZSO Nr 10)P
37
Dofinansowanie kół naukowych 1 500Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa Nr 23)P
38
Dofinansowanie kół naukowych 1 500Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa Nr 36)P
39
Dofinansowanie kół naukowych 1 500Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa Nr 71)P
40
Dofinansowanie projektów "Nasza mała Ojczyzna" i "Sławni Wielkopolanie"1 000Wydział Oświaty (Przedszkole Nr 77)P
41
Dofinansowanie projektu "Szkoła logicznego myślenia"500Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa Nr 71)P
42
Dofinansowanie zajęć edukacyjnych w ZSS nr 107 2 000Wydział Oświaty (ZSS Nr 107)P
43
Dofinansowanie zajęć logopedycznych3 000Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa Nr 71)P
44
Organizacja "Wiosennych Zabaw Sportowych Przedszkoli Jeżyc" 1 500Wydział Oświaty (Przedszkole Nr 96)P
45
Organizacja gali wręczenia nagród: Złotego Jeża, Primus inter pares oraz Honorowej Plakietki Zasłużonego Jeżyczanina 2 500Wydział Oświaty (ZSS Nr 107)P
46
Organizacja II Jeżyckiego Turnieju Piłki Nożnej dla dziewcząt i chłopców4 000Wydział Oświaty (Gimnazjum Nr 60)P
47
Organizacja konkursów w Przedszkolu Nr 86 1 000Wydział Oświaty (Przedszkole Nr 86)P
48
Organizacja olimpiady międzyprzedszkolnej "W zdrowym ciele zdrowy duch"1 000Wydział Oświaty (Przedszkole Nr 71)P
49
Organizacja turnieju "Z Pyrkiem bezpiecznie i zdrowo" 1 500Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa Nr 36)P
50
Organizacja warsztatów dla dzieci z klas 1-3 dotyczących różnorodności i dyskryminacji1 000Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa Nr 23)P
51
Organizacja warsztatów dla dzieci z klas 1-3 dotyczących różnorodności i dyskryminacji1 000Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa Nr 36)P
52
Organizacja warsztatów dla dzieci z klas 1-3 dotyczących różnorodności i dyskryminacji1 000Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa Nr 71)P
53
Organizacja zajęć dla dzieci i seniorów - opowieści pokoleniowe 500Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa Nr 71)P
54
Promocja jeżyckich szkół podstawowych3 000Wydział OświatyP
55
Remont boisk przy Szkole Podstawowej Nr 71 I Gimnazjum Nr 6015 000Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa Nr 71)N
56
Remonty w Szkole Podstawowej nr 3610 000Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa Nr 36)N
57
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-11 lat w okresie letnim3 000Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa Nr 23)P
58
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-11 lat w okresie letnim3 000Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa Nr 36)P
59
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-11 lat w okresie letnim3 000Wydział Oświaty (Szkoła Podstawowa Nr 71)P
60
Wydawanie gazetki osiedlowej "Nasze Jeżyce"2 500Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych MiastaP
61
Utrzymanie placu zabaw przy ul. Kadłubka13 500Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych MiastaN
62
Zakup, montaż i utrzymanie zewnętrznych tablic informacyjnych 10 000Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych MiastaN
63
Organizacja wycieczek integracyjnych dla seniorów przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych2 500Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychP
64
Organizacja kursu języka angielskiego dla seniorów i seniorek przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych4 000Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychP
65
Kurs komputerowy dla seniorów i seniorek przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych4 000Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychP
66
Organizacja zajęć ruchowych - jogi dla seniorów i seniorek przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych4 000Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychP
67
Organizacja zajęć artystycznych dla seniorów i seniorek przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych4 000Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychP
68
Organizacja festynu osiedlowego "Dzień Jeżyc" przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych15 000Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychP
69
Organizacja warsztatów dla dzieci przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych1 000Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychP
70
Organizacja kursu samoobrony dla gimnazjalistek przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych4 000Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychP
71
Remonty w Żłobku Kalinka10 000Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych (Zespół Żłobków nr 2)N
72
Zakup mebli miejskich na skwer przy ul. Jackowskiego i Gorczyczewskiego5 000Zarząd Dróg MiejskichN
73
Wykonanie wiklinowego żywopłotu na skwerze przy ul. Jackowskiego i Gorczyczewskiego4 000Zarząd Dróg MiejskichP
74
Remonty chodników w miejscach uzgodnionych z Zarządem Dróg Miejskich20 000Zarząd Dróg MiejskichN
75
Budowa parkingu rowerowego przed SP 36 5 000Zarząd Dróg MiejskichN
76
Rekultywacja zieleni przyulicznej138 000Zarząd Dróg MiejskichN
77
Urządzenie skweru na terenie między ulicami Norwida-Jeżycka-Nad Bogdanką15 000Zarząd Dróg MiejskichN
78
Ustawienie stojaków rowerowych w miejscach uzgodnionych z ZDM12 500Zarząd Dróg MiejskichN
79
Opracowanie osiedlowej polityki parkowania i transportu 24 000Zarząd Dróg MiejskichP
80
Uspokajanie ruchu na ulicach Osiedla Jeżyce75 000Zarząd Dróg MiejskichN
81
Utrzymanie skwerów na terenie Osiedla Jeżyce20 000Zarząd Dróg MiejskichN
82
Zakup i montaż koszy na śmieci10 000Zarząd Dróg MiejskichN
83
Rewitalizacja skweru Dąbrowskiego/Kochanowskiego10 000Zarząd Dróg MiejskichN
84
Doposażenie placu Asnyka20 773Zarząd Zieleni MiejskiejN
85
suma533 765
86
* P - proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla N - z podatku od nieruchomości
87
88
III. ŚRODKI WOLNE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU
89
90
Zakres rzeczowy zadaniaKwotaJednostka organizacyjnaŹródło finansowania *
91
92
Nowoczesny dom kultury: modernizacja budynku Domu Tramwajarza przy ul. Słowackiego 19/2149 000Osiedle N
93
94
IV. PODSUMOWANIE (I.+II.+III.)
95
96
WYDATKI OGÓŁEM605 209
97
w tym:
98
I. Zadania realizowane bezpośrednio przez Osiedle
22 444
99
100
II. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym
533 765
Loading...