Распоред писмених провера у ЕТШ "Михајло Пупин" - Нови Сад
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
Дин.
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
T16Избор одељењаРедни број радне недељеДодатни коментар наставникаМесецИме и презиме наставникаjhk
2
БиологијаМ213. недеља у месецудецембар, 2016. год.Александра Карић
3
БиологијаЕ173. недеља у месецудецембар, 2016. год.Александра Карић
4
БиологијаТ173. недеља у месецумарт, 2017. год.Александра Карић
5
6
БиологијаЕ175. недеља у месецумарт, 2017. год.Александра Карић
7
БиологијаТ173. недеља у месецуновембар, 2016. год.Александра Карић
8
Веб дизајнТ342. недеља у месецупрактична вежба на рачунару; Могућа су одступања због начина реализације наставе у блокудецембар, 2016. год.Момир Предојевић
9
Веб дизајнТ352. недеља у месецупрактична вежба на рачунару; Могућа су одступања због начина реализације наставе у блокудецембар, 2016. год.Момир Предојевић
10
Веб програмирањеИТ313. недеља у месецудецембар, 2016. год.Невена Симић
11
ГеографијаА114. недеља у месецуаприл, 2017. год.Стојанка Николић
12
ГеографијаР124. недеља у месецуаприл, 2017. год.Стојанка Николић
13
ГеографијаТ241. недеља у месецуаприл, 2017. год.Стојанка Николић
14
ГеографијаА113. недеља у месецудецембар, 2016. год.Стојанка Николић
15
ГеографијаЕ153. недеља у месецудецембар, 2016. год.Стојанка Николић
16
ГеографијаР123. недеља у месецудецембар, 2016. год.Стојанка Николић
17
ГеографијаМ215. недеља у месецујануар, 2017. год.Стојанка Николић
18
ГеографијаТ242. недеља у месецујун, 2017. год.Стојанка Николић
19
ГеографијаЕ151. недеља у месецумај, 2017. год.Стојанка Николић
20
ГеографијаМ211. недеља у месецумај, 2017. год.Стојанка Николић
21
ГеографијаА111. недеља у месецумарт, 2017. год.Стојанка Николић
22
ГеографијаЕ151. недеља у месецумарт, 2017. год.Стојанка Николић
23
ГеографијаР121. недеља у месецумарт, 2017. год.Стојанка Николић
24
ГеографијаМ211. недеља у месецумарт, 2017. год.Стојанка Николић
25
ГеографијаА111. недеља у месецуновембар, 2016. год.Стојанка Николић
26
ГеографијаМ213. недеља у месецуновембар, 2016. год.Стојанка Николић
27
ГеографијаТ244. недеља у месецуновембар, 2016. год.Стојанка Николић
28
ГеографијаЕ154. недеља у месецуоктобар, 2016. год.Стојанка Николић
29
ГеографијаР124. недеља у месецуоктобар, 2016. год.Стојанка Николић
30
ГеографијаМ212. недеља у месецуоктобар, 2016. год.Стојанка Николић
31
ГеографијаТ243. недеља у месецуоктобар, 2016. год.Стојанка Николић
32
ГеографијаТ242. недеља у месецуфебруар, 2017. год.Стојанка Николић
33
ГеографијаТ242. недеља у месецуфебруар, 2017. год.Стојанка Николић
34
други писмени задатакТ163. недеља у месецудруги писмени задатакдецембар, 2016. год.Славица Стојановић
35
други писмени задатакП313. недеља у месецудруги писмени задатакдецембар, 2016. год.Славица Стојановић
36
други писмени задатакА413. недеља у месецудруги писмени задатакдецембар, 2016. год.Славица Стојановић
37
други писмени задатакТ433. недеља у месецудруги писмени задатакдецембар, 2016. год.Славица Стојановић
38
други писмени радЕ352. недеља у месецудруги писмени раддецембар, 2016. год.Славица Стојановић
39
други писмени радТ363. недеља у месецудруги писмени раддецембар, 2016. год.Славица Стојановић
40
Екологија и заштита животне срединеАО304. недеља у месецуаприл, 2017. год.Александра Карић
41
Екологија и заштита животне срединеЕ224. недеља у месецуаприл, 2017. год.Александра Карић
42
Екологија и заштита животне срединеЕ112. недеља у месецумај, 2017. год.Александра Карић
43
Екологија и заштита животне срединеЕ115. недеља у месецуновембар, 2016. год.Александра Карић
44
Електричне машине на возилимаАЕ31. недеља у месецудецембар, 2016. год.Зоран Гартнер
45
Енглески језикАЕ32. недеља у месецуКонтролни задатакаприл, 2017. год.Драгица Зељковић
46
Енглески језикА313. недеља у месецуКонтролни задатакаприл, 2017. год.Драгица Зељковић
47
Енглески језикЕ222. недеља у месецуКонтролни задатакаприл, 2017. год.Драгица Зељковић
48
Енглески језикЕ254. недеља у месецуКонтролни задатакаприл, 2017. год.Драгица Зељковић
49
Енглески језикТ451. недеља у месецуаприл, 2017. год.Сава Ракић
50
Енглески језикАЕ33. недеља у месецуПисмени задатакдецембар, 2016. год.Драгица Зељковић
51
Енглески језикА312. недеља у месецуПисмени задатакдецембар, 2016. год.Драгица Зељковић
52
Енглески језикЕ222. недеља у месецуПисмени задатакдецембар, 2016. год.Драгица Зељковић
53
Енглески језикЕ252. недеља у месецуПисмени задатакдецембар, 2016. год.Драгица Зељковић
54
енглески језикЕ472. недеља у месецудецембар, 2016. год.Љиљана Вујић
55
енглески језикЕ213. недеља у месецудецембар, 2016. год.Љиљана Вујић
56
енглески језикИТ323. недеља у месецудецембар, 2016. год.Љиљана Вујић
57
енглески језикМ211. недеља у месецудецембар, 2016. год.Љиљана Вујић
58
енглески језикТ312. недеља у месецудецембар, 2016. год.Љиљана Вујић
59
енглески језикТ353. недеља у месецудецембар, 2016. год.Љиљана Вујић
60
енглески језикТ412. недеља у месецудецембар, 2016. год.Љиљана Вујић
61
енглески језикТ462. недеља у месецудецембар, 2016. год.Љиљана Вујич
62
Енглески језикР221. недеља у месецудецембар, 2016. год.Сава Ракић
63
Енглески језикТ451. недеља у месецудецембар, 2016. год.Сава Ракић
64
Енглески језикАЕ32. недеља у месецуПисмени задатакјун, 2017. год.Драгица Зељковић
65
Енглески језикА312. недеља у месецуПисмени задатакјун, 2017. год.Драгица Зељковић
66
Енглески језикЕ222. недеља у месецуПисмени задатакјун, 2017. год.Драгица Зељковић
67
Енглески језикЕ252. недеља у месецуПисмени задатакјун, 2017. год.Драгица Зељковић
68
Енглески језикР223. недеља у месецумај, 2017. год.Сава Ракић
69
Енглески језикП114. недеља у месецумај, 2017. год.Сава Ракић
70
Енглески језикТ164. недеља у месецумај, 2017. год.Сава Ракић
71
Енглески језикМ114. недеља у месецумај, 2017. год.Сава Ракић
72
Енглески језикТ171. недеља у месецуКонтролни задатакновембар, 2016. год.Драгица Зељковић
73
Енглески језикАЕ31. недеља у месецуКонтролни задатакновембар, 2016. год.Драгица Зељковић
74
Енглески језикА311. недеља у месецуКонтролни задатакновембар, 2016. год.Драгица Зељковић
75
Енглески језикП114. недеља у месецуновембар, 2016. год.Сава Ракић
76
Енглески језикТ164. недеља у месецуновембар, 2016. год.Сава Ракић
77
Енглески језикМ113. недеља у месецуновембар, 2016. год.Сава Ракић
78
Енглески језикЕ224. недеља у месецуКонтролни задатакоктобар, 2016. год.Драгица Зељковић
79
Енглески језикЕ254. недеља у месецуКонтролни задатакоктобар, 2016. год.Драгица Зељковић
80
Енглески језикАЕ32. недеља у месецуКонтролни задатакфебруар, 2017. год.Драгица Зељковић
81
Енглески језикА312. недеља у месецуКонтролни задатакфебруар, 2017. год.Драгица Зељковић
82
Енглески језикЕ221. недеља у месецуКонтролни задатакфебруар, 2017. год.Драгица Зељковић
83
Енглески језикЕ251. недеља у месецуКонтролни задатакфебруар, 2017. год.Драгица Зељковић
84
Изабрана поглавља математике - изборниТ342. недеља у месецудецембар, 2016. год.Мирјана Митровић
85
Изабрана поглавља математике - изборниМ312. недеља у месецудецембар, 2016. год.Мирјана Митровић
86
Изабрана поглавља математике - изборниМ314. недеља у месецумај, 2017. год.Мирјана Митровић
87
Изабрана поглавља математике - изборниТ344. недеља у месецумај, 2017. год.Мирјана Митровић
88
Изабрана поглавља математике - изборниМ313. недеља у месецумарт, 2017. год.Мирјана Митровић
89
Изабрана поглавља математике - изборниТ343. недеља у месецумарт, 2017. год.Мирјана Митровић
90
Изабрана поглавља математике - изборниТ344. недеља у месецуоктобар, 2016. год.Мирјана Митровић
91
Изабрана поглавља математике - изборниМ314. недеља у месецуоктобар, 2016. год.Мирјана Митровић
92
Контролни задатакИТ123. недеља у месецуаприл, 2017. год.Драгица Зељковић
93
Контролни задатакТ172. недеља у месецуаприл, 2017. год.Драгица Зељковић
94
Контролни задатакЕ452. недеља у месецуаприл, 2017. год.Драгица Зељковић
95
Контролни задатакР412. недеља у месецуаприл, 2017. год.Драгица Зељковић
96
Контролни задатакЕ451. недеља у месецудецембар, 2016. год.Драгица Зељковић
97
контролни задатакЕ155. недеља у месецуновембар, 2016. год.Биљана Малиновић
98
контролни задатакЕ355. недеља у месецуновембар, 2016. год.Биљана Малиновић
99
контролни задатакЕ455. недеља у месецуновембар, 2016. год.Биљана Малиновић
100
Контролни задатакИТ121. недеља у месецуновембар, 2016. год.Драгица Зељковић
Loading...
 
 
 
Лист1
Лист2