ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ПредметИзбор одељењаРедни број радне недељеДодатни коментар наставникаМесецИме и презиме наставникаКоментар
2
БиологијаМ213. недеља у месецудецембар, 2016. год.Александра Карић
3
БиологијаЕ173. недеља у месецудецембар, 2016. год.Александра Карић
4
БиологијаТ173. недеља у месецумарт, 2017. год.Александра Карић
5
БиологијаЕ175. недеља у месецумарт, 2017. год.Александра Карић
6
БиологијаТ173. недеља у месецуновембар, 2016. год.Александра Карић
7
Веб дизајнТ342. недеља у месецупрактична вежба на рачунару; Могућа су одступања због начина реализације наставе у блокудецембар, 2016. год.Момир Предојевић
8
Веб дизајнТ352. недеља у месецупрактична вежба на рачунару; Могућа су одступања због начина реализације наставе у блокудецембар, 2016. год.Момир Предојевић
9
Веб програмирањеИТ313. недеља у месецудецембар, 2016. год.Невена Симић
10
ГеографијаА114. недеља у месецуаприл, 2017. год.Стојанка Николић
11
ГеографијаР124. недеља у месецуаприл, 2017. год.Стојанка Николић
12
ГеографијаТ241. недеља у месецуаприл, 2017. год.Стојанка Николић
13
ГеографијаА113. недеља у месецудецембар, 2016. год.Стојанка Николић
14
ГеографијаЕ153. недеља у месецудецембар, 2016. год.Стојанка Николић
15
ГеографијаР123. недеља у месецудецембар, 2016. год.Стојанка Николић
16
ГеографијаМ215. недеља у месецујануар, 2017. год.Стојанка Николић
17
ГеографијаТ242. недеља у месецујун, 2017. год.Стојанка Николић
18
ГеографијаЕ151. недеља у месецумај, 2017. год.Стојанка Николић
19
ГеографијаМ211. недеља у месецумај, 2017. год.Стојанка Николић
20
ГеографијаА111. недеља у месецумарт, 2017. год.Стојанка Николић
21
ГеографијаЕ151. недеља у месецумарт, 2017. год.Стојанка Николић
22
ГеографијаР121. недеља у месецумарт, 2017. год.Стојанка Николић
23
ГеографијаМ211. недеља у месецумарт, 2017. год.Стојанка Николић
24
ГеографијаА111. недеља у месецуновембар, 2016. год.Стојанка Николић
25
ГеографијаМ213. недеља у месецуновембар, 2016. год.Стојанка Николић
26
ГеографијаТ244. недеља у месецуновембар, 2016. год.Стојанка Николић
27
ГеографијаЕ154. недеља у месецуоктобар, 2016. год.Стојанка Николић
28
ГеографијаР124. недеља у месецуоктобар, 2016. год.Стојанка Николић
29
ГеографијаМ212. недеља у месецуоктобар, 2016. год.Стојанка Николић
30
ГеографијаТ243. недеља у месецуоктобар, 2016. год.Стојанка Николић
31
ГеографијаТ242. недеља у месецуфебруар, 2017. год.Стојанка Николић
32
ГеографијаТ242. недеља у месецуфебруар, 2017. год.Стојанка Николић
33
други писмени задатакТ163. недеља у месецудруги писмени задатакдецембар, 2016. год.Славица Стојановић
34
други писмени задатакП313. недеља у месецудруги писмени задатакдецембар, 2016. год.Славица Стојановић
35
други писмени задатакА413. недеља у месецудруги писмени задатакдецембар, 2016. год.Славица Стојановић
36
други писмени задатакТ433. недеља у месецудруги писмени задатакдецембар, 2016. год.Славица Стојановић
37
други писмени радЕ352. недеља у месецудруги писмени раддецембар, 2016. год.Славица Стојановић
38
други писмени радТ363. недеља у месецудруги писмени раддецембар, 2016. год.Славица Стојановић
39
Екологија и заштита животне срединеАО304. недеља у месецуаприл, 2017. год.Александра Карић
40
Екологија и заштита животне срединеЕ224. недеља у месецуаприл, 2017. год.Александра Карић
41
Екологија и заштита животне срединеЕ112. недеља у месецумај, 2017. год.Александра Карић
42
Екологија и заштита животне срединеЕ115. недеља у месецуновембар, 2016. год.Александра Карић
43
Електричне машине на возилимаАЕ31. недеља у месецудецембар, 2016. год.Зоран Гартнер
44
Енглески језикАЕ32. недеља у месецуКонтролни задатакаприл, 2017. год.Драгица Зељковић
45
Енглески језикА313. недеља у месецуКонтролни задатакаприл, 2017. год.Драгица Зељковић
46
Енглески језикЕ222. недеља у месецуКонтролни задатакаприл, 2017. год.Драгица Зељковић
47
Енглески језикЕ254. недеља у месецуКонтролни задатакаприл, 2017. год.Драгица Зељковић
48
Енглески језикТ451. недеља у месецуаприл, 2017. год.Сава Ракић
49
Енглески језикАЕ33. недеља у месецуПисмени задатакдецембар, 2016. год.Драгица Зељковић
50
Енглески језикА312. недеља у месецуПисмени задатакдецембар, 2016. год.Драгица Зељковић
51
Енглески језикЕ222. недеља у месецуПисмени задатакдецембар, 2016. год.Драгица Зељковић
52
Енглески језикЕ252. недеља у месецуПисмени задатакдецембар, 2016. год.Драгица Зељковић
53
енглески језикЕ472. недеља у месецудецембар, 2016. год.Љиљана Вујић
54
енглески језикЕ213. недеља у месецудецембар, 2016. год.Љиљана Вујић
55
енглески језикИТ323. недеља у месецудецембар, 2016. год.Љиљана Вујић
56
енглески језикМ211. недеља у месецудецембар, 2016. год.Љиљана Вујић
57
енглески језикТ312. недеља у месецудецембар, 2016. год.Љиљана Вујић
58
енглески језикТ353. недеља у месецудецембар, 2016. год.Љиљана Вујић
59
енглески језикТ412. недеља у месецудецембар, 2016. год.Љиљана Вујић
60
енглески језикТ462. недеља у месецудецембар, 2016. год.Љиљана Вујич
61
Енглески језикР221. недеља у месецудецембар, 2016. год.Сава Ракић
62
Енглески језикТ451. недеља у месецудецембар, 2016. год.Сава Ракић
63
Енглески језикАЕ32. недеља у месецуПисмени задатакјун, 2017. год.Драгица Зељковић
64
Енглески језикА312. недеља у месецуПисмени задатакјун, 2017. год.Драгица Зељковић
65
Енглески језикЕ222. недеља у месецуПисмени задатакјун, 2017. год.Драгица Зељковић
66
Енглески језикЕ252. недеља у месецуПисмени задатакјун, 2017. год.Драгица Зељковић
67
Енглески језикР223. недеља у месецумај, 2017. год.Сава Ракић
68
Енглески језикП114. недеља у месецумај, 2017. год.Сава Ракић
69
Енглески језикТ164. недеља у месецумај, 2017. год.Сава Ракић
70
Енглески језикМ114. недеља у месецумај, 2017. год.Сава Ракић
71
Енглески језикТ171. недеља у месецуКонтролни задатакновембар, 2016. год.Драгица Зељковић
72
Енглески језикАЕ31. недеља у месецуКонтролни задатакновембар, 2016. год.Драгица Зељковић
73
Енглески језикА311. недеља у месецуКонтролни задатакновембар, 2016. год.Драгица Зељковић
74
Енглески језикП114. недеља у месецуновембар, 2016. год.Сава Ракић
75
Енглески језикТ164. недеља у месецуновембар, 2016. год.Сава Ракић
76
Енглески језикМ113. недеља у месецуновембар, 2016. год.Сава Ракић
77
Енглески језикЕ224. недеља у месецуКонтролни задатакоктобар, 2016. год.Драгица Зељковић
78
Енглески језикЕ254. недеља у месецуКонтролни задатакоктобар, 2016. год.Драгица Зељковић
79
Енглески језикАЕ32. недеља у месецуКонтролни задатакфебруар, 2017. год.Драгица Зељковић
80
Енглески језикА312. недеља у месецуКонтролни задатакфебруар, 2017. год.Драгица Зељковић
81
Енглески језикЕ221. недеља у месецуКонтролни задатакфебруар, 2017. год.Драгица Зељковић
82
Енглески језикЕ251. недеља у месецуКонтролни задатакфебруар, 2017. год.Драгица Зељковић
83
Изабрана поглавља математике - изборниТ342. недеља у месецудецембар, 2016. год.Мирјана Митровић
84
Изабрана поглавља математике - изборниМ312. недеља у месецудецембар, 2016. год.Мирјана Митровић
85
Изабрана поглавља математике - изборниМ314. недеља у месецумај, 2017. год.Мирјана Митровић
86
Изабрана поглавља математике - изборниТ344. недеља у месецумај, 2017. год.Мирјана Митровић
87
Изабрана поглавља математике - изборниМ313. недеља у месецумарт, 2017. год.Мирјана Митровић
88
Изабрана поглавља математике - изборниТ343. недеља у месецумарт, 2017. год.Мирјана Митровић
89
Изабрана поглавља математике - изборниТ344. недеља у месецуоктобар, 2016. год.Мирјана Митровић
90
Изабрана поглавља математике - изборниМ314. недеља у месецуоктобар, 2016. год.Мирјана Митровић
91
Контролни задатакИТ123. недеља у месецуаприл, 2017. год.Драгица Зељковић
92
Контролни задатакТ172. недеља у месецуаприл, 2017. год.Драгица Зељковић
93
Контролни задатакЕ452. недеља у месецуаприл, 2017. год.Драгица Зељковић
94
Контролни задатакР412. недеља у месецуаприл, 2017. год.Драгица Зељковић
95
Контролни задатакЕ451. недеља у месецудецембар, 2016. год.Драгица Зељковић
96
контролни задатакЕ155. недеља у месецуновембар, 2016. год.Биљана Малиновић
97
контролни задатакЕ355. недеља у месецуновембар, 2016. год.Биљана Малиновић
98
контролни задатакЕ455. недеља у месецуновембар, 2016. год.Биљана Малиновић
99
Контролни задатакИТ121. недеља у месецуновембар, 2016. год.Драгица Зељковић
100
Контролни задатакР411. недеља у месецуновембар, 2016. год.Драгица Зељковић