ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Přehled aktivit farnosti Praha - Vršovice v září 2022
2
V případě zájmu o některou z aktivit se domluvte s uvedenou kontakní osobou. Lze také kontaktovat Aničku Duchkovou, která domluvu zprostředkuje. Volat můžete na telefonní číslo 725561709 nebo napsat e-mail na adresu: kancelar@farnostvrsovice.cz
3
4
1. Služba při bohoslužbách a dalších aktivitách
5
AktivitaSpecifikaceNabídka pro Čas setkáváníKontaktní osoba
6
Ministrováníministrování (nejen o nedělích a slavnostech)toho, kdo má zájem, cca od 5 let věkuneděle a slavnosti: 15 minut před bohoslužbouVláďa Jeništa
7
Služba kostelníkapomoc se službou kostelníka v kostele sv. Václavahledá se pomocník na příležitostný záskokStanislav Erben
8
Hudba - sbor zpěv při nedělní bohoslužbě v 8.30 hod, vedení lidového zpěvu; příležitostné koncerty, Noc kostelůpotřebuje zpěvákyzkoušky každý týden ve středu večer v kostele sv. VáclavaOlga Polanská
9
Hudba - scholazpěv 2-3x měsíčně při nedělní bohoslužbě v 10.30 hod; vánoční koncert, Noc kostelůpotřebuje zpěvákyzkoušky před nedělní bohoslužbou, kdy hraje v kostele sv. VáclavaOndra Škoch
10
Hudba - kapela Missazpěv 1x měsíčně při nedělní bohoslužbě v 10.30 hod; koncertypotřebuje zpěvákyzkoušky ve čtvrtek od 19.30 hod v sále kostela sv. VáclavaHonza Tomsa
11
Zpěv dětí při bohoslužbě nabídka nové aktivity - nácvik a zpěv jednoduchých písniček při nedělení bohoslužbě v 10.30 hodhledá se pomocníkMartin Dolný
12
Náboženství pro dětináboženství pro několik skupin dětí podle věku, vedou katechetédětidle rozpisuHana a Petr Svobodovi
13
Časopis Vinicepříprava časopisu Vinice, korektury, sazba, tisk a kompletacehledá se redakční rada, pomocníci pro ostatní činnostiMíla Müller jr.
14
Farní charitaadministrativa, peněžní sbírky a podpora potřebných, pomoc v domácnosti starým a hendikepovaným lidem, bohoslužby v Zámečku, organizace Dne seniorů a nemocných, výletu pro seniory, Tříkrálové sbírky, spolupráce se sociálním odborem Prahy 10 nutně potřebuje čerstvé pomocníkyschůzky první pondělí v měsíci večer na fařeHanka Kučerová - Rechnerová
15
Přímluvná modlitbamodlitba za potřeby druhých, např. z Noci kostelůhledá se několik osob k vytvoření malé skupinkycca 1x měsíčně, den v týdnu bude dle dohodyLucka Tutrová
16
17
2. Farní společenství, která se setkávají pravidelně
18
AktivitaSpecifikaceNabídka pro Čas setkáváníKontaktní osoba
19
Modlitební společenstvímodlitby chval, přímluvné modlitby, práce s Písmem sv., sdílenítoho, kdo má zájemkaždý týden v pondělí večer v sakristii u sv. Václava, příp. onlineHelenka Hříbková
20
Kroužek angličtinykonverzace, biblická, všeobecná a volná témata dle domluvytoho, kdo má zájem a je schopen trochu anglicky mluvitkaždý týden v pondělí večer na fařeMiloslav Müller sr.
21
Mariina ligie jak šířit víru ve světě, setkání mají pevný řád, sdílenítoho, kdo má zájemkaždý týden v úterý od 19 hod na fařeTomáš Černý
22
23
AktivitaSpecifikaceNabídka pro Čas setkáváníKontaktní osoba
24
Setkávání maminek s dětmiprogram pro děti, písničky, sdílenímaminky s malými dětmikaždý týden ve středu od 10 hodin na fařeZuzana Henková Anička Kalcovská
25
Setkávání nad Biblíspolečné setkávání s Biblí v ruce (čtení, debatování, hledání, objevování)toho, kdo má zájemkaždý týden ve středu od 19 hod na fařemoderuje Pavla Edita Herciková (biblistka)
26
Setkávání seniorůhledá se organizátor/organizátořiv současné době se nescházínení
27
Modlitba mateksetkání mají pevný řád, dané modlitby, chvály, prosby nejen za vlastní dětimatky všech generacíliché čtvrtky večer na faře, příp. on-lineHanka Kučerová - Rechnerová
28
Loutkové divadlopředstavení pro dětiděti a jejich rodičeposlední neděli v měsíci od 16.30 hod na fařeDana Vacková
29
Pánský klubsdílení, sportovní aktivity v sále, přednášky, účastníci se zapojují do tvorby programumužezatím není dohodnutoPavel Kryl
30
Dámský klub hledá se organizátorka/skupina organizátorekv současné době se nescházínení
31
3. Jednorázové farní aktivity
32
AktivitaSpecifikaceNabídka pro Čas setkáváníKontaktní osoba
33
Duchovní obnova pro manželeněkolikadenní setkání, program pro manžele dopoledne a večer, děti mají vlastní program, odpoledne společnémanželské páry, které mají zájem, věk nerozhodujeVláďa a Jana Jeništovi
34
Výroba advetních věnců hledá se organizátor/organizátořiv současné době neprobíhánení
35
Společenský večermožnost setkání farníků v kulturním centru Vzlet s programem, příští proběhne 20.1.2023toho, kdo má zájem Vláďa Jeništa
36
Dětský karneval, Dětský denpříprava a organizace karnevalu pro děti a červnového Dětského dnehledá se organizátor/organizátořiv současné době neprobíhánení
37
Mikulášskáakce pro děti v kostele sv. Mikuláše při příležitosti jeho svátku, nejbližší proběhne 5.12.2022toho, kdo má zájemHanka Svobodová
38
Bazárky organizace bazárků dětského šatstva, obuvi a hračekMadla Vachulová, Lenka Smejkalová
39
Farní výletjednodenní výlet autobusy, nabídka variant programu, mše svatá, společné grilování, nejbližší 3.6.2023toho, kdo má zájem, věk nerozhodujeVláďa Jeništa
40
Tělesná obnovaněkolikadenní pobyt rodin (i neúplných) a jednotlivců , sportovní aktivity, mše svatá, olympiáda pro dětitoho, kdo má zájem Bětka Matochová, Pavel Hobza
41
Poutě podzimní noční pouť na Svatou Horu, svatoprokopská pouť na Sázavu (několik variant podle vzdálenosti, lze putovat i z Chotouně)toho, kdo má zájem Vojta Tutr Ivan Menoušek
42
Výjezdy do zahraničíletos v srpnu byl pobytový zájezd v domě Velehrad, Dolomitytoho, kdo má zájem Olga Polanská
43
Tábor pro děti letní týdenní tábor pro děti z farnosti, max. pro 29 dětí, vítaná pomoc s vyhledáváním objektu pro tábortoho, kdo má zájem Niki Hamplová
44
Noc kostelůpomoc při organizaci i průběhu Noci kostelů hledá se pomocník/pomocníciŠtěpán Škoch
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100