RAEI_PH_635477_2012- 2013
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
Raport anual de evaluare internă a unităţii de învăţământ
2
pentru anul şcolar :2012-2013
3
4
Stimaţi colegi,
Vă rugăm să completaţi prezentul document care are ca scop furnizarea de date din unitatea de învăţământ pe care o conduceţi.
Aceste date sunt necesare în vederea corelării principalilor factori care influenţează performanţa şcolară (factori de risc) cu rezultatele pe care le raportaţi.

Raportul vizează ansamblul unităţii şcolare, astfel încât informaţiile solicitate se referă atât la şcoala coordonatoare, cât şi la unităţile (structurile) subordonate. În aceste condiţii, toţi itemii solicită informaţii la nivelul întregii unităţi, iar, în cazul unor date distincte pe fiecare dintre cele două categorii, precizarea se face în cadrul întrebării. De asemenea, specificaţiile referitoare la elevi solicită informaţii privind totalul efectivelor şcolare din unitate, atât copiii cuprinşi în învăţământul preşcolar, cât şi elevii.

Datele solicitate pot cuprinde atât informaţii privind anul şcolar curent, 2013-2014, cât şi aspecte ( precum rezultatele elevilor, participarea şcolară, formarea personalului etc.), raportate ca finalităţi ale anului şcolar anterior 2012-2013 (anul şcolar la care face referire itemul este menţionat în întrebarea formulată).

Raportul este structurat în 4 părţi, grupate câte două în format distinct, Excel şi Word:
RAEI – Partea I (Indicatori de structură şi context; rezultate)
RAEI – Partea a II-a (Descrierea activităţilor de îmbunătăţire a calităţii din anul şcolar anterior)
RAEI – Partea a III-a (Evaluare internă pe baza indicatorilor de performanţă)
RAEI –Partea a IV-a (Planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar în curs)
Prin urmare, veţi realiza două documente, unul în format Excel şi unul în Word.

Indicaţii de completare pentru părţile I şi a III-a (format Excel):
Răspunsul se va completa în caseta rezervată, marcată cu galben, prin înscrierea cifrei corespunzătoare variantei (sau variantelor) de răspuns care vă reprezintă.
Dacă unele întrebări nu corespund situaţiei dvs., ocoliţi întrebarea şi treceţi la întrebarea umătoare.

Vă rugăm să citiţi cu atenţie fiecare întrebare înainte de a răspunde. Unele întrebări permit mai multe răspunsuri, acest lucru fiind precizat
în fiecare caz în parte, imediat după întrebare.
ATENTIE! Raportul cuprinde şi date (indicatori) de control si corelare a informaţiilor (sume, procente, niveluri medii etc.), inclusiv
atenţionări, care vă oferă posibilitatea verificării informaţiei introduse şi corectarea imediată a eventualelor date eronate.

Indicaţii de completare pentru părţile a II-a şi a IV-a (format Word): sunt părţi descriptive, informaţia este la decizia directorului.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Indicaţii de salvare a celor doua fisiere (EXCEL: RAEI I+III; Word:RAEI II+IV):

Cele două documente se transmit împreună, într-un fişier arhivat, la Inspectoratul Şcolar, pe adresa de corespondenţă electronică aracipraei@gmail.com
• Pentru eficientizarea preluării fişierelor, atat acest fisier (in format EXCEL), cat si fisierul Word (cuprinzand partea II si a IV) vor fi salvate pentru o anumita unitate de invatamant,cu o aceeasi denumire, rezultata din următoarea codificare: indicativ judeţ _cod SIRUES al unitatii
(exemplu: Şcoala gimnazială Pianu de Sus judeţul Alba, se va salva cu nume fişier: AB_ 1102996 )
• Pentru situaţiile în care nu se cunoaşte codul SIRUES, în locul acestuia utilizaţi pentru salvare denumirea unităţii scrisă cu caractere mici şi fără diacritice. (exemplu: Şcoala gimnazială Pianu de Sus judeţul Alba, se va salva cu numele de fişier: AB_scoala gimnaziala pianu de sus)

NU UITATI SA SALVATI FISIERUL UTILIZAND CODUL UNITATII DVS.!
Date fiind procedurile automate de preluare a informatiilor, fişierele salavate cu o altă denumire decât forma indicată nu sunt recunoscute si nu vor fi luate în considerare!
18
19
20
21
22
23
24
RAEI – Partea I - Indicatori de structură şi context; rezultate
25
26
27
I. Date de identificare a unităţii de învăţământ Casete de raspuns
28
29
D01
Denumirea unităţii
D01-numeCOLEGIUL TEHNIC " TOMA N. SOCOLESCU " PLOIEŞTI1
D01 cod SIRUES
635477
30
Cod SIRUES
D01-cod SIRUES
6354772
D01 -nume
COLEGIUL TEHNIC " TOMA N. SOCOLESCU " PLOIEŞTI
31
Localitatea
D01-localitate
PLOIEŞTI3
D01-judet
PH
32
JudeţulD01-judetPH4
D01-localitate
PLOIEŞTI
33
5D021
34
D02
Mediul de rezidenţă
D0216D032
35
1.Urban7D042
36
2.Rural8D0513
37
9D061
38
D03
Poziţionarea şcolii în localitate
D03210D074426,6
39
1.zonă centrală
11D081
40
2.zonă semiperiferică
12D091
41
3.zonă periferică
13D10-1
42
14D10-2
43
D04Şcoala dvs. sau structurile coordonate sunt situate într-o zonă dezavantajată :15D11c-1
44
1. Zona dezavantajata din punct de vedere socio-economic (somaj ridicat/ comunitati defavorizate etc.)1.DA2.NUD04a216D11c-2
45
17D11c-3
46
2. Zona cu probleme de acces (zonă izolată, drumuri desfundate pe ploaie, inzapeziri frecvente, treceri prin pădure, treceri peste cale ferată, trafic stradal intens etc.)1.DA2.NUD04b218D11c-4
47
48
49
19D11c-56
50
D05Tipul unităţii de învăţământ (conform cu prevederile O.MECTS nr. 6564/2011, completat şi modificat prin O.MECTS nr. 3283/2012)D051320D11c-68
51
21D11c-7
52
1. Unitate de educaţie timpurie antepreşcolară
22D11s-1
53
2. Grădiniţă cu program normal (GPN)
23D11s-2
54
3. Grădiniţă cu program prelungit (GPP)
24D11s-3
55
4. Grădiniţă cu program săptămânal (GPS)
25D11s-4
56
5. Centru de zi (CZ)
26D11s-5
57
6. Şcoală primară (S04)
27D11s-6
58
7. Şcoală gimnazială (S08)
28D11s-7
59
8. Liceu teoretic
29D12-11
60
9. Liceu filieră vocaţională
30D12-22
61
10. Liceu tehnologic
31D12-3
62
11. Liceu32D13-1
63
12. Colegiu
33D13-22
64
13. Colegiu tehnic
34D13-33
65
14. Colegiu naţional
35D14c3
66
15. Unitate de învăţământ pentru învăţământul special
36D14s
67
16. Şcoală postliceală
37D15-11
68
17. Unitate de învăţământ pentru activităţi extraşcolare
38D15-2
69
39D15-3
70
D06
Tipul unităţii, în funcţie de forma de finanţare
D06140D15-4
71
1. Unitate de stat
41D16-11
72
2. Unitate particulară
42D16-22
73
43D16-3
74
D07Precizaţi cuantumul total al bugetului de venituri al unităţii şcolare (pentru toate tipurile de finanţare – de bază, suplimentară şi complementară – şi indiferent de sursă – bugetul de stat, bugetele locale, venituri proprii) exprimat în mii RON:D074426,6mii RON44D16-4
75
45D17c-1
76
46D17c-2
77
47D17c-3
78
D08
Tipul unităţii, în funcţie de forma de educaţie
D08148D17c-4
79
1. unitate de învăţământ tradiţional
49D17c-539
80
2. unitate de învăţământ alternativ
50D17c-61
81
3. unitate de învăţământ tradiţional, cu clase de învăţământ alternativ
51D17s-1
82
4. unitate de învăţământ special
52D17s-2
83
53D17s-3
84
D09
Responsabilităţi în reţea:
D09154D17s-4
85
1. unitate cu personalitate juridică, fără structuri subordonate
55D17s-5
86
2. unitate cu personalitate juridică şi cu structuri subordonate
56D17s-6
87
57D18c-1
88
D10
Dacă sunteţi unitate coordonatoare , vă rugăm să precizaţi:
58D18c-2
89
1. numărul total de structuri din subordineD10-159D18c-3
90
2. numărul structurilor din aceeaşi localitate (oraş/sat) cu unitatea coordonatoareD10-260D18c-4
91
061D18c-51082
92
69D19-1
93
D11Precizaţi care sunt nivelurile de învăţământ din unitate, menţionate distinct pe unitatea coordonatoare şi structuriUnitatea coordonatoareStructurile subordonate70D19-2
94
71D19-3
95
1. antepreşcolar
D11-172D19-4
96
2. preşcolar
D11-273D19-57
97
3. clasa pregătitoare
D11-374D19-60
98
4. primarD11-474D19-60
99
5. gimnazial
D11-575D20c-1
100
6. licealD11-6676D20c-2
Loading...
Main menu