רשימת חברי העמותה הישראלית למחלות צמחים 2015-2016
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
שם פרטישם משפחהדואר אלקטרוני ראשידואר אלקטרוני משנינייד תחום עיסוק / הערות
2
אבגניהרוביןevgenia.rubin@gmail.com
3
אלעדשטרןstern@biobee.com
4
אבוגרינברגרabu42@walla.com
5
אביסדובסקיAVISAD@GMAIL.COM
6
אביברכהAvib10@zahav.net.il
7
אביפרייסלרavip@biobee.com
8
אביבדומברובסקיaviv@volcani.agri.gov.il
9
אביבהגפניgafniaviva@walla.com
10
אבידעאלוןavida@luxembourg.co.il
11
אביעדשהםsashoham@gmail.com
12
אברהםשטיינברגabraham@agri.huji.ac.il
13
אברהםגמליאלagamliel@volcani.agri.gov.il
14
אברהםביאלהavbial@walla.com
15
אברהםליאורlior.avraham@gmail.com
16
אברהםגוטליבdgotli70@gmail.com
17
אברהםננטלnantelaw@inter.net.il
18
אדיסיטריןeddie@volcani.agri.gov.il
19
אדיקדמוןkadmonal@bezeqint.net
20
אדלהקופרמןadelak@shaham.moag.gov.il
21
אדםשטראוסastrauss8@hotmail.com
22
אהודיוגבitayjony@012.net.il
23
אהרוןלויןlevina6@mail.biu.ac.il
24
אהרוןמנשהmeir@agri.gov.il
25
אודליהפיזנטיpisanty@013.co.il
26
אודליהזרביבshalomz@tapazol.co.il
27
אוהדנריהfruitla1@013net.net
28
אוהדאבירםohad.a@agan.co.il
29
אוהדאגראohadg@volcani.agri.gov.il
30
אווהרמפלדchuichuichu@gmail.com
31
אופירדגניd-ofir@bezeqint.net
32
אופירנאותofir.naot@lidorr.com
33
אופירבהרofirb@volcani.agri.gov.il
34
אופיראטינגרofirett@shaham.moag.gov.il
35
אורהמהרטoramherat@zeraim.com
36
אוריאדלרuadler@zahav.net.il
37
אוריזיגuriz@yaham.co.il
38
אוריזיוzivos1@gmail.com
39
אוריתדרורoritd@volcani.agri.gov.il
40
אורלימורorly10000@gmail.com
41
אורליארליך-הולצרpddl@volcani.agri.gov.il
42
אורןבוכשטבoren@yaham.co.il
43
אורןיאירorenz@012.net.il
44
אורנהליראזיornal@volcani.agri.gov.il
45
אורנהאוקוshlomo@arava.co.il
46
איזבלהגלילובgalilov160@walla.com
47
אייזיקאסוליןmicrolab@zahav.net.il
48
איילברקeyalbarak1@gmail.comeyal@efal.com
49
איילגלנץeyal.glanz@mail.huji.ac.il
50
איילגלוףeyalg@adafresh.co.il
51
איילהרביבayala@efal.com
52
איילהמאירmeira@volcani.agri.gov.il
53
אילקלייןeyal.klein@mail.huji.ac.il
54
אילןחתchetilan@gmail.com
55
איציקפרץitzik_pe@yaham.co.il
56
איריסכץiriskatz1@gmail.com
57
איתיאופטובסקיitaiopa6@gmail.com
58
איתירבינוביץitay.ra@gmail.com
59
איתימיארהitay.miyara@SYNGENTA.COM
60
איתןגליקeitan.glick@beeologics.com
61
איתןפלגeitan.peleg@bayer.com
62
איתןבוצרeitan_botzer@hotmail.com
63
איתןאוריאליeytan-u@zahav.net.il
64
אלהנירagro@milchanbros.co.il
65
אלוןהקסטרalonh@hazera.com
66
אלוןרונןalonr8@GMAIL.com
67
אלוןצורalontz@012.net.il
68
אלוןוטוריalonv@actcom.co.il
69
אלוןחביבhaviv.alon@gmail.comhavivalon@bezeqint.net
70
אלונהרבליןaloniriv@yahoo.com
71
אלידגןelidgn@makhteshim.co.il
72
אליסימנסקיeli@neva-team.com
73
אלישלויןeshlevin@saad.org.il
74
אלימתןmopdarom@netvision.net.il
75
אליאנהרבינוביץ'alirab@shaham.moag.gov.il
76
אליהוסיטיelisiti@bezeqint.net
77
אלימלךהוכמןesther@luxembourg.co.il
78
אלינוררוביוelinorrubio@gmail.com
79
אלכסנדרביידרbaider1@mail.biu.ac.il
80
אלעדיגאלelady@volcani.agri.gov.il
81
אלעלגביgabyel8@gmail.com
82
אמהטברובסקיemmat@shaham.moag.gov.il
83
אמירלררamirl@origeneseeds.com
84
אמנוןבוימלamnonboymel@walla.com.il
85
אמנוןקורןamkor52@gmail.com
86
אמנוןליכטרvtlicht@volcani.agri.gov.il
87
אנדיפומרנציקandi@hermazaden.com
88
אנדירזניקandy.r@agan.co.il
89
אנדרספומרנציקandipomeranchik@gmail.com
90
אנהדבורקיןana@zeraim.co.il
91
אנהנגלסanna.eykalis@gmail.com
92
אנהמובצ'ןanna.movchan@rootility.com
93
אסףדיסטלפלדadistel@tauex.tau.ac.il
94
אסףדותןshadot@shaham.moag.gov.il
95
אסתיקורייטesti@volcani.agri.gov.il
96
אסתישמבהstshamba@gmail.com
97
אסתרנוףnofest@gmail.com
98
אסתרהדרyandehadar@gmail.com
99
אפריםויילefiw@hishtil.com
100
אפריםצוקרמןefraim.zuckerman44@gmail.com
Loading...
Main menu