ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LLICÈNCIA FEDERATIVA 2023
2
El carnet federatiu o llicència federativa és regulat segons el DECRET 58/2010, de 4 maig, de les entitats esportives de Catalunya.
3
Tot carnet i/o llicència federativa inclou una assegurança d'accidents. Les cobertures son les exigides en el Real Decret 849/1993 de 4 de juny on queden determinades les prestacions mínimes de l’assegurança obligatòria esportiva.
4
* Es cobrarà un recàrrec de gestió 15€ a qualsevol canvi de llicència i/o carnet una vegada tramitat.
5
6
7
LLICÈNCIA FCOC [1]Asseg.Quota FCOCTOTALPEUROGMTBORAIDTRAIL-OSKI-O
8
ADULTTOTES LES MODALITATS18,00 €26,00 €44,00 €XXXXXX
9
JUNIOR (menors 21 anys)TOTES LES MODALITATS18,00 €2,00 €20,00 €XXXXXX
10
Conveni amb altres federacions
Federació Catalana de Ciclisme
26,00 €26,00 €[ 2]
11
12
[ 1 ] Permet la participació en les competicions oficials d'àmbit català (Lliga Catalana, Copa Catalana), IbeRogaine, Populars i altres curses internacionals
13
[ 2 ] Segons conveni vigent amb la federació FCC, presentant tarja federativa de la temporada. FCC: només modalitat MTB-O
14
15
16
LLICÈNCIA FCOC + FEDO [1] [2] [3] [4]Asseg.Quota FCOCEstatuts FEDO [5]Quota FEDOTOTALPEUROGMTBORAIDTRAIL-OSKI-O
17
ADULTTOTES LES MODALITATS18,00 €26,00 €0,00 €27,00 €71,00 €XXXXXX
18
JUNIOR (menors 21 anys)TOTES LES MODALITATS18,00 €2,00 €0,00 €6,00 €26,00 €XXXXXX
19
1r ANY ADULTTOTES LES MODALITATS18,00 €26,00 €-14,00 €12,00 €42,00 €XXXXXX
20
1r ANY JUNIORTOTES LES MODALITATS18,00 €2,00 €0,00 €4,00 €24,00 €XXXXXX
21
22
[ 1 ] Permet, a més, la participació en les competicions oficials d'àmbit espanyol (FEDO): Peu, MTB-O, Trail-O, ski-O, Raid d'Aventura i Ultrascore-Rogaine
23
[ 2 ] La tramitació s'ha de fer a la FCOC a través d'un club afiliat a la FEDO.
24
Poden treure's la llicència de 1r any aquelles persones que mai han estat federades FEDO.
25
[ 3 ] En el cas d'habilitació FEDO, un cop ja tramitada la llicència FCOC, l'import a pagar serà el de la Quota FEDO + despeses tramitació.
26
[ 4 ] Els esportistes que pertanyin als grups de tecnificació han de tenir llicència habilitada a FEDO.
27
[ 5 ] Per complir amb els estatuts de la FEDO, la FCOC es veu obligada a assumir aquests imports.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100