ระบบข้อมูลออนไลน์บันทึกงานบริการวิชาการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โครงการต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2557
2
ลำดับที่ชื่อกิจกรรมวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดผู้รับผิดชอบโครงการกลุ่มผู้รับบริการ / พื้นที่จัดกิจกรรมจำนวนผู้เข้ารับบริการ (คน)หมวดงบประมาณที่ใช้ค่าใช้จ่ายในโครงการ (บาท)ผลการดำเนินงาน
3
1โครงการวันเด็กแห่งชาติ11 มค 5711 มค 57
อ.ดร.ธิดารัตน์ เอกศิรินิมิตร
นร.ชั้นประถม314งบพัฒนาวิชาการ5,000.00ประเมินผลความพึงพอใจร้อยละ 96
4
ผศ.ดร.เกียรติกำจร กุศลนร.ชั้ั้่นมัธยม
5
อ.จันทร์จุรีย์ ถือทองประชาชนทั่วไป
6
7
2โครงการพัฒนาทักษะการใช้วัคซีนป้องกันโรคแก่เด็กนัเรียนในระดับประถมศึกษาของนักศึกษาพยาบาล20 สค 5720 สค 57อ.กำไล สมรักษ์นร.ระดับประถมศึกษา - รพ.สต.บ้านหาร - รพ.สต.ชุมชนสาธิต - รร.วัดโคกเหล็ก - รร.วัดพระอาสน์ - รร.ชุมชนใหม่ -
งบเสริมหลักสูตร ป.ตรี
3,746.00ประเมินผลความพึงพอใจระดับ 4
8
นศ.พยาบาล 70 คน
9
3โครงการสร้างเสริมสุขภาพสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ภายใตงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์5 กย 5713 กย 57นส.กรรณิการ์ แสงประจงบุคคลทั่ว124
อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ
12,886.00ประเมินผลความพึงพอใจระดับ 3.91
10
คณะอนุกรรมการบริการวิชาการ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
2557
2558
2559
 
 
Main menu