לוח מבחנים שכבת יב
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJ
1
תאריךיוםיב 1יב 2יב 3יב 4יב 5יב 6יב 7הערות/לוח חברתי
16
9/2ש
17
10/2אאזרחותאזרחותמתכונת בספרות
18
11/2בחשבונאות
19
12/2ג
20
13/2דסדנאות פרידה בכבוד
21
14/2המסירת הפרוייקט בספרות
22
15/2ומתמטיקהמתמטיקהמתמטיקהמתמטיקה
23
16/2ש
24
17/2אתידרוך תלמידים לקראת מסע שנתי בשעה חמישית
25
18/2ב
26
19/2גאנגליתאנגליתאנגליתאנגליתאנגליתאנגליתאנגליתשירן - חוסן נפשי
27
20/2ד
28
21/2התנ"ךפיזיקה/ביולוגיה/תקשורת/פסיכולוגיהפיזיקה/ביולוגיה/תקשורת/פסיכולוגיהפיזיקה/ביולוגיה/תקשורת/פסיכולוגיהפיזיקה/ביולוגיה/תקשורת/פסיכולוגיהתנ"ך
29
22/2ו
30
23/2ש
31
24/2אמסע שנתי לגולן
32
25/2במסע שנתי לגולן
33
26/2גמסע שנתי לגולן
34
27/2ד
35
28/2הסדנאות פרידה בכבוד
36
1/3ו
37
2/3ש
38
3/3אמתכונת באנגלית מתכונת באנגלית מתכונת באנגלית מתכונת באנגלית מתכונת באנגלית מתכונת באנגלית מתכונת באנגלית מתכונת לבחינה בעל פה
39
4/3באנגליתאנגליתאנגליתאנגליתאנגליתאנגליתאנגליתמבחן באנגלית רק לתלמידי רחל
40
5/3גבחינה בעל פה באנגלית - לתלמידי 5 יח"ל ולתלמידי חנה - 4 יח"ל
41
6/3דמיני מתכונת בספרותסמינר נחשוןמיני מתכונת בספרותמיני מתכונת בספרותמיני מתכונת בספרותמיני מתכונת בספרות
42
7/3הסמינר נחשוןפרזנטציות באזרחות פרזנטציות באזרחות בגרות בספרות
43
8/3ו
44
9/3ש
45
10/3אמתכונת בכימיה מעבדהפרזנטציות באזרחות/מתכונת מעבדה כימיהפרזנטציות באזרחות/מתכונת מעבדה כימיהמתכונת מעבדה כימיה
46
11/3ב
47
12/3גתרגיל התגוננות ארצי
48
13/3ד
49
14/3הפרזנטציות באזרחות
50
15/3ומתמטיקה 4/5 יח"למתמטיקה 4/5 יח"למתמטיקה 4/5 יח"למתמטיקה 4/5 יח"למתמטיקה 4/5 יח"ל
51
16/3ש
52
17/3אפרזנטציות באזרחות
53
18/3בפיזיקהפיזיקהפיזיקהפיזיקהפורימון בערב
54
19/3גספרות מוגברתגבורים
55
20/3דפורים
56
21/3ה
57
22/3ו
58
23/3ש
59
24/3אמתכונת תקשורת הפקות/ ערבית מתכונת תקשורת הפקות/ ערבית מתכונת תקשורת הפקות/ ערבית הדרכה לקראת התרמת דם
60
25/3ב
61
26/3גיום המעשים הטובים
62
27/3ד
63
28/3הפסיכולוגיה /מתכונת בתקשורת וחברהפסיכולוגיה /מתכונת בתקשורת וחברהפסיכולוגיה /מתכונת בתקשורת וחברההתרמת דם
64
29/3וספרות-מיני מתכונת
65
30/3ש
66
31/3אמתכונת בע"פ באנגלית מתכונת בע"פ באנגלית מתכונת בע"פ באנגלית מתכונת בע"פ באנגלית מתכונת בע"פ באנגלית מתכונת בע"פ באנגלית מתכונת בע"פ באנגלית מתכונת בע"פ באנגלית לתלמידי רחל / ליתר המתלמידים יתקיים מבחן
67
1/4ב
68
2/4גבחינה בע"פ כימיהבחינת מתכונת בע"פ (תלמידי רחל)בחינת מתכונת בע"פ (תלמידי רחל)בחינת מתכונת בע"פ (תלמידי רחל)בחינת מתכונת בע"פ (תלמידי רחל)בחינת מתכונת בע"פ (תלמידי רחל)
69
3/4דבחינה בע"פ כימיהבחינה בע"פ כימיה/מתכונת בהנדסת תוכנהבחינה בע"פ כימיה/מתכונת בהנדסת תוכנהבחינה בע"פ כימיה/מתכונת בהנדסת תוכנה
70
4/4הבגרות בחנ"ג
71
5/4ו
72
6/4ש
73
7/4אמתכונת באנגליתמתכונת באנגליתמתכונת באנגליתמתכונת באנגליתמתכונת באנגליתמתכונת באנגליתמתכונת באנגליתמתכונת באנגלית
74
8/4בהגשת פרוייקט סופי בספרות למ"פערב הורים
75
9/4גיום בחירות ארצי
76
10/4דמתכונת במתמטיקה 4/5מתכונת במתמטיקה 4/5מתכונת במתמטיקה 4/5מתכונת במתמטיקה 4/5מתכונת במתמטיקה 4/5
77
11/4החופשת פסח
78
12/4ו
79
13/4ש
80
14/4א
81
15/4ב
82
16/4ג
83
17/4ד
84
18/4ה
85
19/4וערב פסח
86
20/4ש
87
21/4א
88
22/4ב
89
23/4ג
90
24/4ד
91
25/4ה
92
26/4ו
93
27/4ש
94
28/4אתנ"ך מוגברתנ"ך מוגברתנ"ך מוגברתנ"ך מוגבר
95
29/4ב
96
30/4גמתכונת בפיזיקהבגרות בתקשורת הפקות/מתכונת בפיזיקהבגרות בתקשורת הפקות/מתכונת בפיזיקהבגרות בתקשורת הפקות/מתכונת בפיזיקה
97
1/5ד
98
2/5היום השואה
99
3/5ובוקר תוצרים pbl
100
4/5ש
101
5/5אמתכונת במתמטיקה 4/5מתכונת במתמטיקה 4/5מתכונת במתמטיקה 4/5מתכונת במתמטיקה 4/5מתכונת במתמטיקה 4/5
102
6/5בבגרות באזרחות
103
7/5גבגרות בפיזיקה מעבדה
104
8/5דיום הזכרון לחללי צה"ל
105
9/5היום העצמאות
106
10/5ומתכונת ספרות מוגבר
107
11/5ש
108
12/5א
109
13/5בבגרות באנגליתבגרות באנגליתבגרות באנגליתבגרות באנגליתבגרות באנגליתבגרות באנגליתבגרות באנגליתמדעי המחשב
110
14/5ג
111
15/5דמתכונת ביולוגיה מעבדהבגרות בתקשורת וחברהמתכונת ביולוגיה מעבדהמתכונת ביולוגיה מעבדה
112
בגרות בתקשורת וחברהבגרות בתקשורת וחברה
113
16/5המתכונת בערבית ובתנ"ך מוגברמתכונת בערבית ובתנ"ך מוגברמתכונת בערבית ובתנ"ך מוגברמתכונת בערבית ובתנ"ך מוגברבגרות באנגלית
114
17/5ו
Loading...
Main menu