mediawatch.sk financovanie vystup
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
Pred niečo vyše mesiacom sme sa s Martinom Filkom rozhodli osloviť najcitovanejších analytikov a organizácie a požiadali sme ich o vyplnenie tabuľky, ktorá hovorí o zdrojoch ich príjmov. Ponúkame zhrnutie toho, čo sme sa za ten čas dozvedeli.
2
3
Koho a prečo sme oslovili
4
5
Základom pre výber respondentov boli rebríčky najcitovanejších expertov, ktoré zostavoval Slovak Press Watch. Z nich boli vylúčení bankoví analytici a zamestnanci akademických alebo iných inštitúcií financovaných z verejných zdrojov. “Základných” 31 organizácií bolo ešte rozšírených o niekoľko ďalších, ktoré sú v nejakej oblasti dôležité (podnikanie, zdravotníctvo, životné prostredie), aj keď ich predstavitelia nepatria medzi mediálne najaktívnejších (alebo sa ich oblasť stala “témou” až v tomto roku), prípadne ich navrhli iné organizácie alebo čitatelia.
6
7
Samozrejme, tento výber je obmedzený tým, kto sa “precituje” najvyššie, a nedokáže postihnúť všetko. Výstup teda nemôže byť reprezentatívny, čo ani nechce.
8
9
Oslovené boli ako mimovládne organizácie, tak podnikateľské subjekty. Myslíme si, že v tejto problematike nemá zmysel medzi nimi rozlišovať - v oboch prípadoch platí rovnaká otázka, či nemôže v prípade konkrétneho subjektu a konkrétnej situácie existovať skrytá motivácia pre to, ako sa expert (či už v protikorupčnej mimovládky alebo investičnej firmy) vyjadruje.
10
11
Obe kategórie subjektov sú súčasťou jedného verejného priestoru, kde by pre nich mali platiť rovnaké pravidlá.
12
13
S možnou nevôľou firiem sme počítali pred ich oslovením, prispôsobené tomu boli aj požiadavky na zverejnené údaje -nepýtali sme sa na konkrétne projekty (predmety zmlúv), len na mená klientov, a hranicu sme stanovili omnoho benevolentnejšie než pri neziskových projektoch, na 3000 eur ročne.
14
15
Neochota je zaujímavá pri podnikateľských "sestrách" mimovládok, kde je hranicu medzi ziskovými a neziskovými aktivitami takmer nemožné definovať, a často môže byť motivovaná skôr daňovou a účtovnou výhodnosťou.
16
17
Celkovo sme nedostali žiadnu odpoveď od 16 oslovených, 8 odpovedalo s tým, že do nášho prieskumu nemajú čím prispieť. 18 organizácií nám buď nejaké údaje poskytlo, alebo nás odkázali na ich zdroje a boli ochotné v ďalšej komunikácii riešiť prípadné otázky.
18
19
20
21
Prečo finančný konflikt záujmov?
22
23
Zisťovanie zdrojov financovania môže jednak ukázať “akademicky” zaujímavé čísla o tom, odkiaľ čerpajú “najdôležitejšie” organizácie svoje zdroje (v chápaní verejný sektor/súkromní darcovia/ EÚ atď.); môže to tiež ukázať na možné konflikty záujmov. Ten všeobecne definujeme ako situáciu, kedy vyjadrenie respondenta/odborníka môže byť ovplyvnené aj niečím iným, o čom čitateľ/divák nevie, ako sú len odborné znalosti, prípadne relevantnosť jeho/jej vyjadrenia k téme - v našom prípade to môžu byť financie.
24
25
Po personálnom konflikte záujmov je ten finančný v oblasti médií pravdepodobne najrozšírenejší, aj keď sa málokedy rieši ako podstatný, možno aj preto, že sa o ňom málokedy vie. Jedna z našich otázok smerovala práve aj nefinančný konflikt záujmov, kde bola odozva slabšia ako pri financiách; prípadne tí, čo poslali čísla, zamlčali iné vzťahy.

Podľa toho, čo organizácie samé deklarovali to vyzerá, že žiadne prepojenie mimovládok a verejného sektora v podstate neexistuje, v praxi to je ale často naopak. Aj tu existovali výnimky.
26
27
Samozrejme, pri definovaní finančného konfliktu záujmov v prípade citovaných analytikov sa dostávame do problému definovania toho, čo problémom vôbec je. Mimovládka z oblasti zdravotníctva bude pravdepodobne financovaná poisťovňou alebo iným subjektom z oblasti a nie ťažobnou spoločnosťou. Je to problém? Z nášho pohľadu čiastočne áno - problém je, ak sa expert z takejto organizácie vyjadruje o záujmoch firmy, na ktorej zdrojoch je z podstatnej časti závislý. Problém tiež je, ak sa nevie, že takýto vzťah vôbec existuje.
28
29
Čo dáta ukazujú a čo nie?
30
31
Údaje v prvom rade ukazujú kto bol vôbec ochotný odpísať (v opačnom prípade je uvedené, že organizácia na žiadosť nereagovala); kto bol ochotný ich poslať, či odkázať na ich zdroj (v opačnom prípade je uvedené, že organizácia údaje neposkytla).
32
33
Ďalej ukazujú to, čo je ich cieľom - zdroje príjmov jednotlivých organizácií od roku 2005. Pri kategórii 2% nie sú uvádzaní jednotliví darcovia, keďže nie je možné presne ich určiť (čo sme si pôvodne neuvedomili).
34
35
Neukazujú to, kto sú tí “zlí” vo všeobecnosti, pre to je potrebné skúmať jednotlivé prípady a okolnosti. Kým doteraz to nemali novinári a verejnosť všeobecne až také jednoduché, dúfame, že na základe tejto aktivity bude možný finančný konflikt záujmov v médiách viditeľnejší, a bude ho možné brať viac do úvahy
36
37
38
39
P.S.
40
Ako bolo počas komunikácie s jednotlivými organizáciami niekoľkokrát pripomenuté, ani tento blog neuvádza presné sumy od svojich sponzorov. Preto dopĺňam údaje, ktoré tu už mali byť. (Ide o podporu na rok)
41
42
SLSP 5000 eur
43
PSS 3000 eur
44
ASP 2000 eur
45
46
NEWTON Media - prístup do databázy
47
48
http://medialne.blog.etrend.sk/mediawatch/2011/11/02/kto-plati-najcitovanejsich-expertov-z-vacsej-casti-nevieme/
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
Loading...
 
 
 
Suhrn
Agentúra Focus
Agentúra MVK
Agentúra Polis
AFP
Asociácia ekonómov Slovenska
AZZZ
BISLA
BROZ
CENTRUM PRE EUR A SEVEROATL VZŤ
EKOPOLIS
ENERGIA.SK
EURACTIV.SK
FIMEX CAPITAL
FÓRUM INŠTITÚT
FORUM NEZAVISLYCH NAZOROV
GREENPEACE SLOVENSKO
HPI
INEKO
INESS
SGI
INSTITUT ASA
IHP
ENERGETICKY INSTITUT
KI
IVO
INSTITUT ZAMESTNANOSTI
VLK
MESA 10
F.A. HAYEKA
NEXT FINANCE
NEZAVISLY INSTITUT EKONOMIE
OAD
PAS
PRIATELIA ZEME
RÚZ
SLOBODA ZVIERAT
SLOVENSKA ASOC MALYCH PODNIKOV
SOPK
SFPA
SYMSITE RESEARCH
TERNO
TIS
VYSKUMNY USTAV DOPRAVNY
ZDRUZENIE DANOVYCH POPLATNIKOV
ZDRUZENIE ZDRAVOTNYCH POISTOVNI
ZDRUZENIE PODNIKATELOV SLOVENSK
 
 
Main menu