แบบสอบถามออนไลน์.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เพศ
ข้อที่ 1
ข้อที่ 2
ข้อที่ 3
ข้อที่ 4
ข้อที่ 5
ข้อที่ 6
ข้อที่ 7
ข้อที่ 8
ข้อที่ 9
ข้อที่ 10
2
11วง
3
2
4
3
5
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
21
20
22
รวมชาย/X1#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
23
รวมหญิง/SD0#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!
24
25
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1
26
2
27
3
28
4
29
5
30
31
*** หมายเหตุ
เพศชาย ใส่ค่า เป็น 1
32
เพศหญิง ใส่ค่า เป็น 2
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
กฤษฎา
วิทวัส
ขวัญใจ
อภิลักษณ์
พิศเพลิน
วิริสา
เกศแก้ว
กันยารัตน์
พรเทพ
ศิวณัฐ
มนตรี
กุลนาถ
ปาณิสรา
ศักดิ์ดา
นัทธวัธน์
พนิตตา
ภัทรฉัตร
นันทริกา
ชโลทร
ประพจน์
วิรัญชนา
วราพร
น้อยนภา
บังอร
เนาวรัตน์
ศุทธินี
วันซียาด
อภินันท์
จตุรงค์
ธัญลักษณ์