ทะเบียนรับจ่ายเงินงบกลาง สสอ.หนองกี่
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปรับ-จ่ายเงินงบกลาง สสอ.หนองกี่ 2559(บรรณรต)
2
วดป.รายการรับจ่ายคงเหลือหมายเหตุ
3
ยอดยกมา 25583,061.00บรรณรต
4
20/1/2016จ่ายค่าโทรศัพท์291.002,770.00บรรณรต
5
จ่่ายค่าน้ำประปา481.502,288.50บรรณรต
6
จ่ายค่่างานเลี้ยงส่งและของขวัญนายอำเภอยงยุทธย้าย
4,000.00-1,711.50สุวรรณาน์
7
จ่ายต่าโทรศัพท์ทรู641.00-2,352.50บรรณรต
8
29/1/2016รับค่าสาธารณูปโภค5,858.503,506.00บรรณรต
9
จ่ายค่าโทรศัพท์ TOT335.003,171.00บรรณรต
10
จ่ายค่าน้ำประปา952.002,219.00บรรณรต
11
17/2/2016จ่ายต่าโทรศัพท์ทรู641.001,578.00บรรณรต
12
17/2/2016
รับจากคุณบรรณรต (สุวรรณาน์ รับโอเคเงิน)
1,578.00
สุุวรรณาน์
13
18/2/2016
จ่ายค่าบิลไฟฟ้า สสอ.นก.(เดย์)
867.00711.00
สุวรรณาน์์
14
19/2/2559รับจากนิยม831.001,542.00สุวรรณาน์
15
24/2/2016
จ่ายค่ายาราดโคนต้นไม้และเครื่องดื่ม(ไฟฟ้ามาตัด)
200.001,342.00สุวรรณาน์
16
24/2/2559
จ่ายงานศพแม่คุณสนั่น ชำนาญรัมย์(หน.ชีวี เชื้อมาก)
500.00842.00สุวรรณาน์
17
1/3/2559จ่ายค่าน้ำประปา สสอ.(บรรณรต)2,224.00-1,382.00สุวรรณาน์
18
1/3/2559
จ่ายค่าโทรศัพ์ ทีโอที(บรรณรต)
571.00-1,953.00สุวรรณาน์
19
1/3/2559รับจาก รพ.สต.หนองกี่(บุปผา)3,000.001,047.00สุวรรณาน์
20
3/3/2559
จ่ายค่าบิัตรคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลฯ อบต.บุกระสัง
1,800.00-753.00สุวรรณาน์
21
3/3/2559
รับจาก รพ.สต.หนองไผ่(ศิวาฤทธิ์)
5,000.004,247.00สุวรรณาน์
22
3/3/2559รับจาก รพ.สต.ดอนอะราง(ศุกรี)4,500.008,747.00สุวรรณาน์
23
3/3/2559จ่ายค่าน้ำดื่ม 7 แพ็ค(เดย์)385.008,362.00สุวรรณาน์
24
3/3/2559
จ่ายค่าอุปกรณ์ซ่อมประปา สสอ.(ชาญชัย)
310.008,052.00สุวรรณาน์
25
3/3/2559
จ่ายค่าอุาหารและเครื่องดื่มทีมงานสามสอ(12คน)
770.007,282.00สุวรรณาน์
26
4/3/2559
จ่ายค่ากระเช้าผลไม้รัยนโยบาย นอภ.
350.006,932.00สุวรรณาน์
27
4/3/2559รับเงินยืม(หน.ชีวี ไปอบรม)5,000.0011,932.00สุวรรณาน์
28
4/3/2559รับค่่าสาธารณูปโภค(บรรณรต)2,495.0014,427.00สุวรรณานื
29
7/3/2559จ่ายค่าสูบส้วม สสอ.80013,627.00สุวรรณาน์
30
10/3/2559
จ่ายงานศพมารดาคุณกานดา จงกล พยาบาลวิชาชีพ รพ.คูเมือง
50013,127.00สุวรรณาน์
31
10/3/2559จ่านค่าโทรศัพท์ True move641.0012,486.00สุวรรณาน์
32
18/3/2559จ่ายค่าไฟฟ้า สสอ.หนองกี่1,108.0011,378.00สุวรรณาน์
33
24/3/2559
จ่ายค่าเตรียมกาแฟรับประเมิน(เดย์)
500.0010,878.00สุวรรณาน์
34
24/3/2559
จ่ายค่าขนมรับประเมิน(บัวลอย)
500.0010,378.00สุวรรณาน์
35
25/3/2559
จ่ายช่วยงานศพคุณแม่ ผอ.รพ.สต.หนองโดน(หน.ชีวี)
500.009,878.00สุวรรณาน์
36
30/3/2559
จ่ายค่าปรับภาษีของ สสอ.หนองกี่(หน.ชีวี)
200.009,678.00สุวรรณาน์
37
31/3/2559จ่ายค่าโทรศัพท์ TOT376.009,302.00สุวรรณาน์
38
31/3/2559รับค่า QOF รพ.สต.บุกระสัง3,000.0012,302.00สุวรรณาน์
39
1/4/2559
จ่ายค่าน้ำประปา สสอ.นก.เดือน1/4/2559
307.0011,995.00สุวรรณาน์
40
1/4/2559
จ่ายค่าผ้าป้ายล้างส้วม สสอ.นก.
200.0011,795.00สุวรรณาน์
41
4/4/2559
ซ้ออุปกรณ์,สี,ค่าจ้าง(3,420+2000)
5,420.006,375.00สุวรรณาน์
42
4/4/2559
จ่ายผ้าป่า รร.บ้านหนองกี่สุขสำราญ
200.006,175.00สุวรรณาน์
43
18/4/2559รับค่าQOF รพ.สต.ลุงขี้หนู10,000.0016,175.00สุวรรณาน์
44
18/4/2559รับค่าสาธารณููปโภค(บรรณรต)2,715.0018,890.00สุวรรณาน์
45
18/4/2559
จ่ายค่าผ้้าป้ายสมเด็จพระเทพฯ
400.0018,490.00สุวรรณาน์
46
22/4/2559จ่ายค่าไฟฟ้า สสอ.หนองกี่1,961.0016,529.00สุวรรณาน์
47
25/4/2559จ่ายค่า truemove656.0015,873.00สุวรรณาน์
48
26/4/2559ค่าผลไม้งานสงกรานต์(บัวลอย)200.0015,673.00สุวรรณาน์
49
26/4/2559
ค่าอาหาร่เลี้ยงฝ่ายควบคุมโรค สสจ.บร.(บัวลอย)
200.0015,473.00สุวรรณาน์
50
25/4/2559ค่ามาลัยกรวันสงกรานต์ 3 พวง150.0015,323.00สุวรรณาน์
51
26/4/2559กระดาษทิชชู(เดย์)130.0015,193.00สุวรรณาน์
52
28/4/2559รับ QOF จาก รพ.สต.หนองไผ่2,500.0017,693.00สุวรรณาน์
53
29/4/2559รับ QOF จาก รพ.สต.โคกสะอาด1,500.0019,193.00สุวรรณาน์
54
29/4/2559รับค่าสาธารณูปโภค4,311.1523,504.15สุวรรณาน์
55
10/5/2559จ่ายค่าโทรศัพท์ TOT590.0022,914.15สุวรรณาน์
56
10/5/2559
จ่ายค่าแบตเตอรี่ และสวิทไฟเบรก (รถยนต์ 2050)
2,500.0020,414.15สุวรรณาน์
57
10/5/2559
จ่ายค่าป้ายอลูมิเนียม ร้านนำกิจ
3,500.0016,914.15สุวรรณาน์
58
10/5/2559
จ่ายค่าป้ายโฟม ร้านกิ่งอิงเจ๊ท
2,350.0014,564.15สุวรรณาน์
59
10/5/2559
จ่ายทำบุญวัดเย้ยปราสาท(ปลุกเสกมวลสาร)
500.0014,064.15สุวรรณาน์
ยอด 5000 บ.
60
10/5/2559สำรองจ่าย สสอ.(หน.ชีวี)5,000.009,064.15สุวรรณาน์
จ่ายงานศพ3งาน1500บ. บัตรงาน ทต.นก.1000 บ.
61
12/5/2559จ่ายค่าน้ำประปาเดิอน พ.ค.591,622.007,442.15สุวรรณาน์
ผกก.ย้าย 700 บ.
งานศพแม่ จนท.รพ.สต.โคกรัก 500 บ.
62
12/5/2559
จ่ายค่าโทรศัพท์ true Move พ.ค..59
651.006,791.15สุวรรณาน์
งานศพแม่ ผอ.อำพร ปะคำ 500 บ.,ที่ปัดน้ำฝน 250 บ.
63
12/5/2559
จ่ายค่าช่อดอกไม้รับ ผช.สมศักดิ์(บัวลอย)
300.006,491.15สุวรรณาน์
จ่่ายซองงานแม่คุณชัยณรงณ์ สมสะอาด 500 บ.
64
27/5/2559
รับจาก รพ.สต.หนองไผ่่(ศิวาฤทธิ์)
2,500.008,991.15สุวรรณาน์
เหลือ 50 บ.
65
27/5/2559
จ่ายค่าอาหารประชุมเลื่อนเงินเดือน(เดย์)
800.008,191.15สุวรรณาน์
66
27/5/2559
จ่ายค่าไฟฟ้า สสอ.หนองกี่เดือน พค.59
2,249.005,942.15สุวรรณาน์
67
1/6/2559
รับเเงิน QOF รพ.สต.หนองกี่ (บุปผา)
7,000.0012,942.15สุวรรณาน์
68
2/6/2559จ่ายค่าน้ำประปา235.0012,707.15สุวรรณาน์
69
2/6/2559จ่ายค่าโทรศัพท์ TOT990.0011,717.15สุวรรณาน์
70
2/5/2559
รับเเงิน QOF รพ.สต.บุกระสัง (สำเริง)
7,000.0018,717.15สุวรรณาน์
71
3/5/2559
จ่ายค่าน้ำดื่ื่มม,วัสดุงานบ้าน(เดย์)
203.0018,514.15สุวรรณาน์
72
6/6//2559
จ่ายค่่าล้างแอร์ห้องประชุม 4 ตัว
1,500.0017,014.15สุวรรณาน์
73
15/6/2559
จ่ายค่าโทรศัพท์ true move(ปิยะรัตน์)
660.0016,354.15สุวรรณาน์
74
16/6/2559
รับเเงิน QOF รพ.สต.โคกสว่าง (บล.)
10,000.0026,354.15สุวรรณาน์
75
20/6/2559
จ่ายค่าไฟฟ้าเดือนมิถุนายน 59 (เดย์)
2,367.0023,987.15สุวรรณาน์
76
27/6 /2559
จ่ายค่าต่อเวป สสอ.หนองกี่ (บรรณรต)
1,000.0022,987.15สุวรรณาน์
77
5/7/2559
จ่ายค่าน้ำประปา สสอ.นก.เดือน1/7/2559 (เดย์)
348.0022,639.15สุวรรณาน์
78
5/ 7/ 2559
จ่ายค่าต่ัดหญ้า สสอ.หนองกี่ (เดย์)
800.0021,839.15สุวรรณาน์
79
7/7/2559
จ่ายค่าผ้าป้้ายเดินรณณรงค์ให้ไปลงปรชามติฯ(แดง)
300.0021,539.15สุวรรณาน์
80
7/7/2559
รับค่าQOF รพ.สต.โคกสูง(ทินกร)
5,000.0026,539.15สุวรรณาน์
81
20/7/2559สรองจ่าย สสอ.(หน.ชีวี)10,000.0016,539.15สุวรรณาน์
รายการจ่าย
ยอด 10,050 บ.
82
20/7/2559ค่า Truemove (เดย์)651.0015,888.15สุวรรณาน์
จ่ายงานวันกำนัน,ผญบ. 500 บาท
83
20/7/2559
จ่ายค่าอาหารเลี้ยงรับ-ส่ง จนท.(ที่ติดลบ)
780.0015,108.15สุวรรณาน์
จ่่ายร่วมสร้าง ร.๕ จำนวน 4,000 บ.
84
25/7/2559จ่ายค่าไฟฟ้า(เดย์)909.0014,199.15สุวรรณาน์
จ่ายซ่อม Ipad จำนวน 1.600 บาท
85
28/7/2559
จ่ายค่ากรอบรูป 3 แผ่น(สมศักดิ์)
420.0013,779.15สุวรรณษน์
ช่วยงานศพคุณแม่ ผกก.นองกี่ 500 บ.
86
28/7/2559
รับค่าสาธารณูปโภค(ปิยะรัตน์)
3,571.8117,350.96สุวรรณาฯ์
ช่วยงานศพแม่คุณพนม รอดไธสง ผช.สสอ.พุทไธสง 500 บ.
87
28/7/2559
รับ QOF จาก รพ.สต.โคกสะอาด(ใหญ่)
1,800.0019,150.96สุวรรณาน์
ของที่ระลึก สสจ.วันเดินทาง 1000 บ.
88
28/7/2559
จ่ายค่าป้ายไวนิลรูปสมเด็จพระราชินื(อานนท์)
700.0018,450.96สุวรรณาน์
ของที่ี่ระลึก หมอเบิร์ด เดินทาง 1000 บ.
89
2/8/2559
จ่ายค่าน้ำประปา สสอ.นก.(ใหญ่)
317.0018,133.96สุวรรณาน์
งานศพบิคาคุณวีระ บุญมี จนท.นางรอง 500 บ.
90
9/8/2559
เติมน้ำมัน(สุวรรณาน์,สมศักดิ์.นิยม,เบญจวรรณ)
200.0017,933.96สุวรรณาน์
งานศพแม่คุณอัญชลี วรนุช สสอ.ละหานทราย 500 บ.
91
9/8/2559จ่ายค่าซ่อมคัดเอ๊า สสอ.(แดง)500.0017,433.96สุวรรณาน์
92
15/8/2559จ่ายค่าทีโอที342.0017,091.96สุวรรณาน์
93
17/8/2559
จ่านงานศพแม่ยาย หน.ชีวี พัดลม,เจ้าภาพสวดฯ,ใส่ซอง
3,300.0013,791.96สุวรรณาน์
(ใส่ซอง 2,000 บ.
พัดลม 900 บ.
เจ้าภาพสวด 400 บ.)
94
23/8/2559จ่ายค่าtruemove(ใหม่)641.0013,150.96สุวรรณาน์
95
23/8/2559จ่ายค่าไฟฟ้า(ใหม่)1,138.0012,012.96สุวรรณาน์
96
23/8/2559
จ่ายค่าอาหารว่างรับประเมิน(เดย์)
700.0011,312.96สุวรรณาน์
97
23/8/2559จ่ายค่าตัดหญ้า700.0010,612.96สุวรรณาน์
98
23/8/2559
จ่ายค่าจัดเลี้ยงอาหารกำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน(หน.)
5,000.005,612.96สุวรรณาน์
99
26/8/2559รับค่าสาธารณูปโภค(ใหม่)1,887.007,499.96สุวรรณาน์
100
1/9/2559จ่ายค่า TOT373.007,126.96สุวรรณาน์
Loading...