1.ทะเบียนจิตอาสาประชารัฐอำเภอ.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนจิตอาสาประชารัฐ
จังหวัด ( บันทึกชื่อจังหวัด)
2
อำเภอ (บันทึกชื่ออำเภอ)
3
4
ลำดับ
คำนำหน้าชื่อนามสกุลอาชีพ
ที่อยู่เลขที่
หมู่/ถนน/ตรอก/ซอยตำบลอำเภอจังหวัดรหัส ไปรษณีย์โทรศัพท์มือถือ
ระดับการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ
กิจกรรมที่เข้าร่วม
5
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
12
8
13
9
14
10
15
11
16
12
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
22
18
23
19
24
20
25
21
26
22
27
23
28
24
29
25
30
26
31
27
32
28
33
29
34
30
35
31
36
32
37
33
38
34
39
35
40
36
41
37
42
38
43
39
44
40
45
41
46
42
47
43
48
44
49
45
50
46
51
47
52
48
53
49
54
50
55
51
56
52
57
53
58
54
59
55
60
56
61
57
62
58
63
59
64
60
65
61
66
62
67
63
68
64
69
65
70
66
71
67
72
68
73
69
74
70
75
71
76
72
77
73
78
74
79
75
80
76
81
77
82
78
83
79
84
80
85
81
86
82
87
83
88
84
89
85
90
86
91
87
92
88
93
89
94
90
95
91
96
92
97
93
98
94
99
95
100
96
Loading...