SH Attendance
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Gul'dan Attendance
2
MayJune
3
8th15th22nd24th29th31st5th7th14th
4
Tanks
Attendance %
No. of Raid Nights
No. of Raid Nights Attended
StartEndStartEndStartEndStartEndStartEndStartEndStartEndStartEndStartEnd
5
Chaffsascrub100%9.59.5YYYYYYYYYYYYYYYYyyy
6
Merlssa100%9.59.5YYYYYYYYYYYYYYYYyyy
7
8
Healers
9
Dib100%9.59.5YYYYYYYYYYYYYYYYyyy
10
Lilliaath100%9.59.5YYYYYYYYYYYYYYYYyyy
11
Valendria89%9.58.5YYYYYYNNYYYYYYYYyyy
12
Nickythenose100%9.59.5YYYYYYYYYYYYYYYYyyy
13
14
DPS
15
Elevatorboss100%9.59.5YYYYYYYYYYYYYYYYyyy
16
Shambamtymam
84%9.58NNYYYYYYYYYNYYYYyyy
17
Jefftherogue5%9.50.5NNNNNNNNNNNNNNNNnny
18
Majinsnippz47%9.54.5NNNNNNNNNNYYYYYYyyy
19
Nashqq95%9.59YYYYYYYYYYNYYYYYyyy
20
Yuqii89%9.58.5NNYYYYYYYYYYYYYYyyy
21
Havochugs100%9.59.5YYYYYYYYYYYYYYYYyyy
22
Swizzay74%9.57NNNYYYYYYYYYNNYYyyy
23
Morijin32%9.53YYYYYYNNNNNNNNNNnnn
24
Cabini21%9.52NNNNNNNNNNNNNNYYyyn
25
Gelligan16%9.51.5NNNNNNNNNNYNNNNYnny
26
Proms32%9.53NNNNNNNNNNNNYYYYnyy
27
Barmeezy89%9.58.5YYNNYYYYYYYYYYYYyyy
28
Bucketz100%9.59.5YYYYYYYYYYYYYYYYyyy
29
Mârcus100%9.59.5YYYYYYYYYYYYYYYYyyy
30
Vexim100%9.59.5YYYYYYYYYYYYYYYYyyy
31
Ceirios74%9.57YYYYYNNNYYYYYYYYnny
32
Lavalicious63%9.56YYYYNNNNNNYYYYNYyyy
33
Adalwolfa100%9.59.5YYYYYYYYYYYYYYYYyyy
34
Kaysee100%9.59.5YYYYYYYYYYYYYYYYyyy
35
Skreezneez100%9.59.5YYYYYYYYYYYYYYYYyyy
36
Bluberries95%9.59YYYYYYYYYYNYYYYYyyy
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Attendance Record - Gul'dan
Attendance Record - Current
Sheet4
Attendance Record Old (BRF)
Mythic Sit Record
 
 
Main menu