2.แบบรายงานการข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเสียหายจากอุทกภัยปี 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
3
ที่โรงเรียนลักษณะความเสียหายที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ (ระบุอาคาร, ขนาด, สร้าง พ.ศ.) ตามลำดับภาพประกอบความเสียหายจำนวน (หน่วย)แบบรายงานการข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบเสียหายจากอุทกภัย ปีงบประมาณ 2560 (รายงานเฉพาะโรงเรียนประสบภัย)
4
5
อำเภอจังหวัดเขต
6
7
1คำพระโคกก่งวิทยา
พื้นห้องเรียน ชั้นล่างอาคารชุดตัว อาคาร สปช 105/29
1โพนทองร้อยเอ็ด332,400
ถมดิน ยกพื้น ปูกระเบื้อง
50,000
8
ขนาด 4 ห้องเรียน สร้าง พ.ศ. 252710,000
9
50,000
10
10,000
11
12
       รวม 120,000
13
14
15
16
17
18
19
20
21
เจ้าหน้าที่ผู้รายงานรับรองถูกต้อง
22
23
24
25
นายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์นายผดุงศักดิ์ วิไลลักษณ์
26
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา
27
โทร. 0878521626
โทร.0936450004
โทร.0936450004
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu