ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Website: www.nghean.edu.vn - Fax: 3833706
3
LÃNH ĐẠO SỞ GIÁO DỤC NGHỆ AN
4
5
Email: gd@nghean.edu.vn
6
TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤSỐ MÁY ĐIỆN THOẠI
7
CƠ QUANDI ĐỘNG
8
1Thái Văn ThànhGiám đốc .35992960913384618
9
Email: thanhtv@nghean.edu.vn
10
2Võ Văn MaiPhó Giám đốc35669610912 136 616
11
Email: maivv@nghean.edu.vn
12
Đào Công LợiPhó Giám đốc38411600912 627 184
13
loidc@nghean.edu.vn
14
3Nguyễn Văn KhoaPhó Giám đốc38411590913 698 389
15
Email: khoanv@nghean.edu.vn
16
17
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
18
Email: cd@nghean.edu.vn
19
TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤSỐ MÁY ĐIỆN THOẠI
20
CƠ QUANDI ĐỘNG
21
1Đặng Văn HảiChủ tịch35605470912 777 536
22
Email: haidv@nghean.edu.vn
23
2Lê Thị Hương SenPhó Chủ tịch38415160986 183 216
24
Email: senlth@nghean.edu.vn
25
3Lê Thị Lệ Thủytrà35674990912 341 642
26
27
4Trần Thị NhànChuyên viên35674990912 677 272
28
29
5Nguyễn Thị HàChuyên viên38415160947 322 456
30
Email: hantcd@nghean.edu.vn
31
32
VĂN PHÒNG
33
Email: vanphong@nghean.edu.vn
34
TT
HỌ VÀ TÊN
HỌ VÀ TÊNCHỨC VỤSỐ MÁY ĐIỆN THOẠI
35
CƠ QUANDI ĐỘNG
36
1Nguyễn Trọng HoànChánh Văn phòng 35670550983 565 267
37
Email: hoannt@nghean.edu.vn
38
2Nguyễn Đình TháiPhó Chánh Văn phòng35600960912 131 516
39
Email: thaind@nghean.edu.vn
40
3Nguyễn Văn TuânPhó Chánh Văn phòng35601880912 527 091
41
Email: tuannv@nghean.edu.vn
42
4Đậu Hồng NamChuyên viên86001530913 062 999
43
Email: namdh@nghean.edu.vn
44
5Thái Bình DươngChuyên viên chính35601880946 010 789
45
Email: duongtb@nghean.edu.vn
46
6Phan Thị LươngChuyên viên38445500943 315 455
47
Email: luongpht@nghean.edu.vn
48
7Thái Thị HườngChuyên viên35644100852908156
49
Email: huongtt@nghean.edu.vn
50
8Nguyễn Thị Thanh LợiChuyên viên35644100915 001 001
51
Email: lointt@nghean.edu.vn
52
9Phan Thị Lan NhungNhân viên
0123 8 553335
53
10Nguyễn Phúc MạnhLái xe0943 842 962
54
11Nguyễn Viết HọcLái xe0943 750 041
55
12Hoàng Văn TuyếtLái xe0916 865 669
56
13Lê Văn ChínBảo vệ86001600915 654 413
57
14Hoàng Sơn HảiBảo vệ86001600983 499 678
58
59
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
60
Email: tccb@nghean.edu.vn
61
TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤSỐ MÁY ĐIỆN THOẠI
62
CƠ QUANDI ĐỘNG
63
1Chu Văn LongTrưởng phòng35689330989 804 429
64
Email: longcv@nghean.edu.vn
65
3Nguyễn Quốc KhánhPhó Trưởng phòng86001520915 039 735
66
Email: khanhnq@nghean.edu.vn
67
4Nguyễn Thế LựcChuyên viên 0983 638 215
68
Email: lucnt@nghean.edu.vn
69
5Trần Thị GiangChuyên viên86001520915 237 303
70
Email: giangtt@nghean.edu.vn
71
6Đậu Thị Hương LanChuyên viên86001550914 504 770
72
Email: landth@nghean.edu.vn
73
74
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
75
Email: khtc@nghean.edu.vn
76
TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤSỐ MÁY ĐIỆN THOẠI
77
CƠ QUANDI ĐỘNG
78
1Võ Thị Thanh BìnhTrưởng phòng38440110948 589 777
79
Email: binhvtt@nghean.edu.vn
80
2Nguyễn Văn KhươngPhó Trưởng phòng38447500912 281 808
81
Email: khuongnv@nghean.edu.vn
82
3Lê Thị Mỹ DungPhó Trưởng phòng35669630915 490 888
83
Email: dungltm@nghean.edu.vn
84
4Vũ Nam ThắngChuyên viên0946 232 232
85
Email: thangvn@nghean.edu.vn
86
5Lê Nguyên HòaChuyên viên86001710916 311 727;
0868 843 345
87
Email: hoaln@nghean.edu.vn
88
6Nguyễn Xuân KínhChuyên viên38447500912 644 657
89
Email: kinhnx@nghean.edu.vn
90
7Nguyễn Thị Cẩm TúChuyên viên35669630987 891 427
91
Email: tuntc@nghean.edu.vn
92
8Phan Tất ĐồngTrưởng phòng0906 429 889
93
Email: dongcsvc@nghean.edu.vn
94
9Đinh Thị Hải YếnPhó Trưởng phòng86001710941 503 999
95
Email: yendth@nghean.edu.vn
96
97
PHÒNG CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG
98
Email: cttt@nghean.edu.vnCHỨC VỤ
99
TTHỌ VÀ TÊNSỐ MÁY ĐIỆN THOẠI
100
Trưởng phòngCƠ QUANDI ĐỘNG