8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนา:สถานะการดำเนินโครงการ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1
แจ้งสถานะการดำเนินงานตามโครงการ งานกำกับติดตามและประเมินผลส่วนงานนโยบายและแผน 1/2560
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3
งบประมาณทั้งหมด 187,400 บาท
4
ที่ประเภทโครงการทะเบียนรับรหัสโครงการ / กิจกรรมผู้รับผิดชอบ/กลุ่มงานครั้งผลการอนุมัติงบประมานแหล่งงบประมาณวันอนุมัติดำเนินการส่งสรุปโครงการ หมายเหตุ
5
วงเงินงบทั้งหมดเหลือวันที่พัสดุการเงินกำหนดเสร็จสถานะโครงการสถานะวันที่ส่ง
6
ส่งใบเสร็จครบ
ภายใน 15 วันภายใน 30วัน
มากกว่า 30วัน
7
1พัฒนา67/2560ท.6วันสุนทรภู่นางเจริญ พลนาคู1อนุมัติ20000200000อุดหนุน29 มิ.ย.6026 มิ.ย.605 ก.ค.609 ก.ค.6026 มิ.ย.60สิ้นสุดงบประมาณ
8
รอการสรุป
9
2พัฒนา80/2560ท.1
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน
นางทรงศรี ภักดีวุฒิ1อนุมัติ14400144000อุดหนุน6 ก.ค.606 ก.ค.6013 ก.ค.6014 ก.ค.607 ก.ค.60สิ้นสุดงบประมาณ
10
รอการสรุป
11
3พัฒนา19/2560ท.5วันภาษาไทยนางทฤฒมน บุญล้อม1อนุมัติ15000150000อุดหนุน18 ก.ค.6025 ส.ค.256029 ส.ค.256030 ส.ค.6028 ก.ค.60สิ้นสุดงบประมาณ
12
รอการสรุป
13
รวมขออนุมัติใช้ภาคเรียนที่ 149400
14
คงเหลือ 138000
15
*สถานะ: ยังไม่สิ้นสุดโครงการ คือ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จและยังมีงบประมาณเหลืออยู่ ยังไม่ต้องสรุปโครงการ
16
**สถานะ: สิ้นสุดโครงการ คือ ดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว จำเป็นต้องส่งสรุปโครงการ
17
***สถานะ:รอประสาน คือ โครงการผ่านการอนุมัติ แต่ยังดำเนินการในขั้นตองเบิกจ่ายกับพัสดุและการเงินยังไม่แล้วเสร็จ/ยังไม่ประสานงานในการใช้งบ
18
****สถานะ:รอการอนุมัติ: โครงการรอการอนุมัติ/ต้องชลอโครงการ
19
หมายเหตุ: สถานะดังกล่าวเป็นการตรวจสอบล่าสุดเมื่อวันที่ 31 ก.ค.2560 ทั้งนี้หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง / ข้อสงสัยใดกรุณาติดต่องานนโยบายและแผน
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu