Tỷ lệ tăng ca và giờ làm bình thường - 12 tháng.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU TỔNG THỂ
2
Thông số đối chiếu : Tỷ lệ tăng ca và giờ làm việc toàn công ty
3
Thời điểm : 5/26/2017 10:18:28 AM
4
Năm :2016
5
6
ThángGiờ BTGiờ OT
7
T01 18.652 343
8
T02 14.258 208
9
T03 21.242 532
10
T04 18.805 402
11
T05 18.542 725
12
T06 20.201 601
13
T07 19.864 816
14
T08 21.242 829
15
T09 19.535 526
16
T10 20.075 852
17
T11 21.114 899
18
T12 21.096 976
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...