ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAK
1
STTHọ và tên sinh viên
Mã số sinh viên
Chuyên ngành 8. Trình độ ngoại ngữ đạt được đến hiện tại Email sinh viên
2
1Nguyễn Trung Tiến18180311CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành18180311@student.hcmus.edu.vn
3
2Đinh Thị Thiên Lý 18180225CNSH Công nghiệpTương đương B1.218180225@student.hcmus.edu.vn
4
3Nguyễn Thị Thanh Nhàn18180250CNSH Công nghiệpTương đương B1.218180250@student.hcmus.edu.vn
5
4Lê Nguyễn Diễm Quỳnh19180362CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180362@student.hcmus.edu.vn
6
5Trần Thủy Triều19180431CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180431@student.hcmus.edu.vn
7
6Nguyễn Ngọc Duyên18180178CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
18180178@student.hcmus.edu.vn
8
7Nguyễn Vũ Thanh Anh18180004CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành18180004@student.hcmus.edu.vn
9
8Nguyễn Phan Phúc Lợi19180297CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180297@student.hcmus.edu.vn
10
9Phạm Như Quỳnh19180365CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180365@student.hcmus.edu.vn
11
10Trần Thụy Minh An19180181CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180181@student.hcmus.edu.vn
12
11Trần Thị Kiều Hạnh19180242CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180242@student.hcmus.edu.vn
13
12Lâm Quang Bảo Duy19180220CNSH Công nghiệpTương đương B1.219180220@student.hcmus.edu.vn
14
13Nguyễn Như Hoàn Hảo19180246CNSH Công nghiệpTương đương B1.219180246@student.hcmus.edu.vn
15
14Trần Vân Anh19180087CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180087@student.hcmus.edu.vn
16
15Trần An Khang18180203CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành18180203@student.hcmus.edu.vn
17
16Nguyễn Thị Kim Hoà18180197CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
18180197@student.hcmus.edu.vn
18
17Nguyễn Đức Vỹ19180470CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180470@student.hcmus.edu.vn
19
18Trần Thị Thanh Thảo18180296CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
18180296@student.hcmus.edu.vn
20
19Trần Phú Đảm18180163CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
18180163@student.hcmus.edu.vn
21
20Mai Hoàng Linh18180215CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
18180215@student.hcmus.edu.vn
22
21Trịnh Khánh Hữu Huy19180272CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180272@student.hcmus.edu.vn
23
22Nguyễn Lê Trúc Huyền19180274CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180274@student.hcmus.edu.vn
24
23Sơn Thanh Toàn19180412CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180412@student.hcmus.edu.vn
25
24Nguyễn Huỳnh Phương Trâm19180415CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180415@student.hcmus.edu.vn
26
25Nguyễn Thanh Thái Đạt19180210CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180210@student.hcmus.edu.vn
27
26Lê Sơn Trà19180413CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180413@student.hcmus.edu.vn
28
27Huỳnh Thị Thương Hiền 19180248CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180248@student.hcmus.edu.vn
29
28Lê Thị Xuân Mai18180227CNSH Công nghiệpTương đương B1.218180227@student.hcmus.edu.vn
30
29Trần Quốc Cường18180162CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành18180162@student.hcmus.edu.vn
31
30Nguyễn Thị Phương Trang19180428CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180428@student.hcmus.edu.vn
32
31Lê Kỳ Viên19180461CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180461@student.hcmus.edu.vn
33
32Lê Trần Khánh Linh19180034CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180034@student.hcmus.edu.vn
34
33Thân Thanh Ngân19180311CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180311@student.hcmus.edu.vn
35
34Phan Ngọc Ánh19180195CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180195@student.hcmus.edu.vn
36
35Lê Hồng Duyên19180221CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180221@student.hcmus.edu.vn
37
36Hoàng Thị Khánh Linh19180291CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180291@student.hcmus.edu.vn
38
37Thái Lâm Bích Ngọc19180133CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180133@student.hcmus.edu.vn
39
38Dương Thị Tuyết Dân18180164CNSH Công nghiệpTương đương B1.218180164@student.hcmus.edu.vn
40
39Trần Tuấn Khang19180278CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180278@student.hcmus.edu.vn
41
40Trần Thị My Trâm19180419CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180419@student.hcmus.edu.vn
42
41Ngô Thị Mỹ Quyên19180360CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180360@student.hcmus.edu.vn
43
42Nguyễn Thụy Bảo Châu18180154CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
18180154@student.hcmus.edu.vn
44
43Phan Thị Diễm 19180213CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180213@student.hcmus.edu.vn
45
44Hồ Thị Ly19180300CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180300@student.hcmus.edu.vn
46
45Lê Ngọc Hải 19180229CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180229@student.hcmus.edu.vn
47
46Lê Thị Thiên Hương19180265CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180265@student.hcmus.edu.vn
48
47Lê Hoàng Trung Hiếu19180252CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180252@student.hcmus.edu.vn
49
48Vũ Thị Thu Hằng19180474CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180474@student.hcmus.edu.vn
50
49Phan Thượng Uyển19180454CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180454@student.hcmus.edu.vn
51
50Lương Thị Nga19180307CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180307@student.hcmus.edu.vn
52
51Phan Trịnh Thảo My19180306CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180306@student.hcmus.edu.vn
53
52Vũ Thị Yến Nhi19180325CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180325@student.hcmus.edu.vn
54
53Tạ Nguyễn Trân Châu19180203CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180203@student.hcmus.edu.vn
55
54Chu Thiên Kim19180117CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180117@student.hcmus.edu.vn
56
55Huỳnh Thị Mỹ Hạnh19180240CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180240@student.hcmus.edu.vn
57
56Trần Thị Hoài Thương19180406CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180406@student.hcmus.edu.vn
58
57Lê Phi Trường19180440CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180440@student.hcmus.edu.vn
59
58Phan Thị Thanh Trâm19180418CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180418@student.hcmus.edu.vn
60
59Trần Khánh Linh18180216CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
18180216@student.hcmus.edu.vn
61
60Cao Ái Nhi19180319CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180319@student.hcmus.edu.vn
62
61Dương Thị Phương Uyên 19180451CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180451@student.hcmus.edu.vn
63
62Nguyễn Đình Vũ19180463CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180463@student.hcmus.edu.vn
64
63Nguyễn Thị Dung19180217CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180217@student.hcmus.edu.vn
65
64Võ Duy Gia Hân19180237CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180237@student.hcmus.edu.vn
66
65Nguyễn Thị Hạnh19180241CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180241@student.hcmus.edu.vn
67
66Trần Như Quỳnh19180368CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180368@student.hcmus.edu.vn
68
67Nguyễn Ngọc Thiên Ân19180184CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180184@student.hcmus.edu.vn
69
68Nông Thị Minh Tâm19180376CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180376@student.hcmus.edu.vn
70
69Nguyễn Thị Kim Bích19180199CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180199@student.hcmus.edu.vn
71
70Nguyễn Thị Bích Huyền18180199CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
18180199@student.hcmus.edu.vn
72
71Phạm Thị Ngọc Huế19180259CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180259@student.hcmus.edu.vn
73
72Trần Quan Sang19180370CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180370@student.hcmus.edu.vn
74
73Phan Thị Vi19180460CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180460@student.hcmus.edu.vn
75
74Trần Ngọc Trường19180441CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180441@student.hcmus.edu.vn
76
75Trịnh Hồng Thi19180065CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180065@student.hcmus.edu.vn
77
76Tạ Điền Nguyệt Quế18180279CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
18180279@student.hcmus.edu.vn
78
77Ngô Trí Tâm19180375CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180375@student.hcmus.edu.vn
79
78Nguyễn Thị Mỹ Thu 19180399CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180399@student.hcmus.edu.vn
80
79Lương Tú Tùng19180446CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180446@student.hcmus.edu.vn
81
80Trần Thị Lệ Hằng19180238CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180238@student.hcmus.edu.vn
82
81Trần Thị Giang19180224CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180224@student.hcmus.edu.vn
83
82Lê Thị Quỳnh19180364CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180364@student.hcmus.edu.vn
84
83Nguyễn Trần Anh Triệu19180432CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180432@student.hcmus.edu.vn
85
84Nguyễn Ngọc Trí19180429CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180429@student.hcmus.edu.vn
86
85Nguyễn Ngọc Bảo Trân19180420CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180420@student.hcmus.edu.vn
87
86Thân Hoàng Bin 19180200CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180200@student.hcmus.edu.vn
88
87Võ Nguyễn Thiên Kim19180033CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180033@student.hcmus.edu.vn
89
88Nguyễn Thị Khánh Vi19180459CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180459@student.hcmus.edu.vn
90
89Võ Ngọc Thanh Tân19180381CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180381@student.hcmus.edu.vn
91
90Hồ Thị Mỹ Quyên19180359CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180359@student.hcmus.edu.vn
92
91Huỳnh Như19180326CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180326@student.hcmus.edu.vn
93
92Lê Ngọc Huy Hưng19180260CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180260@student.hcmus.edu.vn
94
93Lê Nguyễn Thảo Như19180328CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180328@student.hcmus.edu.vn
95
94Nguyễn Thế Quang 19180355CNSH Công nghiệpTương đương B1.219180355@student.hcmus.edu.vn
96
95Trần Ngọc Tân19180379CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180379@student.hcmus.edu.vn
97
96Nguyễn Thị Thu Phương 19180347CNSH Công nghiệpĐạt chuẩn anh văn chuyên ngành19180347@student.hcmus.edu.vn
98
97Lê Phạm Hoài Phương19180345CNSH Công nghiệpTương đương B1.219180345@student.hcmus.edu.vn
99
98Nguyễn Đỗ Xuân Linh 19180119CNSH Công nghiệp
Chưa đạt chuẩn ngoại ngữ giai đoạn chuyên ngành
19180119@student.hcmus.edu.vn
100
99Trần Thanh Hà 19180227CNSH Công nghiệpTương đương B1.219180227@student.hcmus.edu.vn