Monoreto: for translators
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
EnglishTurkishLang
2
FeaturesÖzellikler
3
VideoVideo
4
TokenToken
5
RoadmapYol Haritası
6
TeamTakım
7
SubscriptonAbone
8
AdvisorsDanışmanlar
9
[Abbreviated name of the target language]TR
10
We are creating a social network
with monetization of likes
Beğenilerden para kazanma özelliğine sahip bir sosyal ağ oluşturuyoruz
11
monoretoMonoreto
12
Download WhitepaperWhitepaper'ı indir
13
Buy TokensToken Satın Alın
14
Pre-ICOÖn-ICO
15
May 10 - Jun 1010 Mayıs - 10 Haziran
16
Main distinctionAna ayrım
17
InstagramInstagramm
18
Traditional social networks do not pay their users for the content generated.Geleneksel sosyal ağlar kullanıcılarının ürettiği içeriklere para ödemezler.
19
MonoretoMonoreto
20
User receives MON-tokens
for each like got!
Kullanıcılar her bir beğeniye MON token alırlar.
21
Progressive solutionsİlerici Çözümler
22
Manage your account and earnHesabınızı kontrol edin ve kazanın
23
Like and become popularBeğen ve popüler ol
24
Raise fundsFon toplama
25
Participate in charityYardımlara katıl
26
Advertise your business in an effective wayİşinizin reklamını etkili bir yöntemle yapın
27
Use CasesKullanım Durumları
28
Blog and EarnBlog ve Kazan
29
The price of a Like in MON token is tied to the equivalent in US dollar - 5 centsMON tokenindeki benzer fiyatın karşılığı ABD dolarına denktir - 5 sent
30
Like and become popularBeğen ve popüler ol
31
Like more and get into Monoreto TopDaha fazla beğen ve Monoreto Top listesine gir
32
Raise funds for your start-upBaşlangıcın için fon topla
33
Like Monetization allow to raise funds and investPara Kazanmayı beğenmek fon toplamana ve yatırım yapmana izin verir
34
Our token
MNR
Tokenimiz MNR
35
MNR is ERC20-compliant app token with limited emission. Each Like promotes your account in the news feed along with popular ones. Besides, you can pay by MNR for advertising on the platform. The possibility of convertation of MNR to internal tokens MON in equal proportions after the launch of the platform is under consideration. Link to our : GitHub.MNR, sınırlı emisyona sahip ERC20 uyumlu uygulama tokenidir. Her beğeni, hesabınızı popüler haberlerle birlikte haber akışında tanıtır. Ayrıca, platformda reklam için MNR tarafından ödeme yapabilirsiniz. Platformun piyasaya sürülmesinden sonra MNR'nin iç tokenleri MON'a eşit oranlarda yakınsaması ihtimali göz önünde bulundurulmaktadır. Bize bağlantı: GitHub.
36
Our smart contractAkıllı sözleşmemiz
37
TokensaleToken Satışı
38
May 10 - Jun 1010 Mayıs - 10 Haziran
39
50% discount 0,025$ 1 MNR%50 indirim 0,025$ 1 MNR
40
August 1515 Ağustos
41
20% discount 0,040$ 1 MNR%20 indirim 0,040$ 1 MNR
42
August 16-1716-17 Ağustos
43
15% discount 0,0425 1 MNR% 15 indirim 0,0425 1 MNR
44
August 18-2818-28 Ağustos
45
10% discount 0,0450 1 MNR%10 indirim 0,0450 1 MNR
46
August 29 - Sept 1029 Ağustos - 10 Eylül
47
5% discount 0,0475 1 MNR%5 indirim 0,0475 1MNR
48
Sept 11-3011-30 Eylül
49
0% discount 0,05 1 MNRİndirim yok 0,05 1 MNR
50
ROADMAPYol Haritası
51
20172017
52
THE 2ND QUARTERİkinci Çeyrek
53
RESEARCH THE NEEDS OF SOCIAL MEDIASosyal medyanın ihtiyaçlarını araştırmak
54
Research needs of marketPazarın ihtiyaçlarını araştırmak
55
Research of platform launch on the international marketUluslararası pazarda platformun başlatılmasını araştırmak
56
Creation of draft platform designTaslak platform tasarımının oluşturulması
57
THE 3RD QUARTERÜçüncü Çeyrek
58
DEVELOPMENT OF THE PLATFORM MONORETOMONORETO PLATFORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ
59
Development of marketing innovation mechanism inside platform MonoretoMonoreto platformu içinde pazarlama inovasyon mekanizmasının geliştirilmesi
60
Resolving questions of technical realization of the platform and its scalingPlatformun teknik gerçekleştirilmesi ve ölçeklendirilmesi ile ilgili soruların çözümlenmesi
61
THE 4TH QUARTERDördüncü Çeyrek
62
ALPHA VERSION OF THE PLATFORMPLATFORMUN ALFA VERSİYONU
63
Preparation to blockchain technology use in projectProjede blockchain teknolojisinin kullanımına hazırlık
64
The beginning of work on WhitepaperWhitepaper çalışmasına başlama
65
Engagement of consultantsDanışmanların katılımı
66
Project introduction to potential usersPotansiyel kullanıcılara proje tanıtımı
67
Development of ITO campaign for raising fundsFon yaratmak için ITO kampanyasının geliştirilmesi
68
Overview of technological solutions of the platform and its positioningPlatformun teknolojik çözümlerine genel bakış ve konumlandırılması
69
Development of media plan and marketing researchMedya planı ve pazarlama araştırmasının geliştirilmesi
70
20182018
71
THE 1ST QUARTERBirinci Çeyrek
72
PREPARATION FOR THE TOKENSALETOKEN SATIŞI HAZIRLIKLARI
73
Beginning of marketing campaigns on tokens saleToken satışında pazarlama kampanyalarının başlaması
74
Organization of Monoreto’s communityMonoreto topluluğunun organizasyonu
75
Presentation of project and integration into mass mediaProjenin tanıtımı ve kitle iletişim araçlarına entegrasyon
76
THE 2ND -3RD QUARTERSİkinci ve üçüncü Çeyrek
77
DISTRIBUTION OF TOKENSTOKEN DAĞITIMI
78
Presentation of functional core of platformPlatformun fonksiyonel çekirdeğinin tanıtımı
79
Start of fund raising to bring product to world marketÜrünü dünya pazarına getirmek için fon yaratma başladı
80
Presentation of project to holders of tokens at international levelProjenin uluslararası düzeyde token sahiplerine tanıtımı
81
Completing distribution of tokensTokenlerin dağıtımını tamamlama
82
Beta-version of productÜrünün Beta versiyonu
83
THE 4TH QUARTERDördüncü Çeyrek
84
INTERNAL PAYMENT SYSTEMİç Ödeme Sistemi
85
Monoreto InvestmentMonoreto yatırımı
86
Launching escrow systemEmanet sisteminin başlatılması
87
Smart contracts within the platformPlatform içinde akıllı sözleşmeler
88
20192019
89
THE 1ST -3RD QUARTERSBirinci - üçüncü çeyrek
90
INTEGRATION AND EFFECTIVE PROMOTIONEntegrasyon ve Etkili Promosyon
91
Unlock 20% of tokens for first users from platform development fundPlatform geliştirme fonundan ilk kullanıcılar için tokenlerin % 20'sini açılımı
92
Designing effective smart feed tools to promote usersKullanıcıları tanıtmak için etkili akıllı besleme araçları tasarlama
93
Developing mobile applicationMobil uygulama geliştirme
94
Translation to additional languagesEk dillere çeviri
95
TeamTakım
96
Kirill GranevKirill Granev
97
CEO, CO-FOUNDERCEO, Kurucu
98
Managing partner of Custodian Foundation. Entrepreneur. Expert in blockchain technology and asset management.Custodian Vakfı'nın yönetici ortağı. Girişimci. Blockchain teknolojisi ve varlık yönetimi uzmanı.
99
Artem
Vishenin
Artem
Vishenin
100
Co-founderKurucu
Loading...
Main menu