ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Name (First, last name)Postal PIN code of home town
2
Akshat Kumar Mishra832111
3
Chandranathan605006
4
Anirudh Jakhmola246149
5
Abhinav Gupta160017
6
Siddharth Kumar Singh829116
7
Abhishek Anil Deshmukh421201
8
Debankit Priyadarshi760010
9
VAISHNAVI AWASTHI492006
10
Ananya Mohapatra751007
11
Pratyush Kumar Das760001
12
shriman keshri495119
13
Ajay Dev670006
14
Bibhudatta Panda751016
15
rahul arora201301
16
Debopriya Saha741101
17
Insha M673641
18
Fida Salim673612
19
NIKHIL KUMAR823001
20
Niveditha.C.V670741
21
Divyanshu, Gupta211019
22
shivam raj800020
23
PRASANNAJIT SAHOO758020
24
Sai Krishna I500026
25
Sharun P Shaji686513
26
Anirudha Shekhawat302012
27
Shrishti Barethiya474006
28
Shivam Raj800020
29
Adesh Thawale445001
30
Kishan Deka781381
31
SOURAV MAHATO723101
32
SANTOSH SAHOO768028
33
Dinesh Beniwal331023
34
Prathmesh Patil380019
35
Tata Satya Pratheek500060
36
Rion Nazareth575003
37
Pulkit ojha842002
38
APRATIM CHOUDHURY788004
39
Shreya Sharma110043
40
Tanya Pattnaik751017
41
Nikhil Keshav801105
42
Bhumishree Dehury768106
43
Arunima Das700060
44
Sushree Sucharita Mohapatra756001
45
Abubakr Mohammed Jamal603112
46
Ashish Panigrahi756046
47
Praneet Nandan248001
48
Pravanjan Swain751023
49
Harihar Pradhan760010
50
Shanice Jessica Hermon673016
51
Bhavya Singhal302020
52
Suyash C. F.400094
53
Arnab, Pal713409
54
Diprupa Saha700041
55
Priyobrata Biswas743165
56
Sajith KP676305
57
Aniruddha Seal700004
58
Vaishakhi Moningi752050
59
Naini Dudhe324005
60
Kishan Deka781381
61
Karan110035
62
Ayush Singh201017
63
Kajori Sardar 700144
64
Rahul Singh843302
65
Saloni kumari800020
66
Shikta Priyadarsini758035
67
Karan110035
68
ANAMIKA JATHEENDRAN671533
69
Suritra Bandyopadhyay
70
Varun, Govind613010
71
Dripto Biswas700047
72
Shivam Mahapatra766001
73
Swadeepta Mandal700056
74
Soumik Bhattacharyya713103
75
Devansh sharma124507
76
Smrutimedha Parida751023
77
Shashwat Nayak755001
78
Akshay Priyadarshi815301
79
Abhishek Pradhan761111
80
Saurabh 110044
81
Chandan Gupta110092
82
S. Naga Mayuri 515201
83
Ramanshu Prabhakar Singh241403
84
Ayush Gupta110031
85
Dhruv Patel387001
86
Devanshu Jha800023
87
SWARNENDU JANA721137
88
sananda,raychaudhuri735101
89
Anusha kolluru532001
90
CHANCHAL PAL110007
91
Ashis Kar752014
92
Sarvesh Bhogaokar401305
93
Yugojyoti Mohanta758046
94
T.S.Sachin Venkatesh201010
95
Shikhar Srivastava273001
96
Utkal Tripathy764043
97
Saswati Dash 752002
98
Jasim Afnan Predhanekar635751
99
Harpreet kaur141010
100
Rajeev Singh30046