ม.1/6- ส่งงานครั้งที่ 2.3 การสร้างคนวิ่งด้วย flash (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Timestamp
Email Addressคะแนนชื่อ - สกุล
เลขที่
ลิงค์ไฟล์ที่แชร์ (Short Link Google Drive)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
2
1/10/2017 18:15:2040858@anc.ac.th2
ด.ญ ดารารัตน์ มงคลศิลป์
12https://goo.gl/cRvOBH
3
3/3/2017 10:53:3240871@anc.ac.th3
เด็กหญิงไพลิน ลาดคูบอน
23goo.gl/8Z7Zn8
4
1/10/2017 21:07:3340867@anc.ac.th4
ด.ญ.ปวริศา รุ่งโพธิ์ทอง
19https://goo.gl/GJOJUS
5
1/31/2017 16:39:5240853@anc.ac.th3ด.ญ.ณภัทร ธนาคม7https://goo.gl/g07IQK
ส่งใหม่ค่ะ ใส่อีเมลผิด
6
1/10/2017 23:04:51bew8998@gmail.com3ด.ญ.สุภาวรี โคตรทอง31goo.gl/Knj6z9
ลืมทำให้ลิงค์สั้นลงค่ะ
7
2/7/2017 16:25:5340847@anc.ac.th3ด.ญกมลวรรณ ช้อนทอง1https:/goo.gl/0Bx81KCS
8
1/31/2017 15:59:5340875@anc.ac.th3ด.ช.รชต รัตนพันธ์27https://goo.gl/XJyZBdืNew Kub
9
1/16/2017 19:05:2841365@anc.ac.th4
ด.ช.ธีรัตม์ ประเสริฐถาวรศิร
36https://goo.gl/zuL5P7
10
1/17/2017 15:42:5940882@anc.ac.th3ด.ญ.อรุโณชา สุระสาย34goo.gl/kjmmP6
11
1/17/2017 16:19:3540874@anc.ac.th3
ด.ช.ภูมิรพีภัทร กอบุญช่วย
26goo.gl/GBGJtNไม่มีคับ
12
1/17/2017 16:28:5540848@anc.ac.th3กรวิชญ์ พลเขต2https://goo.gl/Wnh5kG
13
1/17/2017 16:36:5140873@anc.ac.th4
ด.ช.ภูธเนศ พิมพัฒนไพศาล
25goo.gl/ePv1Dd
14
1/17/2017 16:39:2140852@anc.ac.th3ด.ช.ฐิติกร กุลสิงห์6https://goo.gl/S3bMrf
15
1/17/2017 16:44:0840857@anc.ac.th4
ด.ช.ณัฐวุฒิ สว่างวงศ์
11goo.gl/sk6O4a
16
1/17/2017 16:44:1340860@anc.ac.th3ด.ช.ทัตเทพ จันทพันธ์14goo.gl/PltT8f
17
1/17/2017 16:53:5440881@anc.ac.th3ด.ญ.อภิสรา ขันธราม33https://goo.gl/FCOhD2
18
1/17/2017 20:23:5240851@anc.ac.th3ด.ญ. ญานิกา จินาพร5https://goo.gl/68N1Tj
19
1/17/2017 20:42:1040854@anc.ac.th3
ด.ญ.ณัฎฐณิชา ทวีพันธ์
8https://goo.gl/IyML67
20
1/18/2017 17:56:0140880@anc.ac.th3ด.ญ.อภัสรา แสงวงค์32https://goo.gl/fZmXaQ
21
1/24/2017 16:47:1040870@anc.ac.th3ด.ญ พิชยานัฐ ไชยบุระ22https://goo.gl/24VAlh
22
1/31/2017 15:54:3540866@anc.ac.th2ปริวรรต ชมภูพาทย์18goo.gl/EU44hzเเก้เเล้วครับ
23
1/31/2017 15:53:5340872@anc.ac.th2ด.ช.ภากร ตีบจันทร์24goo.gl/ezAsDu
24
1/31/2017 16:00:4140859@anc.ac.th4ด.ช.ทยาวัต งิ้วแดง13goo.gl/77g4Hc
ส่งอีเมลใหม่ครับผม
25
1/31/2017 16:12:3640878@anc.ac.th2ด.ญ วิชญาดา วายโสภา30goo.gl/hVHgci
26
1/31/2017 16:38:5140856@anc.ac.th2
ด.ช.ณัฐวัฒน์ พงษ์สินสุภานน
10goo.gl/r0l74T
27
2/7/2017 11:42:1340865@anc.ac.th2
ด.ญ.นลินรัตน์ ชินอ่อน
17https://goo.gl/2vb9qA
จงมองว่ามันวิ่งครับ!
28
2/7/2017 16:04:5140879@anc.ac.th2ด.ญ.สุภาวรี โคตรทอง31https://goo.gl/Cb4xyQ
ลืมทำอีเมลancค่ะ
29
3/3/2017 18:42:5240876@anc.ac.th5
ด.ช.รัชศักดิ์ แสนอุบล
28goo.gl/OJiAKOส่งใหม่
30
2/10/2017 13:11:1340883@anc.ac.th2ด.ญ. อากิโฮะ อิโต้35https://goo.gl/jouNt3
31
2/19/2017 19:48:4040869@anc.ac.th2ด.ช พัชร ศิลลา21https://goo.gl/zsJ1zM
32
2/20/2017 19:24:5540869@anc.ac.th2ด.ช พัชร ศิลลา21https://goo.gl/dlZFzn
33
2/21/2017 15:46:5940850@anc.ac.th2
ด.ช.ไชยวัฒน์ วิไลลักษณ์
4goo.gl/mBGnXR
34
3/3/2017 11:20:2840849@anc.ac.th2
ด.ช.จิรัฐติกาล รักพรม
3https://goo.gl/Ii6iXS
35
3/3/2017 18:53:0540861@anc.ac.th2ด.ช.ธนทัต เจริญวงค์15https://goo.gl/WI4mNQ
36
3/4/2017 18:29:1640877@anc.ac.thด.ช.วัฒนชัย ดอกแก้ว29https://goo.gl/y6VuBTTwT
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...