คะแนนเก็บ ม.4/2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 สายการเรียน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
2
ชื่อครูประจำชั้น : นางสาวกาญจนา จตุพรพิพัฒน์ , นางสาววันริสา ขุนวัง , นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วมณี
3
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
วัน / เดือน
4
ปี เกิด
score
fw
cycle
fw
logic
kahoot
สมุด
mid
final
total
grade
5
1055552053020100
6
18099นางสาวอรุณี แซ่กือ15 Sep 4253540015320
7
29689
นายกิตติภัสส์ สีม่วงคำ
10 Aug 44645441619581.5
8
39691นายจะบอย ภาสกรหิรัญ25 Jan 44835541417561.5
9
49711นางสาวชนานันท์ ใจเถิน2 Nov 4463.5544111952.51
10
59731นางสาวจินดา เวียงงามเพชร1 Feb 44635441115480
11
69736นางสาวพุทรา ยอดศักดิ์ชาย14 Jun 43534.543111545.50
12
79737นางสาววรารัตน์ หยุบด้วง9 Jul 4493534.5131855.51.5
13
89741นางสาวสุธัญญา ชมไพรสายธาร3 Feb 447354.55131855.51.5
14
99766นางสาวบุษกร สถิตพนากร21 Nov 44734.555151857.51.5
15
109777นางสาวอรอุษา นิลสุวรรณ์10 Jul 44834.554.51019541
16
1110200นายชาติชาย แซ่กือ28 Apr 44744551415541
17
1210635นายณัช ขำเจริญ13 Jul 441053541419602
18
1310636นายศรราม อาทรสุพรกุล7 Sep 45633331315460
19
1410637นางสาวจันทร์ทร โสภณก้องลาภ26 Aug 431035551015531
20
1510638
นางสาวจิรา -
10 Mar 44934.54.551018541
21
1610639นางสาวชลนิชา วิทยาอาวุธ3 Apr 4553.5555141754.51
22
1710640นางสาวดลยา ค้ำชูบุญสนอง17 Oct 4453.5555101548.50
23
1810641นางสาวปนัดดา เพิ่มเขียว26 Mar 45635541117511
24
1910642
นางสาววิไลลักษณ์ กำชัยชนะ
1 Mar 441035541822672.5
25
2010643นางสาวสิริวิมล แซ่ย้าง27 Mar 44735551319571.5
26
2110644นางสาวอำภา ทรัพย์รังสิกุล29 Dec 431035551317581.5
27
228375นางสาวประภัสสร สว่างเดือนฉาย28 Nov 4373.54.5451319561.5
28
238380นางสาววิไลวรรณ พันธกิจพานิช4 Jul 43534.554111547.50
29
248382นางสาวนลิน แซ่ม้า18 Oct 43734.545132056.51.5
30
259027นางสาวชุติมา ธรรมพฤฒินันท์27 Nov 4473.5443111749.50
31
269479นางสาวจันทกานต์ แซ่กือ21 Sep 44545541118521
32
279708นางสาวกัลย์สุดา แซ่ย่าง4 Jul 4453.5445131650.51
33
289720นางสาวสุธาสินีย์ แสงคำ17 Oct 4455441516490
34
299727นายวายุ แปงวิระ8 Aug 44744441319551.5
35
309731นางสาวดารุณี ไพรอุดมสิทธิ์30 Jul 445354.54131549.50
36
319779
นางสาวอารียา พนมพันทวี
13 Oct 43734.554.51015490
37
3210389นางสาวฐิติรัตน์ กันอินต๊ะ2 Dec 4463.5554151553.51
38
3310645นายธเนศ ซ้งประสิทธิ์10 Jul 4410344.55152061.52
39
3410646นายนพดล คงโพธิ์น้อย1 Apr 4563.504131541.50
40
3510647นางสาวชลธิชา พินิจพนากุล25 Jan 4553.5555121954.51
41
3610648
นางสาวธิดารัตน์ ปวงคำ
21 Oct 447554.5141550.51
42
3710649
นางสาวนัยนัย -
28 Oct 4463.5444.51416521
43
3810650นางสาวเมษา หัวบือ21 Apr 4493.554.541218561.5
44
3910651นางสาววิภา สถิรอาชา4 Mar 411035441215531
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
4/1
4/2
4/3