คะแนนเก็บ ม.4/2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCGNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 สายการเรียน ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
2
ชื่อครูประจำชั้น : นางสาวกาญจนา จตุพรพิพัฒน์ , นางสาววันริสา ขุนวัง , นางสาวจุฑาทิพย์ แก้วมณี
3
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
วัน / เดือน
4
ปี เกิด
สมุด
mid
final
total
grade
5
53020100
7
29689
นายกิตติภัสส์ สีม่วงคำ
10 Aug 4451913763.5
8
39691นายจะบอย ภาสกรหิรัญ25 Jan 4451714753.5
9
49711นางสาวชนานันท์ ใจเถิน2 Nov 445191673.53
10
59731นางสาวจินดา เวียงงามเพชร1 Feb 445158612
11
69736นางสาวพุทรา ยอดศักดิ์ชาย14 Jun 435151565.52.5
12
79737นางสาววรารัตน์ หยุบด้วง9 Jul 445181575.53.5
13
89741นางสาวสุธัญญา ชมไพรสายธาร3 Feb 4451814753.5
14
99766นางสาวบุษกร สถิตพนากร21 Nov 445181072.53
15
109777นางสาวอรอุษา นิลสุวรรณ์10 Jul 4451914733
16
1110200นายชาติชาย แซ่กือ28 Apr 4451513723
17
1210635นายณัช ขำเจริญ13 Jul 4451913783.5
18
1310636นายศรราม อาทรสุพรกุล7 Sep 4551515662.5
19
1410637นางสาวจันทร์ทร โสภณก้องลาภ26 Aug 4351513713
20
1510638
นางสาวจิรา -
10 Mar 4451812713
21
1610639นางสาวชลนิชา วิทยาอาวุธ3 Apr 455171473.53
22
1710640นางสาวดลยา ค้ำชูบุญสนอง17 Oct 445151366.52.5
23
1810641นางสาวปนัดดา เพิ่มเขียว26 Mar 4551716723
24
1910642
นางสาววิไลลักษณ์ กำชัยชนะ
1 Mar 4452214864
25
2010643นางสาวสิริวิมล แซ่ย้าง27 Mar 4451915773.5
26
2110644นางสาวอำภา ทรัพย์รังสิกุล29 Dec 4351714773.5
27
228375นางสาวประภัสสร สว่างเดือนฉาย28 Nov 4351915763.5
28
238380นางสาววิไลวรรณ พันธกิจพานิช4 Jul 435151365.52.5
29
248382นางสาวนลิน แซ่ม้า18 Oct 435201576.53.5
30
259027นางสาวชุติมา ธรรมพฤฒินันท์27 Nov 4451715703
31
269479นางสาวจันทกานต์ แซ่กือ21 Sep 4451813703
32
279708นางสาวกัลย์สุดา แซ่ย่าง4 Jul 445161368.52.5
33
289720นางสาวสุธาสินีย์ แสงคำ17 Oct 445169632
34
299727นายวายุ แปงวิระ8 Aug 4451912723
35
309731นางสาวดารุณี ไพรอุดมสิทธิ์30 Jul 445151468.52.5
36
319779
นางสาวอารียา พนมพันทวี
13 Oct 4351510652.5
37
3210389นางสาวฐิติรัตน์ กันอินต๊ะ2 Dec 445151371.53
38
3310645นายธเนศ ซ้งประสิทธิ์10 Jul 4452013804
39
3410646นายนพดล คงโพธิ์น้อย1 Apr 455151463.52
40
3510647นางสาวชลธิชา พินิจพนากุล25 Jan 455191271.53
41
3610648
นางสาวธิดารัตน์ ปวงคำ
21 Oct 445151065.52.5
42
3710649
นางสาวนัยนัย -
28 Oct 4451612703
43
3810650นางสาวเมษา หัวบือ21 Apr 4451811723
44
3910651นางสาววิภา สถิรอาชา4 Mar 4151514723
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
 
 
 
4/1
4/2
4/3