แบบรายงานการเร่งรัดคณิตศาสตร์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานการดำเนินงานตามนโยบาย "คิดเลขเป็น" ด้านการพัฒนานักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
2
คำชี้แจง
ขอให้ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.1 ถึง ม.3 กรอกข้อมูลการพัฒนานักเรียน กลุ่มที่ 1 นักเรียนที่ต้องแก้ไข / ซ่อมเสริม
3
กลุ่มที่ 2 นักเรียนเก่งคณิตศาสตร์ โดยดำเนินการ ดังนี้
4
1. ค้นหาแบบกรอกข้อมูลของโรงเรียน โดย กด CTRl+F แล้วพิมพ์ชื่อโรงเรียนในช่อง
5
2. ช่อง "ตชว.ที่สอนในเดือน พ.ค.- 20 ก.ค.2562 " ให้กรอกเป็นราย ตชว. : ตชว.ละ 1 บรรทัด
6
โดย กด AlT+Enter เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่
7
8
9
10
ชั้น
จำนวน นร.
จำนวน นร.
จำนวน นร.
ตชว.ที่สอนในเดือน พ.ค.- 20 ก.ค.2562 คือ ............
จำนวน นร.
จำนวน นร.
11
ทั้งหมด
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
กลุ่ม 1
กลุ่ม 2
12
ที่ผ่าน ตชว.
ที่ผ่าน ตชว.
13
ชั้น ป.4
791861ค. ๑.๑ เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้
1861
14
ป.4/1อ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทย และตัวหนังสือแสดงจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐
ป.4/2เปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ จากสถานการณ์ต่าง ๆ
15
ป.4/8 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบ ของจำนวนนับที่มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ และ ๐
ป.4/9 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์ แสดงการคูณของจำนวนหลายหลัก ๒ จำนวนที่มีผลคูณไม่เกิน ๖ หลัก และประโยคสัญลักษณ์ แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน ๖ หลัก ตัวหารไม่เกิน ๒ หลัก

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
ชั้น ม.1
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...