Danh sach cac lop hoc phan Cao dang tin chi.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
msvHPLHPHP.TENSTCHODS.TEN
LOPSH
KHOA
LANLYDOGHICHU
2
160084AV1A13Anh văn 12TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNHD11A20161
3
160476AV1A13Anh văn 12VÕ THỊ BÌNHD11A20161
4
160995AV1A13Anh văn 12MẠC THỊ THÙY BÔNGD11A20161
5
161002AV1A13Anh văn 12PHẠM THỊ THUCHẤPD11B20161Thêm
6
161020AV1A13Anh văn 12PHÙNG THỊ HỒNGVÂND11B20161THÊM
7
160100AV1A13Anh văn 12NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀOD11B20161
8
160703AV1A13Anh văn 12LÊ THỊ KIM DIỄND11B20161
9
150104AV1A57Anh văn 12HlyMloD10C20152học lại
10
150393AV2A24Anh văn 22Nguyễn QuangD10C20152học lại
11
160862AV2A24Anh văn 22NGUYỄN VĂN CẦNDS4A20161nghi học
12
160865AV2A5Anh văn 12TRỊNH KIỀU GIANGDS4B20161THÊM
13
160751AV1A13Anh văn 12TRẦN THỊ MỸ DIỆUD11A20161
14
150478AV1A24Anh văn 12VÕ THỊ KIM CHID10B20152thêm
15
160868AV1A13Anh văn 12TRỊNH THỊ KIỀU GIANGDS4B20161
16
160718AV1A13Anh văn 12HÀ THỊ DUNGD11B20161
17
160837AV1A13Anh văn 12NGUYỄN TẤN DƯƠNGHA420161
18
160096AV1A13Anh văn 12ĐÀO THỊ THUỲ DƯƠNGD11A20161
19
160099AV1A13Anh văn 12VÕ THỊ PHƯƠNG DUYÊND11B20161
20
160816AV1A13Anh văn 12NGUYỄN HOÀNG D11A20161
21
160102AV1A13Anh văn 12HUỲNH THỊ THÚY HẰNGD11B20161
22
160616AV1A13Anh văn 12TRẦN THỊ HẠNHD11A20161
23
160106AV1A13Anh văn 12NGÔ THỊ NGỌC HẬUD11A20161
24
160437AV1A13Anh văn 12LÊ THỊ MINH HIẾUD11A20161
25
160109AV1A13Anh văn 12LÊ THỊ HIẾUD11B20161
26
169004AV1A13Anh văn 12BOUAKHAISANHIPDACHANHS420161
27
160666AV1A13Anh văn 12H' ĐA LI DA HLONGD11A20161
28
160113AV1A13Anh văn 12NGUYỄN THỊ KIM HOAD11A20161
29
160972AV1A13Anh văn 12VÕ THỊ KIM HOAD11A20161
30
169003AV1A13Anh văn 12INTHASONEHOM INTAHS420161
31
160595AV1A13Anh văn 12NGUYỄN THỊ HIÊN HƯƠNGD11A20161
32
160990AV1A13Anh văn 12TRẦN TRƯƠNG THỊ NGỌC HUYỀND11A20161
33
160848AV1A13Anh văn 12H' CHOI KTLAD11A20161
34
160130AV1A13Anh văn 12HUỲNH THỊ LÀNHD11A20161
35
160133AV1A13Anh văn 12PHẠM THỊ LIÊND11A20161
36
160136AV1A13Anh văn 12ĐINH THỊ KHÁNH LINHD11A20161
37
160141AV1A13Anh văn 12PHẠM THỊ MỸ LỢID11A20161
38
160146AV1A13Anh văn 12VÕ THỊ THANH LYD11C20161
39
160887AV1A13Anh văn 12VÕ THỊ MỸ LYD11C20161
40
160752AV1A13Anh văn 12HỒ THỊ TRÀ MYD11A20161
41
160149AV1A13Anh văn 12NGUYỄN THỊ TUYẾT MYD11C20161
42
160763AV1A13Anh văn 12A LĂNG THỊ NGAD11C20161nghỉ học
43
160998AV1A13Anh văn 12TRƯƠNG THỊNGÂND11A20161
44
160159AV1A13Anh văn 12LÊ THỊ KIM NGỌCD11C20161
45
160251AV1A13Anh văn 12NGUYỄN THỊ KIM NGUYÊND11C20161Thêm
46
160516AV1A13Anh văn 12ĐẶNG THỊ QUỲNH NHƯD11C20161
47
160698AV1A13Anh văn 12PHẠM THỊ HỒNG NHƯD11A20161
48
160937AV1A13Anh văn 12NGUYỄN THỊ BẢO NID11C20161
49
160976AV1A13Anh văn 12CƠ LÂU THỊ NID11C20161nghỉ học
50
160757AV1A13Anh văn 12NGUYỄN THỊ KIỀU OANHD11A20161
51
160166AV1A13Anh văn 12TRƯƠNG VĂN OANHD11C20161nghỉ học
52
160170AV1A13Anh văn 12PHÙNG THỊ PHƯƠNGD11C20161
53
160173AV1A13Anh văn 12CAO LÊ HÀO QUANGD11A20161
54
169001AV1A13Anh văn 12PHONSAVANHSOMMAYD11A20161
55
160749AV1A13Anh văn 12LÊ THỊ SƯƠNGD11A20161
56
160180AV1A13Anh văn 12NGUYỄN THỊ TỐ TÂMD11C20161
57
160183AV1A13Anh văn 12LÊ THỊ THẮMD11A20161
58
160857AV1A13Anh văn 12NGUYỄN THỊ THẮMD11C20161Thêm
59
160494AV1A13Anh văn 12PHAN THỊ KIM THANHD11A20161
60
160191AV1A13Anh văn 12NGUYỄN THANH DIỆU THẢOD11A20161
61
160189AV1A13Anh văn 12ĐOÀN THỊ THU THẢOD11C20161
62
160197AV1A13Anh văn 12ARÂL THỊ THẤYD11C20161
63
160202AV1A13Anh văn 12ĐẶNG THỊ LỆ THUD11A20161
64
160481AV1A13Anh văn 12NGUYỄN THỊ LỆ THUD11C20161
65
160208AV1A13Anh văn 12MAI THỊ NHƯ THUẦND11C20161
66
160568AV1A13Anh văn 12ĐẶNG TRẦN QUANG THUẬNHA420161
67
160610AV1A13Anh văn 12PHAN THỊ MỸ THUẬND11A20161
68
160211AV1A13Anh văn 12TRẦN THỊ THƯƠNGD11C20161
69
160924AV1A13Anh văn 12NGUYỄN MẠNH THƯỜNGHA420161
70
160696AV1A13Anh văn 12ĐINH THỊ MINH THUỲD11A20161
71
160510AV1A13Anh văn 12NGUYỄN THỊ THANH THỦYD11C20161
72
160216AV1A13Anh văn 12THỦY THỊ NGỌC TIÊND11A20161
73
160014AV1A13Anh văn 12VÕ VĂN TÍNHA420161Thêm
74
160932AV1A13Anh văn 12LÊ THỊ NGỌC TỈNHD11C20161
75
160217AV1A13Anh văn 12NGUYỄN THỊ THANH TRÀD11A20161
76
160220AV1A13Anh văn 12TRẦN THỊ HUYỀN TRÂMD11C20161
77
160221AV1A13Anh văn 12TRẦN THỊ HUYỀN TRÂND11A20161
78
160520AV1A13Anh văn 12UNG THỊ THÙY TRINHD11A20161
79
160884AV1A13Anh văn 12NGUYỄN THỊ TÚ TRINHD11C20161
80
160904AV1A13Anh văn 12TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG TRINHD11A20161
81
160472AV1A13Anh văn 12DƯƠNG THỊ MỸ TRINHD11C20161
82
160773AV1A13Anh văn 12TƠ NGÔL THỊ TRỊNHD11C20161
83
160228AV1A13Anh văn 12PLOONG THỊ TRÔID11A20161
84
160231AV1A13Anh văn 12HUỲNH THANH TUYỀND11A20161
85
160234AV1A13Anh văn 12NGUYỄN THỊ THU TUYỀND11A20161
86
160233AV1A13Anh văn 12NGUYỄN THỊ THU TUYỀND11C20161
87
160600AV1A13Anh văn 12NGÔ THỊ THANH TUYỀND11C20161
88
160236AV1A13Anh văn 12LÊ THỊ HỒNG VÂND11C20161
89
160237AV1A13Anh văn 12TRẦN THỊ MỸ VÂND11A20161
90
160770AV1A13Anh văn 12NGUYỄN ĐỨC VINHHA420161
91
160983AV1A13Anh văn 12LÊ THỊ VƯƠNGD11C20161
92
160946AV1A13Anh văn 12NGUYỄN TẤN VƯƠNGD11A20161
93
169002AV1A13Anh văn 12BAIKHUANCHANHXAYTHAVONED11A20161
94
160242AV1A13Anh văn 12NGUYỄN THỊ THANHXUÂND11A20161
95
160244AV1A13Anh văn 12VÕ THỊ THẢO YÊND11C20161
96
160631AV1A13Anh văn 12TRẦN THỊ MINH YẾND11A20161
97
160685AV1A2Anh văn 12A RẤT NGAD11B20161
98
160271AV1A24Anh văn 12NGUYỄN THỊ HOÀNG ANDS4A20161
99
160273AV1A24Anh văn 12NGUYỄN ĐÌNH ANHDS4A20161
100
160573AV1A24Anh văn 12ĐÀO HỒNG NGUYỆT ÁNHD11C20161
Loading...
 
 
 
Danh sach
TraTheoMSV
TraTheoLHP
 
 
Main menu