BAGALKOT DISTRICT MSP STATUS
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
BAGALKOT DISTRICT MSP STATUS
2
ಕ್ರ.ಸಂಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ರೈತರ ವಿವರ (ಹೆಸರು / ವಿಳಾಸ/ ಇತ್ಯಾದಿ) (ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವಾರು)ಭತ್ತ/ರಾಗಿ/ ಜೋಳ (ಮಾಲ್ದಂಡಿ)ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣಆಹಾರಧಾನ್ಯದ ಮೌಲ್ಯರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರರೈತರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಮೊತ್ತಪಾವತಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮೊಬಲಗುಸಂಗ್ರಹಿತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದ ನೊಂದಾಯಿತ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಮಾಣಟ್ರಿಪಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
3
123456789101112
4
ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಖರೀದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
27-02-2016
28-02-2016
29-02-2016
26-02-2016
01032016
02032016
03032016
04032016
05032016
08032016
09032016
10032016
11032016
14032016
15/03/2016
16/03/2016
 
 
Main menu