Auto Gallery Group Badminton 2018 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
Timestampทีม
ชื่อ สกุล นักกีฬาคนที่ 1
อายุ นักกีฬาคนที่ 1
ชื่อ สกุล นักกีฬาคนที่ 1
อายุนักกีฬาคนที่ 2เบอร์ติดต่อLine IDประวัติการแข่งขัน ประเภทมือ
2
28/08/2018 16:09:56Godji testJJ30PP31987654321Jeabแชมป์WP-
3
29/08/2018 06:56:17พลเรือนปืนใหญ่เสน่ห์. พงศาปาน36วิทยา กลางโนนงิ้ว34935747611sanae953มีบ้างS/P-P-ทั้งคู่นะคะ
4
29/08/2018 09:27:46
The Angel Thailand/ Peemdech
พริษฐรักษ์. พันธ์เลิศ
33ณัฐพงศ์ ประสงค์ธรรม2361079499766610794997น้ำหนึ่ง P+ นัท C+Cผ่าน
5
29/08/2018 09:55:01Smile club
พิมลภัสส์ เนื่องจากจุ้ย
32
รัตติกร ลิ้มทองสิทธิคุณ
43863983996rattikorn_lS-WP-ผ่าน
6
29/08/2018 20:35:27บางคล้าณฐนนท์ มีทรัพย์29ธนวัฒน์ ศรีสุข19954978795nonmeesupเยอะ ใช้ FordCผ่าน4
7
30/08/2018 09:52:40อำพันมัยสิทธิ์ เปรมกมล26บารมี ตั้งกีรติ34859229992
ไม่เคยแข่งคู่กันมาก่อน
Cผ่าน
8
31/08/2018 10:17:37KBC Thailand
ณัฐเชษฐ์ วงศ์เสริมทรัพย์
44สายชล อำพรเวช45897837130-ตกรอบS/P-ไม่ผ่านค่ะ
9
01/09/2018 18:00:13นางร้ายสายแบดบงกช เศรษฐพงศ์31เกสร สงแจ้ง31894794792divaodevilzo
ไม่เคยแข่งคู่กันมาก่อน ใช้Mazda
WP-ผ่าน10
10
03/09/2018 18:59:22Godji กับเป็ดน้อยภัสวรรณ บุญยิ่ง33สุพิชญา อยู่คง338912345678Por
เคยคู่กันมานานม ใช้Mazda3 ลด50%
WP-ผ่าน1
11
03/09/2018 19:05:11พลเรือนปืนใหญ่ระดับชาติ ไร่ดี35วิทยา กลางโนนงิ้ว358912345678YotSกะp- mazda2S/P-ผ่าน2
12
03/09/2018 21:55:53YB Familyสุพัตรา เกษาราชศศิกาน โสมประยูร1812850572Kung.sasikan.S/P-ผ่าน3
13
04/09/2018 06:56:48กล้วยหอมพิชญ์ชญา. เชาว์ดี30ฤทธิ์พงษ์. มณีรัตน์25860505067860505067ตกรอบบ่อย ใช้NissanS/P-ผ่าน13
14
04/09/2018 10:51:04MONKEY CITYอรพินท์ ศรีเพ็งแก้ว23ณัฐชา คุมมงคล25968854032pann.22
ไม่เคยแข่งคู่กัน ใช้ Ford
S/P-ผ่าน8
15
04/09/2018 10:52:11MONKEY CITYอรพินท์ ศรีเพ็งแก้ว23ณัฐชา คุมมงคล25968854032pann.22ไม่เคยแข่งคู่กันWP-ซ้ำ
16
04/09/2018 16:32:50Ghost Devilนิเวศน์ พันธุ์เดช30
ภัทรวโรตม์. สุขคุณอริยวัตร
28644692449ืnoomskaตกรอบทุกรายการS/P-ผ่าน
17
04/09/2018 19:20:26นางร้ายสายแบด
พลอยนภัส เรียบร้อยเจริญ
29
พันธ์ทิพย์ วงษ์ประเสริฐ
40899931229ไม่เคยลงแข่งคู่กันWP-
ชำระเงินแล้ว+ส่วนลด1
5
18
04/09/2018 22:29:15
เจอใครก็ได้ /skykick byครูบอม
เตชิน. วงแสนดีAndy Chang31899931229
ไม่เคยลงคู่กันมาก่อน ใช้ Ford
S/P-
ชำระเงินแล้ว+ส่วนลด3
7
19
05/09/2018 09:24:20YB Familyศุภศาสน์ ธรรมโช1สุพัตรา เกษาราช1812850572kung.sasikanMGP/P+ผ่าน6
20
05/09/2018 15:57:58BMDณัฐธิดา จันโทสถ32เตชนา มิ่งขวัญ15899637589
ไม่เคยคู่กัน เลย...ใช้Mazda
WP-ผ่าน9
21
06/09/2018 07:28:40ลิงชิงบอลฐาณภัธ กองทอง37อภิสิทธิ์ เสนาวงค์39818759461tong2666
ลงพีลบตกรอบแรกตลอด สอบถามระดับมือได้ที่ลุงตุครับ
S/P-ผ่าน
22
06/09/2018 17:20:54Oho Badminton
คมเดช. ชูอุดมทรัพย์.
54สกล สิงห์โตเเก้ว50971352046*
เคยคู่กันครั้งเดียว เสียเดิมพันตอนกระชับมิตร.
อายุรวม 100 ปี จำกัดมือ P
ผ่าน
23
06/09/2018 17:22:41Oho*นะโม นะโม
หยกเเก้ว สิงห์โตเเก้ว
20
ประภาพรรณ อิ่มยืนยง
39641235164ไม่เคยคู่กัน WP-ผ่าน
24
06/09/2018 18:24:44pki.thailandพงศ์ภาคย์ แซ่ตั้ง50พยนต์ บุญทองนุ่ม66846413938~pลบ
อายุรวม 100 ปี จำกัดมือ P
ผ่าน
25
07/09/2018 13:50:07เจอใครก็ได้สุธีร์ ผันแปรจิต32ยุทธศิลป์. ปัทมะ40813410614Jeffy_1978
ไม่เคยติดรางวัลคู่กัน /ส่วนลด 50% ใช้ รถยนต์ Ford Focus
S/P-
ชำระเงินแล้ว+ส่วนลด2
26
09/09/2018 21:44:33Alcoholismศาตนันท์15อมเรศ15955123332Mazakubpom---Cผ่าน
27
10/09/2018 08:54:56
พลเรือนปืนใหญ่/Ultraขนไก่
เสน่ห์ พงศาปาน36
พงศ์ปณต จันทร์เด่นแสง
29869897991lGlSPEED
ไม่เคยแข่งด้วยกัน ใช้ Mazda
S/P-ผ่าน11
28
11/09/2018 10:54:16พลเรือนปืนใหญ่โอภาส บุญขาว36ปราโมท หม่อมศิลา46884082883-ไม่เคยลงแข่งคู่กันS/P-ผ่าน
29
12/09/2018 12:10:15Aging society
เยาวณัฐ เจียรดำรงรัศมี
26ปานตะวัน เลาพงษ์สิต26992362464
แข่งคู่กันแต่ไม่เคยชนะ mazda
WP-
ชำระเงินแล้ว+ส่วนลด6
15
30
12/09/2018 23:41:40Pkiอรรนพ ทองศุข40
ชัยเวฆินทร์ นิตอินทร์
23089-257-0650P/P+
แอคชั่น p+ พี่เอ๋ c ค่ะ
31
13/09/2018 00:32:25พลังเหมียวอานนท์ วัฒนานันท์35วุฒิพงศ์ วีระกุล53894615156
ปกติลง S กับ P- ใช้รถ Mazda
S/P-ผ่าน12
32
16/09/2018 12:50:40 du mun di/The Angel
สิรารัสสร์ อินทร์พิมพ์
35นภสร บุญประเสริฐ16992631001napatsorn1001-WP-ผ่าน
33
18/09/2018 15:37:44ลุง ลุงคเณศ สร้อยสุวรรณ51สามารถ วิวประวัติ 49892346899TikมือP
อายุรวม 100 ปี จำกัดมือ P
ผ่าน
34
18/09/2018 23:05:33อิสระกฤตเมธ โยธิภุคกะ21ธนกฤต ศุภเอกฉันท์36952641665tanaka2969
ไม่เคยเเข่งคุ่กัน Nissan
P/P+ผ่าน16
35
19/09/2018 16:15:16Aging Society ปานตะวัน เลาพงษ์สิต26
เยาวณัฐ เจียรดำรงรัศมี
26992362464mememe05
แข่งคู่กันแต่ไม่เคยชนะ
WP-ซ้ำ
36
20/09/2018 18:01:18พลเรือนปืนใหญ่
ปิติพัฒน์ เลิศธนาชนยนันท์
39อดิยศ นาคสุข39614144949adiyotS/P-ผ่าน
37
21/09/2018 09:58:35pki. thailandศุภชัย แซ่ปอ47ธนภัทร เหมรัฐพาน54846413938~p/pลบ
อายุรวม 100 ปี จำกัดมือ P
โกชัย p+นะคะ
38
24/09/2018 15:35:37นักรบZชวนินทร์ อามระดิษ42thawon jantakarn39868889661mottd0S/P-
ติดต่อผู้จัด 0897927055
39
25/09/2018 21:03:398 แบดมินตันธนวัต. รัศมีจันทร์33เรืองย. นักเคย42089-0409753ruengyod _yatใช้ NissanS/P-แยกคู่ค่ะ
40
25/09/2018 21:05:358 แบดมินตันธนวัต. รัศมีจันทร์33เรืองย. นักเคย42089-0409753ruengyod _yatS/P-ซ้ำ
41
30/09/2018 15:56:32อ่อนแอก็แพ้ไปจิตติ ขวัญบุญจัน 35ปลวัชร เสวิกุล42094-956-1999Arch_palawat-S/P-
คุณจิตติ P คุณปลวัชร P- ค่ะ
42
02/10/2018 14:19:50HK บ้านทองหยด
กันตวิชญ์ ซื่อตรงสุขสิริ
32
อมรวิทย์ เอี่ยมแก้วประเสริฐ
32819245453kantavichbankไม่มีS/P-
ติดต่อผู้จัด 0897927055
43
03/10/2018 12:52:28Bad r us /MCFอัศนัย ภูครองนาค36อริสรา ไวทยานนท์ 4000
เป็นคนลงตามมือ ไม่ชอบหมก รางวัลก็ต้องได้สิแข่งมาหลายปีละมะไม่ได้สิแปลก ใช้ Mazda
S/P-ผ่าน14
44
03/10/2018 12:54:33ฺBad r usธีระพงศ์ สุขสวรรณ38
ยงยุธ เนาวรัตน์พูลสิน
5000
ลงเป็นสีสัน ตามเมียน่าจะตายรอบแรก
S/P-ผ่าน
45
03/10/2018 13:34:58นางร้ายสายฮาณัฐวดี อำนวยวัฒนกุล16นันทพร สร้อยแสงทอง44863260944863260944เยอะเบยยWP-ผ่าน
46
03/10/2018 14:26:18PKI Thailand วุฒินันท์ ชาแท่น30อรรณนพ ทองสุข45089-257-0650089-257-0650Cคู่Cผ่าน
47
03/10/2018 14:30:43Godji สมโชค อยู่อุดมสุข45พงศกร หนูดำ2889999999อากงSกะp-S/P-
ชำระเงินแล้ว+ส่วนลด4
48
03/10/2018 15:23:207-Duck (seven duck)ปัณณ์สิฐ ใยอุ่น38เสฎฐวุฒิ แสงโชติ26809401981tankungwa
The Next Udon, Petch Yorm ใช้ Ford
S/P-
ชำระเงินแล้ว+ส่วนลด5
49
03/10/2018 15:25:12Pro5แถม1พสธร ทรงถาวรทวี28อัษฎายุธ น้อยผล28935452829
มากมายครับแต่เลิกแข่งมา 3 ปีแล้ว
Cผ่าน
50
05/10/2018 12:15:24อ่อนแอก็แพ้ไปนรสิงห์ ชัยนิมิตร38พิทยา นิติวิทยาเทพ26973323545k4nomcakez ใช้ NissanS/P-มือp- ทั้งคู่นะคะ
51
05/10/2018 16:42:54
The fairy Gang by Granular
ณปภัส30พรชยา กล้าจริง27890123456Chingลงคู่ตามมือWP-ผ่าน
52
06/10/2018 01:02:09ึ7-Duck (seven duck)
ภาคภูมิ มีศรีแก้ว (ภูมิ)
21
ธนภัทร ฉิมพาลี (โอปอร์)
19809401981tankungwaNAP/P+โอปอร์ c ภูมิ p+นะคะ
53
06/10/2018 01:05:137-Duck (seven duck)
สมพงษ์ ปั่นสันเทียะ (เก่ง)
40
ศุภวัฒน์ เนตรกระจ่าง (ม็อบ)
26809401981tankungwaNAP/P+รอพิจารณา
54
06/10/2018 09:23:27BT Teamณัฐวุฒิ สุวรรณวัธนะ29อภิวัฒน์ บุญหนัก28875935790bankpreeCผ่าน
55
06/10/2018 18:49:24K-Fightด.ญ.อชิรญาณ์ สันทาย14นส.สิรีธร ผาสุข16863526903achiraya_imไม่เคยWP-ผ่าน
56
08/10/2018 16:24:23อิสระนิภาวรรณ์ ชอมรัมย์49ฐิติมา มฉิมาดิลก17635364969635364969
เคยแข่งคู่กันนานแล้ว
WP-ผ่าน
57
08/10/2018 18:05:38แบดเตาะแตะ/du mun di
สิรินารถ สุขศรีม่วง
29
สิรารัสสร์ อินทร์พิมพ์
36815664727**มากมายคะ MazdaWP-ผ่าน18
58
09/10/2018 13:36:17อิสระวีระพล มงคล40เมธี เฝดสูงเนิน31632132379632132379
ยังไม่เคยลงแข่งด้วยกัน
S/P-ซ้ำ
59
09/10/2018 13:53:39อิสระวีระพล มงคล40เมธี เฝดสูงเนิน31632132379632132379
ไม่เคยลงคู่กันมาก่อน (ใช้รถยี่ห้อ Nissan)
S/P-
ชำระเงินแล้ว+ส่วนลด7
17
60
09/10/2018 16:23:23My Wayอานนท์ มาสูตร52
จองชัย ศุภวาณิชจตุรภูมิ
35815676902815676902
แข่งรายการพลปืนใหญ่ตกรอบสอง
S/P-ผ่าน
61
09/10/2018 16:25:23My Way Coffeeชัยภัทร วงเส็ง24ปวริศ ชอไชยทิศ25815676902815676902แข่งคู่กันตลอดP/P+ผ่าน
62
09/10/2018 16:30:45My Way Coffeeสันต์ เย็นประเสริฐ24วุฒินันท์ อาภาพันธ์25815676902815676902ไม่เคยแข่งคู่กันS/P-รอพิจารณา
63
09/10/2018 20:13:18K-Fightจิรัฎฐ์ การงาน15
บุรฉัตร จรูญโรจน์ ณ อยุธยา
14859544873jirat2546S/P-รอพิจารณา
64
09/10/2018 22:55:32Kfight
ภูธเนศ รุ่งเรืองนพรัตน์
24ณัฐวดี อำนวยวัฒนกุล16909011112Phuthanet1
ตกรอบแปดรายการคอนบริโอ้
P/P+ผ่าน
65
10/10/2018 19:18:26BT Team/Notime
ปรียาภรณ์ ไทยศรีวงศ์
29ภวิตา เล็กโป้32875935790bankpree
ห่างหายไปนานนับปี ไม่มีอะไรจะกล่าว
WP-ผ่าน
66
10/10/2018 19:23:21No timeเกริก พวงนาค30เศรษฐบุตร บุญรักษา30875935790bankpree
-ไม่มีรางวัลการันตีใดๆ
S/P-รอพิจารณา
67
12/10/2018 13:36:43มนุษย์ไฟฟ้า
ณภัทร ไชยพันธุ์ (กันต์)
27
เศรษฐบุตร บุญรักษา (ป๊อบ)
30818032979
แข่งขันรายการแรดไปล่าสุด
P/P+ผ่าน
68
13/10/2018 04:30:33๊Unite and Godjiกชพร กู้โรจนวงศ์47
วิสาขา ตระกูลตั้งไพศาล
35858293352ไม่เคยแข่งคู่กันWP-ผ่าน
69
13/10/2018 12:10:29JJ JAME TEAMพิสิฐิ สหพงษ์17จิรเมธ สุหฤทดำรง16972450513819554478ไม่เคยแข่งP/P+ผ่าน
70
15/10/2018 08:31:07Friendly A-HAอังค์วรา บุญเลิศลพ38วรัญญา บุญเลิศลพ29994566146Jajahshop
ตกรอบแรก WS/P- รายการคนบ้าแบด
WP-ชำระเงินแล้ว **
71
15/10/2018 09:01:34หวานเย็น
นวรัตน์ สกุลวิริยะชัย
25รัตติกร สายสุนทร48626545692tungngen.ac-WP-
น้องกิ๊กลงwp-ไม่ได้ นะคะ
72
15/10/2018 21:36:21วรารักษ์
สุรศักดิ์ เหล่าวัฒนาถาวร
50
รัตนะ เหล่าวัฒนาถาวร
57897488515เรื่อยๆ
อายุรวม 100 ปี จำกัดมือ P
73
15/10/2018 22:19:03สวนลุมรวมมิตรชัยวุธ เตชะไพโรจน์49พัลลภ วิภาวกิจ53863998282
อายุรวม 100 ปี จำกัดมือ P
74
16/10/2018 11:50:18ช่อเขียวมะกอก
ภิรมย์ศักดิ์ สีมาวงศ
54วิจิตร กินยืน53614144949adiyotมากมาย
อายุรวม 100 ปี จำกัดมือ P
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu