ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно
2
кошторисних призначень на 2021 рік по
3
дошкільному навчальному закладу №62 "Казка"
4
5
ПоказникиКЕКВ профінансовано та використано за січеньпрофінансовано та використано за лютийпрофінансовано та використано за березеньпрофінансовано та використано за квітеньпрофінансовано та використано за травеньпрофінансовано та використано за червеньпрофінансовано та використано за липеньпрофінансовано та використано за серпеньпрофінансовано та використано за вересеньпрофінансовано та використано за жовтеньпрофінансовано та використано за листопадпрофінансовано та використано за груденьпрофінансовано та використано за 2021 рік
6
12
7
Видатки та надання кредитів - усьогоX
8
у тому числі:
Поточні видатки
2000562 902,79632 797,45936 618,59793 630,67747 431,62905 311,40648 862,880,000,000,000,000,005 227 555,40
9
Оплата праці і нарахування на заробітну плату2100559 836,80575 254,59577 640,83581 453,44577 334,64813 259,04594 791,270,000,000,000,000,004 279 570,61
10
Оплата праці2110559 836,80575 254,59577 640,83581 453,44577 334,64813 259,04594 791,270,000,000,000,000,004 279 570,61
11
Заробітна плата2111465 713,96477 010,67478 461,16482 894,51478 307,32678 860,65490 943,653 552 191,92
12
Грошове забезпечення військовослужбовців 21120,00
13
Нарахування на оплату праці212094 122,8498 243,9299 179,6798 558,9399 027,32134 398,39103 847,62727 378,69
14
Використання товарів і послуг22003 065,9957 542,86358 977,76211 949,11169 752,1291 497,8753 946,640,000,000,000,000,00946 732,35
15
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар2210700,001 149,001 849,00
16
Медикаменти та перев'язувальні матеріали22200,00
17
Продукти харчування22303 065,9956 308,3377 597,9936 977,5327 210,9853 587,4025 357,44280 105,66
18
Оплата послуг (крім комунальних)22401 632,9254 970,0336 084,29936,151 309,9494 933,33
19
Видатки на відрядження22500,00
20
Видатки та заходи спеціального призначення22600,00
21
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв22700,00534,53279 746,85118 852,55106 456,8536 974,3224 785,260,000,000,000,000,00567 350,36
22
Оплата теплопостачання2271265 481,3895 144,8882 054,5214 881,195 245,39462 807,36
23
Оплата водопостачання та водовідведення227211 824,026 229,865 467,025 823,015 950,1535 294,06
24
Оплата електроенергії 22731 728,7416 586,9218 935,3115 647,1913 233,7666 131,92
25
Оплата природного газу22740,00
26
Оплата інших енергоносіїв2275534,53712,71890,89622,93355,963 117,02
27
Оплата енергосервісу22760,00
28
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення22800,000,000,000,000,000,002 494,000,000,000,000,000,002 494,00
29
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм22810,00
30
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку22822 494,002 494,00
31
Обслуговування боргових зобов'язань24000,00
32
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань24100,00
33
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань24200,00
34
Поточні трансферти26000,00
35
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 26100,00
36
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів26200,00
37
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям26300,00
38
Соціальне забезпечення27000,00
39
Виплата пенсій і допомоги27100,00
40
Стипендії27200,00
41
Інші виплати населенню27300,00
42
Інші поточні видатки2800228,12344,86554,49124,971 252,44
72
73
Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду згідно
74
кошторисних призначень на 2021рік по
75
дошкільному навчальному закладу №62 "Казка"
76
ПоказникиКЕКВ використано за січень використано за лютий використано за березень використано за квітень використано за травень використано за червень використано за липень використано за серпень використано за вересень використано за жовтень використано за листопад використано за грудень використано за 2021рік
77
12
78
Видатки та надання кредитів - усьогоX
79
у тому числі:
Поточні видатки
200026 533,4842 071,6819 078,9260 730,2056 931,8350 705,8438 205,210,000,000,000,000,00294 257,16
80
Оплата праці і нарахування на заробітну плату21000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
81
Оплата праці21100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
82
Заробітна плата21110,00
83
Грошове забезпечення військовослужбовців 21120,00
84
Нарахування на оплату праці21200,00
85
Використання товарів і послуг220026 533,4842 071,6819 078,9260 730,2056 931,8350 705,8438 205,210,000,000,000,000,00294 257,16
86
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар22100,00
87
Медикаменти та перев'язувальні матеріали22200,00
88
Продукти харчування223026 533,4842 071,6819 078,9260 730,2056 931,8350705,8438205,21294 257,16
89
Оплата послуг (крім комунальних)22400,00
90
Видатки на відрядження22500,00
91
Видатки та заходи спеціального призначення22600,00
92
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв22700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
93
Оплата теплопостачання22710,00
94
Оплата водопостачання та водовідведення22720,00
95
Оплата електроенергії 22730,00
96
Оплата природного газу22740,00
97
Оплата інших енергоносіїв22750,00
98
Оплата енергосервісу22760,00
99
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення22800,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
100
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм22810,00
101
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку22820,00
102
Обслуговування боргових зобов'язань24000,00
103
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань24100,00
104
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань24200,00
105
Поточні трансферти26000,00
106
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 26100,00
107
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів26200,00
108
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям26300,00
109
Соціальне забезпечення27000,00
110
Виплата пенсій і допомоги27100,00
111
Стипендії27200,00
112
Інші виплати населенню27300,00
113
Інші поточні видатки28000,00
114
Капітальні видатки30000,00
115
Придбання основного капіталу31000,00
116
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування31100,00
143
144
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень за 2021 рік
145
дошкільному навчальному закладу №62 "Казка"
146
147
ПоказникиКЕКВ профінансовано та використано за січеньпрофінансовано та використано за лютийпрофінансовано та використано за березеньпрофінансовано та використано за квітеньпрофінансовано та використано за травеньпрофінансовано та використано за червеньпрофінансовано та використано за липеньпрофінансовано та використано за серпеньпрофінансовано та використано за вересеньпрофінансовано та використано за жовтеньпрофінансовано та використано за листопадпрофінансовано та використано за грудень профінансовано та використано за 2021 рік
148
12
149
Капітальні видатки30000,000,000,000,000,00443 538,004 279,580,000,000,000,000,00447 817,58
150
Придбання основного капіталу31000,000,000,000,000,00443 538,004 279,580,000,000,000,000,00447 817,58
151
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування31100,00
152
Капітальне будівництво (придбання)31200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
153
Капітальне будівництво (придбання) житла31210,00
154
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів31220,00
155
Капітальний ремонт31300,000,000,000,000,00443 538,004 279,580,000,000,000,000,00447 817,58