แบบสรุปรายงานข้อมูลนักศึกษาที่จบการศึกษา 2559.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานสรุปข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
2
หน่วยงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดศรีสะเกษ
3
ระดับประถมศึกษา
4
5
ที่
สถานศึกษา
จบการศึกษา(คน)
ศึกษาต่อ(คน)
ไม่ได้ศึกษาต่อ (คน)
เข้าสู่ตลาดแรงงาน (คน)
ประกอบธุรกิจส่วนตัว (คน)
รวมหมายเหตุ
6
1กศน.อำเภอเมืองศรีสะเกษ2323002323
7
2กศน.อำเภอกันทรลักษ์137601339
8
3กศน.อำเภอกันทรารมย์440008
9
4กศน.อำเภอขุขันธ์5500515
10
5กศน.อำเภอขุนหาญ000000
11
6กศน.อำเภอโนนคูณ440044
12
7กศน.อำเภอปรางค์กู่660066
13
8กศน.อำเภอไพรบึง4400311
14
9กศน.อำเภอยางชุมน้อย1111001111
15
10กศน.อำเภอราษีไศล220002
16
11กศน.อำเภอศรีรัตนะ312208
17
12กศน.อำเภอห้วยทับทัน330006
18
13กศน.อำเภออุทุมพรพิสัย753008
19
14กศน.อำเภอน้ำเกลี้ยง448
20
15กศน.อำเภอพยุห์6600012
21
16กศน.อำเภอเบญจลักษ์5500515
22
17กศน.อำเภอภูสิงห์151500015
23
18กศน.อำเภอเมืองจันทร์532025
24
19กศน.อำเภอวังหิน760017
25
20กศน.อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ710019
26
21กศน.อำเภอบึงบูรพ์000000
27
22กศน.อำเภอศิลาลาด220004
28
23โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านเพียนาม000000
29
รวม0
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ระดับประถม
ระดับ ม.ต้น
ระดับ ม.ปลาย
 
 
Main menu