AB
1
Item NameBuy it Now
2
Peticha Kal NidreSOLD
3
Jilyan - 1st Sefer$501.00
4
Rimonim 1st Sefer$201.00
5
Jilyan - 2nd Sefer$501.00
6
Rimonim 2nd Sefer$201.00
7
Sefer Kal Nidre SOLD
8
2nd Sefer - Kippur Night$501.00
9
3rd Sefer - Kippur Night$501.00
10
Petihat Parnassa - Kippur Night$1,200.00
11
Peticha Morning$1,200.00
12
Jilyan - 1st Sefer$1,000.00
13
Rimonim 1st Sefer$360.00
14
Jilyan - 2nd Sefer$1,000.00
15
Rimonim 2nd Sefer$360.00
16
Aliyat Cohen$501.00
17
Aliyat Levi$301.00
18
Aliyat Yisrael$501.00
19
Aliyat Revie$501.00
20
Aliyat Hamishi$501.00
21
Aliyat Shishi - Hobat HayomSOLD
22
Somech$501.00
23
Samuch$501.00
24
Mashliym w/ Kaddish$1,500.00
25
Maftir w/ KaddishSOLD
26
Peticha Abodah- MusafSOLD
27
Peticha Parnasa - Musaf$1,200.00
28
Peticha - Mincha$1,000.00
29
Jilyan - Mincha$501.00
30
Aliyat Cohen - MinchaSOLD
31
Aliyat Levi - Mincha$301.00
32
Aliyat Yisrael (Yonah) MinchaSOLD
33
Peticha Ne'ilahSOLD