รายงาน KPI ปี 63
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
หน่วยKPI ทั้งหมด
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
รอประเมิน
ร้อยละ
45 คะแนน <=70% /46= 71-75% /47= 76-80% /48= 81-85% /49= 86-90% /50= 91%+
2
จ.พิษณุโลก574411280.00
3
รพ.พุทธชินราช
503019161.2245
4
รพ.ม.นเรศวร20119055.0045
5
นครไทย39318079.4948
6
ชาติตระการ37334089.1949
7
บางระกำ37334089.1949
8
บางกระทุ่ม38362094.7450
9
พรหมพิราม37325086.4948
10
วัดโบสถ์37316083.7848
11
วังทอง37298078.3847
12
เนินมะปราง37334089.1950
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
เลือกตัวชี้วัดที่ต้องการดูกราฟเป็นรายตัวชี้วัด
35
36
42
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง
37
ร้อยละ 55
38
39
หน่วยงาน.อัตราเกณฑ์
40
จ.พิษณุโลก44.1255
41
รพ.พุทธชินราช33.3355
42
รพ.ม.นเรศวร55
43
นครไทย30.0055
44
ชาติตระการ0.0055
45
บางระกำ66.6755
46
บางกระทุ่ม60.0055
47
พรหมพิราม0.0055
48
วัดโบสถ์100.0055
49
วังทอง50.0055
50
เนินมะปราง0.0055
51
55
52
55
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
เลือกดูสรุปรายการตัวชี้วัดที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามเครือข่ายบริการ
64
พรหมพิราม
จำนวน 5 ตัวชี้วัด
65
คือตัวชี้วัดที่เป็น PA
66
ตัวที่
ชื่อตัวชี้วัด
67
22
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย
68
88
ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
69
2626
ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)
70
3333
อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ
71
4242
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงได้รับการประเมิน บำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือตามระดับความรุนแรง อย่างต่อเนื่อง
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...