ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จังหวัดเลย ปี 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJ
1
percode (6 หลัก)
รหัสกระทรวง (10 หลัก)
รหัส SMIS (8 หลัก)
ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
จังหวัด
หมายเลขโทรศัพท์
EmailWebsite
2
42010000
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
เมือง
เมืองเลย
เลย
0-4281-3112 - 4
loei1.go.th
3
42010000กลุ่มอำนวยการ
0-4281-3112 - 4 ต่อ 1
director@loei1.go.thdirector.loei1.go.th
4
42010000กลุ่มบริหารงานบุคคล
0-4281-3112 - 4 ต่อ 2
personnel@loei1.go.th
personnel.loei1.go.th
5
42010000
กลุ่่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
0-4281-3112 - 4 ต่อ 3
finance@loei1.go.thfinance.loei1.go.th
6
42010000กลุ่มนโยบายและแผน
0-4281-3112 - 4 ต่อ 4
plan@loei1.go.thplan.loei1.go.th
7
42010000
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
0-4281-3112 - 4 ต่อ 5
provision@loei1.go.thprovision.loei1.go.th
8
42010000กลุ่มนิเทศติดตามฯ
0-4281-3112 - 4 ต่อ 6
supervisor@loei1.go.th
supervisor.loei1.go.th
9
42010000หน่วยตรวจสอบภายใน
0-4281-3112 - 4 ต่อ 8
audit@loei1.go.thaudit.loei1.go.th
10
42010000
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
0-4281-3112 - 4 ต่อ 9
dlict@loei1.go.thdlict.loei1.go.th
11
42010000
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
0-4281-3112 - 4
develop@loei1.go.thdevelop.loei1.go.th
12
520063104252006342010001บ้านท่าเปิบกกดู่
เมืองเลย
เลย081-3805249thaperb@loei1.go.ththaperb.loei1.go.th
13
520066104252006642010003บ้านไผ่โทนกกดู่
เมืองเลย
เลย085-7555696
ko_son09@hotmail.com
ko_son09.hotmail.com
14
520067104252006742010004บ้านห้วยเหล็กกกดู่
เมืองเลย
เลย42870294hueilek@loei1.go.thhueilek.loei1.go.th
15
520068104252006842010005บ้านตูบโกบกกดู่
เมืองเลย
เลย42870148tubkob@loei1.go.thtubkob.loei1.go.th
16
520069104252006942010006บ้านลาดค้อกกดู่
เมืองเลย
เลย42870224ladkor@loei1.go.thladkor.loei1.go.th
17
520070104252007042010007บ้านกำพี้กกดู่
เมืองเลย
เลย912062493
khumpee@loei1.go.th
khumpee.loei1.go.th
18
520057104252005742010008บ้านกกดู่กกดู่
เมืองเลย
เลย42801022kokdu@loei1.go.thkokdu.loei1.go.th
19
520061104252006142010009บ้านห้วยหวายกกดู่
เมืองเลย
เลย42870291huaiwai@loei1.go.thhuaiwai.loei1.go.th
20
520051104252005142010010บ้านกกทองกกทอง
เมืองเลย
เลย0-4287-0359
kokthongschool@loei1.go.th
kokthongschool.loei1.go.th
21
520053104252005342010011บ้านห้วยกระทิงกกทอง
เมืองเลย
เลย879515566
huaykrating@loei1.go.th
huaykrating.loei1.go.th
22
520056104252005642010012บ้านสวนกล้วยกกทอง
เมืองเลย
เลย42806406
suankluay@loei1.go.th
suankluay.loei1.go.th
23
520043104252004342010013เมืองเลย
กุดป่อง
เมืองเลย
เลย42811585
muangloei@loei1.go.th
muangloei.loei1.go.th
24
520009104252000942010015อนุบาลเลย
กุดป่อง
เมืองเลย
เลย42813554
anubanloei@loei1.go.th
anubanloei.loei1.go.th
25
520002104252000242010017บ้านก้างปลา
ชัยพฤกษ์
เมืองเลย
เลย0-4281-3555kangpla@loei1.go.thkangpla.loei1.go.th
26
520006104252000642010019บ้านท่าข้าม
ชัยพฤกษ์
เมืองเลย
เลยtakam@loei1.go.thtakam.loei1.go.th
27
520007104252000742010020บ้านหัวฝาย
ชัยพฤกษ์
เมืองเลย
เลยhuafai@loei1.go.thhuafai.loei1.go.th
28
520060104252006042010021บ้านห้วยทรายนาแขม
เมืองเลย
เลย42870272huaysai@loei1.go.thhuaysai.loei1.go.th
29
520062104252006242010022บ้านโป่งนาแขม
เมืองเลย
เลยbanpong@loei1.go.thbanpong.loei1.go.th
30
520058104252005842010023บ้านนาแขมนาแขม
เมืองเลย
เลย901922813nakham@loei1.go.thnakham.loei1.go.th
31
520059104252005942010024บ้านวังยาวนาแขม
เมืองเลย
เลย854603575
wangyauw@loei1.go.th
wangyauw.loei1.go.th
32
520030104252003042010025บ้านนาดินดำ
นาดินดำ
เมืองเลย
เลย42072422
nadindam@loei1.go.th
nadindam.loei1.go.th
33
520031104252003142010026บ้านหนองหญ้าไซ
นาดินดำ
เมืองเลย
เลย42870257
nongyasai@loei1.go.th
nongyasai.loei1.go.th
34
520032104252003242010027บ้านห้วยม่วง
นาดินดำ
เมืองเลย
เลย042-870286
huaimuang@loei1.go.th
huaimuang.loei1.go.th
35
520033104252003342010028บ้านหนองนาทราย
นาดินดำ
เมืองเลย
เลย42870254
nongnasai@loei1.go.th
nongnasai.loei1.go.th
36
520036104252003642010030บ้านหนองผำ
นาดินดำ
เมืองเลย
เลย42870360
nongphum@loei1.go.th
nongphum.loei1.go.th
37
520023104252002342010031บ้านนาโป่งนาโป่ง
เมืองเลย
เลย42804448napong@loei1.go.thnapong.loei1.go.th
38
520024104252002442010032บ้านขอนแก่นหนองบอนนาโป่ง
เมืองเลย
เลย42804399nongbon@loei1.go.thnongbon.loei1.go.th
39
520025104252002542010033บ้านติ้วน้อยนาโป่ง
เมืองเลย
เลย878530400tewnoi@loei1.go.thtewnoi.loei1.go.th
40
520027104252002742010035บ้านห้วยโตกนาโป่ง
เมืองเลย
เลย42804447huaitok@loei1.go.thhuaitok.loei1.go.th
41
520028104252002842010036บ้านกกชุมแสงนาโป่ง
เมืองเลย
เลย42870105
kokchumsang@loei1.go.th
kokchumsang.loei1.go.th
42
520029104252002942010037บ้านป่าข้าวหลามนาโป่ง
เมืองเลย
เลย42870197
pakhawlam@loei1.go.th
pakhawlam.loei1.go.th
43
520022104252002242010038บ้านโพนนาอ้อ
เมืองเลย
เลย42834803banphon@loei1.go.thbanphon.loei1.go.th
44
520015104252001542010039ชุมชนบ้านนาอ้อนาอ้อ
เมืองเลย
เลย42071121
cc-bannao@loei1.go.th
cc-bannao.loei1.go.th
45
520017104252001742010040บ้านท่ามะนาวนาอ้อ
เมืองเลย
เลย042-071153
tamanow@loei1.go.th
tamanow.loei1.go.th
46
520014104252001442010041บ้านแหล่งควายนาอาน
เมืองเลย
เลย42815446langkwai@loei1.go.thlangkwai.loei1.go.th
47
520035104252003542010042บ้านไร่ทามนาอาน
เมืองเลย
เลย862362736raitam@loei1.go.thraitam.loei1.go.th
48
520037104252003742010046บ้านเพียซำพุวิทยาน้ำสวย
เมืองเลย
เลย42072036
phiasumpu@loei1.go.th
phiasumpu.loei1.go.th
49
520038104252003842010047บ้านสูบน้ำสวย
เมืองเลย
เลย872234332bansoob@loei1.go.thbansoob.loei1.go.th
50
520040104252004042010049บ้านวังแคนน้ำสวย
เมืองเลย
เลย42870229
wungkan@loei1.go.th
wungkan.loei1.go.th
51
520041104252004142010050บ้านหนองดอกบัวน้ำสวย
เมืองเลย
เลย42870250
nongdokbua@loei1.go.th
nongdokbua.loei1.go.th
52
520042104252004242010051บ้านสะอาดลายเหนือน้ำสวย
เมืองเลย
เลย42870243
sa-adlainua@loei1.go.th
sa-adlainua.loei1.go.th
53
520044104252004442010052มโนบุเรศรบำรุงการ
น้ำหมาน
เมืองเลย
เลย042-845612mano@loei1.go.thmano.loei1.go.th
54
520047104252004742010053บ้านห้วยลวงไซ
น้ำหมาน
เมืองเลย
เลย42870288
huayluongsai@loei1.go.th
huayluongsai.loei1.go.th
55
520049104252004942010055บ้านห้วยสีเสียด
น้ำหมาน
เมืองเลย
เลย42870290
56
520065104252006542010056บ้านส้าน
น้ำหมาน
เมืองเลย
เลย42870244bansan@loei1.go.thbansan.loei1.go.th
57
520005104252000542010058บ้านน้ำภูเมือง
เมืองเลย
เลย42845119namphu@loei1.go.thnamphu.loei1.go.th
58
520001104252000142010059ชุมชนบ้านกำเนิดเพชรเมือง
เมืองเลย
เลย817689478
cc-kamnoetphet@loei1.go.th
cc-kamnoetphet.loei1.go.th
59
520016104252001642010060บ้านนาโคก
ศรีสองรัก
เมืองเลย
เลย42071068nakhok@loei1.go.thnakhok.loei1.go.th
60
520018104252001842010061บ้านปากหมาก
ศรีสองรัก
เมืองเลย
เลย042-071817pakmak@loei1.go.thpakmak.loei1.go.th
61
520020104252002042010063บ้านวังโป่งท่าวังแคน
ศรีสองรัก
เมืองเลย
เลย042-870234
tawangcan@loei1.go.th
tawangcan.loei1.go.th
62
520050104252005042010065บ้านโพนป่าแดงเสี้ยว
เมืองเลย
เลย832825095
ponpadang@loei1.go.th
ponpadang.loei1.go.th
63
520052104252005242010066บ้านเสี้ยวเสี้ยว
เมืองเลย
เลย973041919banseaw@loei1.go.thbanseaw.loei1.go.th
64
520054104252005442010067บ้านน้ำคิวเสี้ยว
เมืองเลย
เลย42870174namkiw@loei1.go.thnamkiw.loei1.go.th
65
520055104252005542010068บ้านภูสวรรค์เสี้ยว
เมืองเลย
เลย
phusawan@loei1.go.th
phusawan.loei1.go.th
66
520046104252004642010069บ้านกอไร่ใหญ่เสี้ยว
เมืองเลย
เลย42862037koraiyai@loei1.go.thkoraiyai.loei1.go.th
67
520385104252038542010070บ้านท่าสวรรค์
ท่าสวรรค์
นาด้วง
เลย042-072673
thasawan@loei1.go.th
thasawan.loei1.go.th
68
520386104252038642010071บ้านน้ำสวยภักดี
ท่าสะอาด
นาด้วง
เลย878150835
namsuoypakdee@loei1.go.th
namsuoypakdee.loei1.go.th
69
520384104252038442010072ชุมชนบ้านท่าสะอาด
ท่าสะอาด
นาด้วง
เลย42887980
cc-thasaad@loei1.go.th
cc-thasaad.loei1.go.th
70
520379104252037942010074ชุมชนบ้านนาด้วงนาด้วง
นาด้วง
เลย42887109
cc-bannaduang@loei1.go.th
cc-bannaduang.loei1.go.th
71
520381104252038142010075บ้านแก้วเมธีนาด้วง
นาด้วง
เลย42887568
kaewmathee@loei1.go.th
kaewmathee.loei1.go.th
72
520380104252038042010076บ้านนาดอกคำ
นาดอกคำ
นาด้วง
เลย42870161
nadockum@loei1.go.th
nadockum.loei1.go.th
73
520383104252038342010077บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก
นาดอกคำ
นาด้วง
เลย042-870187
ns-huaypladuk@loei1.go.th
ns-huaypladuk.loei1.go.th
74
520387104252038742010078บ้านโพนสว่างวังเย็น
นาดอกคำ
นาด้วง
เลย42870215
psw-wungyen@loei1.go.th
psw-wungyen.loei1.go.th
75
520388104252038842010079บ้านห้วยตาด
นาดอกคำ
นาด้วง
เลย42039270huaytad@loei1.go.thhuaytad.loei1.go.th
76
520210104252021042010080ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลย899377559
cc-bansok@loei1.go.th
cc-bansok.loei1.go.th
77
520211104252021142010081บ้านนาป่าหนาด
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลย42070684
napanard@loei1.go.th
napanard.loei1.go.th
78
520212104252021242010082บ้านตาดซ้อ
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลย42870146thadsho@loei1.go.ththadsho.loei1.go.th
79
520213104252021342010083บ้านท่าบม
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลย879513211thabom@loei1.go.ththabom.loei1.go.th
80
520214104252021442010084บ้านนาเบน
เขาแก้ว
เชียงคาน
เลยnaben@loei1.go.thnaben.loei1.go.th
81
520229104252022942010086
บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
จอมศรี
เชียงคาน
เลย042-070459nasee@loei1.go.thnasee.loei1.go.th
82
520230104252023042010087บ้านหินตั้งจอมศรี
เชียงคาน
เลย42070477hintang@loei1.go.thhintang.loei1.go.th
83
520231104252023142010088บ้านแสนสำราญจอมศรี
เชียงคาน
เลย42877218
sansumranl@loei1.go.th
sansumranl.loei1.go.th
84
520197104252019742010089บ้านคกมาด
เชียงคาน
เชียงคาน
เลย857513443khokmat@loei1.go.thkhokmat.loei1.go.th
85
520194104252019442010091
อนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์'
เชียงคาน
เชียงคาน
เลย42821044
anubanchiangkhan@loei1.go.th
anubanchiangkhan.loei1.go.th
86
520195104252019542010092
บ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา'
เชียงคาน
เชียงคาน
เลย042-821055
wichitwittaya@loei1.go.th
wichitwittaya.loei1.go.th
87
520221104252022142010094บ้านสงเปือยธาตุ
เชียงคาน
เลย823060923
songpueay@loei1.go.th
songpueay.loei1.go.th
88
520222104252022242010095บ้านผากลางดงธาตุ
เชียงคาน
เลย-
songpueay@loei1.go.th
songpueay.loei1.go.th
89
520216104252021642010096
ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)
ธาตุ
เชียงคาน
เลย42854227
thairath96@loei1.go.th
thairath96.loei1.go.th
90
520217104252021742010097บ้านธาตุวิทยาธาตุ
เชียงคาน
เลย862235950
thatvittaya@loei1.go.th
thatvittaya.loei1.go.th
91
520218104252021842010098
บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์
ธาตุ
เชียงคาน
เลย42039236hnp@loei1.go.thhnp.loei1.go.th
92
520219104252021942010099บ้านห้วยพอดธาตุ
เชียงคาน
เลย817681943hauypod@loei1.go.thhauypod.loei1.go.th
93
520220104252022042010100บ้านผาพอดธาตุ
เชียงคาน
เลย
08-4392-1198
banphapod@loei1.go.th
banphapod.loei1.go.th
94
520204104252020442010101ชุมชนบ้านนาบอนนาซ่าว
เชียงคาน
เลย42855299
cc-bannabon@loei1.go.th
cc-bannabon.loei1.go.th
95
520205104252020542010103บ้านโพนนาซ่าว
เชียงคาน
เลย42855024banphon@loei1.go.thbanphon.loei1.go.th
96
520206104252020642010104บ้านใหม่นาซ่าว
เชียงคาน
เลยbanmai@loei1.go.thbanmai.loei1.go.th
97
520207104252020742010105บ้านแก่งมี้นาซ่าว
เชียงคาน
เลย
kaengmee@loei1.go.th
kaengmee.loei1.go.th
98
520208104252020842010106บ้านนาซ่าวนาซ่าว
เชียงคาน
เลย42855132nasao@loei1.go.thnasao.loei1.go.th
99
520202104252020242010107บ้านผาแบ่นบุฮม
เชียงคาน
เลย-paban@loei1.go.thpaban.loei1.go.th
100
520200104252020042010108ห้วยซวกคกเลาใต้บุฮม
เชียงคาน
เลย910656259
hs-khoklaotai@loei1.go.th
hs-khoklaotai.loei1.go.th
Loading...
Main menu