แบบฟอร์มออนไลน์ "ซ่อม" (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลา
ชื่อ-นามสกุล ผู้แจ้ง
เลือกรายการซ่อมลักษณะอาการเสียสถานที่
วันที่เริ่มปฏิบัติงาน
วันที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานสถานะ
2
21/12/2017, 14:28:21
นายกิตติธร ศรีศุภฤกษ์
เครื่องเสียง + อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
สัณญาณไม่ดี เสาอากาศหักบ้านดิน----
3
15/1/2018, 10:00:36กาญจนา ตวงสุวรรณเครื่องคอมพิวเตอร์
ตัวอ่านแผ่นซีดี เปิดไม่ได้และไม่อ่านแผ่น
1110 อาคารนวมินทรารักษ์ ห้องงานอาคารฯ
13-2-6113-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
4
30/1/2018, 16:39:37ปรียสลิล ไชยวุฒิเครื่องปริ๊นเตอร์
เวลาสั่งปริ๊นกระดาษแผ่นที่ 2 ติด ไม่สามารถปริ๊นต่อได้
ห้องภาควิชาพื้นฐาน31-1-6131-1-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
5
7/2/2018, 10:28:01รัตนกร กาญจนแสงชัยเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเปิดไม่ติดห้องธุรการ7-2-617-2-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
6
20/2/2018, 10:03:53นส.วิไลวรรณ ปั้นไข่เครื่องปริ๊นเตอร์ปริ้นไม่ออกห้องการเงินบัญชี
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
7
21/2/2018, 16:39:36จักรพันธ์. กึนออย
เครื่องเสียง + อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
หันลำโพง แถวที่ 2 ไปทางด้านในห้อง ให้ได้ยินชัดเจนทั่วห้อง
ห้อง 2302 23-2-6123-2-61ช่างดำเนินการ
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
8
23/2/2018, 8:52:33นางสาวประนอม พุทธาเครื่องคอมพิวเตอร์เปิดให้งานไปสักพักเครื่องดับเองห้องการเงินและบัญชี
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
9
23/2/2018, 11:14:03จักรพันธ์ กึนออย
เครื่องเสียง + อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
เชคระบบเสียงตามห้องใช้สอบภาษาอังกฤษ สบช. รอบที่ 2 /2560
2301-2302, ชั้น 2-3 อาคารนวมินทรารักษ์
1-3-611-3-61เจียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
10
2/3/2018, 10:21:23วิลาวรรณ ทีฆวาทินเครื่องปริ๊นเตอร์สั่งPrint ทางระบบไม่ได้ห้องธุรการ2-3-612-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
11
6/3/2018, 10:37:18ปรียสลิล ไชยวุฒิเครื่องปริ๊นเตอร์แผ่นที่2 กระดาษติด ปริ้นไม่ออก
ห้องทำงานภาควิชาพื้นฐานฯ
6-3-616-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
12
6/3/2018, 10:37:39วิลาวรรณ ทีฆวาทินเครื่องปริ๊นเตอร์ส่ังปริ้นไม่ได้ขึ้นธุรการ6-3-616-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
13
21/3/2018, 9:44:54
พิมพ์เพ็ญ วิทยาเกษตร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
ไม่สามารถเข้าเน็ตได้ ทั้งห้อง จำนวน 4 เครื่อง
ห้องสมุด21-3-6121-3-61เจีียระไน
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
14
22/3/2018, 15:50:12นายปิยณัฐ แป้นน้อยจอคอมพิวเตอร์ภาพสั่น
ห้อง 1111 ห้องการเงินและพัสดุ
27-3-6127-3-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
15
9/4/2018, 14:21:01พิมพ์ลดาเครื่องปริ๊นเตอร์กระดาษติด (รอบที่ 1)ห้องชุมชนฯ9-4-619-4-61วิมล
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
16
10/4/2018, 9:59:09
พิมพ์เพ็ญ วิทยาเกษตร์
เครื่องคอมพิวเตอร์, ติดสาย lan เพื่อเชื่อมอินเตอร์เน็ตที่เคาเตอร์ยืม-คืน
ไม่สามรถเข้าอินเตอร์เน็ตได้ จำนวน 4 เครื่อง
ห้องสมุด
17
30/4/2018, 9:02:55
พิมพ์เพ็ญ วิทยาเกษตร์
เครื่องคอมพิวเตอร์
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ค่ะ จำนวน 2 เครื่อง ค่ะ
ห้องสมุด
18
10/5/2018, 11:26:35
พิมพ์เพ็ญ วิทยาเกษตร์
เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าจอไม่สามารถใช้งานได้ ห้องสมุด
19
10/5/2018, 16:06:49บุญตา สุขวดีเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ PC เปิดเครื่องไม่ได้
ห้องภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์ฯ
20
ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย
21
กำลังอยู่ในช่วงปฏิบัติงาน
22
ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติงาน
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu