รายชื่อครูผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อครูผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเเต่งตั้งให้มีเเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
2
รุ่นที่ 92 ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2561
3
หน่วยพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4
ห้องที่ 1
5
ลำดับ ชื่อ-สกุลโรงเรียนสังกัด
6
1นายสฤษดิ์ เครือบคณโทถนนหักพิทยาคมสพม.32 บุรีรัมย์
7
2นางสาวพิชญ์สิชา ทองคำถนนหักพิทยาคมสพม.32 บุรีรัมย์
8
3นางสาวเพ็ญณภา ขันไสววาปีปทุมสพม.26 มหาสารคาม
9
4นางลำดวน พรหมวิชัยจงกลกิตติขจรวิทยาสพป.2 สกลนคร
10
5นางภาวนา สิงห์นนท์อุดรพัฒนาการสพม.20 อุดรธานี
11
6นายสุรศักดิ์ เสนาชุมชุมชนบ้านโพนสาสพป.1 หนองคาย
12
7นายสายันต์ สิมมาภูเวียงวิทยาคมสพม.25 ขอนแก่น
13
8นายรวมชัย คำดอนหันโสกห้างศึกษาสพป.5 ขอนแก่น
14
9นายร่วมมิตร บุษดีบ้านนาทันสพป.3 กาฬสินธุ์
15
10นายพชร รอดไธสงเทพสถิตวิทยาสพม.30 ชัยภูมิ
16
11นายนิติวุฒิ เสริมทรงเลยอนุกูลวิทยาสพม.19 เลย-หนองบัวลำภู
17
12นายสหวุฒิ สิบทัศน์วัดบ้านใหม่สพป.2 บุรีรัมย์
18
13นางอารีย์ ครูบรรณ์บ้านโคกสูงสพป.2 บุรีรัมย์
19
14นางละอองดาว สินศิริบ้านตะโกตาเนตรสพป.1 บุรีรัมยื
20
15นายสมาน ล้ำลองอุบลรัตน์พิทยาคมสพม.25 ขอนแก่น
21
16นางกาญจนา สุกรีฑาบ้านคูดงประชาสรรค์สพป.4 อุดรธานี
22
17นายเชิงชัย จันทพิมพ์เหล่ายาววิทยาคารสพม.26 มหาสารคาม
23
18นายบุญช่วย เอกบุตรบ้านแสนสุขสพป.2 กาฬสินธุ์
24
19นางสาวนุชรินทร์ ดอนมั่นบ้านหนองค้อสพป.2 หนองบัวลำภู
25
20นางสาวกัญญาพัชร บุดดีเหมือนบ้านหนองค้อสพป.2 หนองบัวลำภู
26
21นางสาวจินตนา โฉมมงคลโคกคอนวิทยาคมสพม.21 หนองคาย-บึงกาฬ
27
22นางนิตยา ปานมีศรีโคกคอนวิทยาคมสพม.21 หนองคาย-บึงกาฬ
28
23นางจารุณี ธัญญะอุดมบ้านชาดหนองเหล็กสพป.3 ขอนแก่น
29
24นางพจมาน พิเดชโพนทองพัฒนาวิทยาสพม.27 ร้อยเอ็ด
30
25นางพิทยาภรณ์ คูธนพิทักษ์กุลโพนทองพัฒนาวิทยาสพม.27 ร้อยเอ็ด
31
26นางทิพพาภรณ์ ศรีบุรินทร์ท่าคันโทวิทยาคารสพม.24 กาฬสินธุ์
32
27นางสาวนิตยา วังหอมบ้านหินตั้งโคกก่องสพป.2 ขอนแก่น
33
28นางศิริญา อ้มสมเสพย์
บ้านปลาเผิดปลาปัดสำโรง
สพป.3 มหาสารคาม
34
29นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริเกษบ้านหนองผ้าอ้อมสพป.3 กาฬสินธุ์
35
30นางรจนา เพียยุระบ้านหนองผ้าอ้อมสพป.3 กาฬสินธุ์
36
31นางวรรณเพ็ญ ทับสุขวิวัฒนกุลวาปีปทุมสพม.26 มหาสารคาม
37
32นางสาวขนิษฐา อิ่มสำอางวาปีปทุมสพม.26 มหาสารคาม
38
33นางสาวปาริชาติ ศรีโสดาบ้านสองคอนสพป.5 ขอนแก่น
39
34นางอัจฉรา กลมเกลียวเชียงใหม่ประชานุสรณ์สพม.27 ร้อยเอ็ด
40
35นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึกสว่างแดนดินสพม.23 สกลนคร
41
36นางภาวิพรรณ อินธิปิก
คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
สพม.23 สกลนคร
42
37นายพลศักดิ์ แสงพรมศรี
คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์
สพม.23 สกลนคร
43
38นายฤทธิชัย พ่อไชยราชสามชัยสพม.24 กาฬสินธุ์
44
39นางวรรณนิภา ฉิมพลีพันธุ์นิคมสร้างตนเอง 6สพป.2 บุรีรัมย์
45
40นายศักดิ์ชัย วงษ์วิลาศสตรีราชินูทิศสพม.20 อุดรธานี
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
รุ่น 92 ห้อง 1
รุ่น 92 ห้อง 2
รุ่น 92 ห้อง 3
รุ่น 92 ห้อง 4
 
 
Main menu