ABCDEFGHIJKLMN
1
Hướng dẫn Đại sứ sử dụng File Chính sách bán hàng
2
0. Với các chương trình của ICAN Connect sẽ có ký hiệu [ICC] trước sheet, với ICANTECH là [ICT], với K12 là [K12]
3
1. Học phí sheet [ICC] Speak Well, [ICC] Easy IELTS, [ICC] Easy PASS, [ICC] Easy SPEAK khi không có chương trình bán hàng tại thời điểm đó. Khi có chương trình bán hàng, sẽ có sheet [ICC] Promotion + Ngày
4
2. Với ICANTECH, sheet Học phí thường niên 2023 được sử dụng khi không có Chương trình khuyến mãi nào đang chạy
5
3. Có thắc mắc về giá, giải đáp thắc mắc về các chương trình, sản phẩm, Đại sứ vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ để được hướng dẫn chi tiết
6
7
Mục lục
8
9
Chương trình Bán hàng
10
[ICC] Danh mục Sản phẩm
[ICC] Danh mục sản phẩm
11
[ICC] Online Learning
[ICC] Online Learning
12
[ICC] Speak Well (Update 02/08)
[ICC] SpeakWell (Từ 02/08)
13
[ICC] Easy PASS
[ICC] Easy PASS
14
[ICC] Easy IELTS
[ICC] Easy IELTS
15
[ICC] Easy SPEAK for teens (Update 2/8)
[ICC] Easy SPEAK for teens (Từ 02/08)
16
[ICC] Easy SPEAK for Adults
[ICC] Easy SPEAK for Adults
17
[ICT] Học phí All Year
[ICT] Học phí thường niên
18
[ICK] CTBH ICANKid
Bảng giá ICANKid (từ 10.03)
19
[K12]CTBH TOPCLASS
[K12] CTBH TopClass
20
[K12] CTBH HM6-HM10
[K12] CTBH HM6-HM10
21
[K12] CTBH GPLT ĐH
[K12] CTBH GPLTĐH
22