ตารางกิจกรรมของนศ.2560.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางกิจกรรมของนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
2
3
เดือนวันที่ชื่อกิจกรรมผู้รับผิดชอบหมายเหตุ
4
พ.ศ. 2560
5
สิงหาคม13
โครงการมอบสัญลักษณ์ประจำสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สโมสรสำนักวิชาฯ
6
16-18
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
คณะกรรมการบริการวิชาการ
7
18
โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะกรรมการดำเนินงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
8
19โครงการลำดวนช่อใหม่ (รับน้องเข้าซุ้ม)สโมสรสำนักวิชาฯ
9
21
พิธีรับมอบหมวก ดวงประทีป และเข็มชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาล ประจำปี พ.ศ. 2560
คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ/สโมสรนักศึกษา
10
กันยายน7
พิธีไหว้ครูสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ/สโมสรนักศึกษา
11
10
กิจกรรมชิงธงสำนักวิชา/ MFU School Flag Competition
สโมสรสำนักวิชาฯ
12
11,23กิจกรรมเปิดสายรหัสสโมสรสำนักวิชาฯ
13
ตุลาคม21โครงการวันพยาบาลแห่งชาติคณะกรรมการทำนุบำรุงฯ
14
ธันวาคมพิธีทำบุญสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ
15
พ.ศ 2561
16
มกราคม14-28การแข่งขันกีฬาลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 16สโมสรสำนักวิชาฯ
17
กุมภาพันธ์
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
18
โครงการสืบสานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง "บัณฑิตสืบสายรหัส ร่วมมัดพลังใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว"
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
19
10 ถึง 11
โครงการสร้างสัมพันธ์ 3สถาบันภาคเหนือครั้งที่ 6
สโมสรสำนักวิชาฯ
20
เมษายน2 ถึง 20เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสโมสรสำนักวิชาฯ
21
พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหารและอาจารย์อาวุโสสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
คณะกรรมการทำนุบำรุงฯ
22
โครงการติวเตอร์ดอกปีบสโมสรสำนักวิชาฯ
23
โครงการจัดหารายได้ เพื่อสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
สโมสรสำนักวิชาฯ
24
พฤษภาคม
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
25
พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 8
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
26
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คณะกรรมการดำเนินงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
27
พิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3
คณะกรรมการดำเนินงานบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
28
มิภุนายน
โครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อก้าวสู่พยาบาลมืออาชีพ (ปี 4)
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
29
กรกฎาคม
โครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อก้าวสู่พยาบาลมืออาชีพ (ปี 1)
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
30
โครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อก้าวสู่พยาบาลมืออาชีพ (ปี 2)
คณะกรรมการกิจการนักศึกษา
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
2560
2559
Sheet3
AEC01 สุดท้าย (ปรับวัน)29-03-56
AEC01 สุดท้าย (ปรับจิตเวช 1212)
rotation ปกศ 57-59 (20-07-57)
ตารางสอน 1-2557 - 001
Sheet1
rotation ปกศ 57-59 (20-07-5 (2)
rotation ปกศ 57-59 (20-07-5 (3)
rotation ปกศ 57-59 (20-07-5 (4)
rotation ปกศ 57-59 (18-11-57-1)
rotation ปกศ 57-59 (03-12-57-1)
ตารางสอน 1-2558 - ปี3 รหัส 56
rotation ปกศ 57-59 (16-12-57)
rotation ปกศ 58-60 (รหัส 56-57)
rotation ปกศ 59-60 รหัส 56 -57
rotation ปกศ 58-60 รหัส 56 (2)
rotation ปกศ 57-59 (16-12-5 pr)
rotation ปกศ 59-60 รหัส 56 (02)
rotation ปกศ 59 รหัส 56 (ปปปี4)
rotation ปกศ 60 รหัส 57 (4sec)จ
rotation ปกศ 60 รหัส 57 (4s (2)
rotation ปกศ 60 รหัส 57 (4s (3)
rotation ปกศ 60 รหัส 57 (4s (4)
rotation ปกศ 60 รหัส 57 (4s (5)
rotation ปกศ 60 รหัส 57-250760
rotation ปกศ 58 รหัส 56
 
 
Main menu