Rozpis nedělky 2018/2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Datum přípravyUčitelNadpisBiblický odkaz
2
1.9.2019Martin - dětské
Preambule: Tvůj Bůh je Hospodin, který tě vysvobodil.
Exodus 20,1–2
Exodus 13,17–14,31
Exodus 15,1–2
Exodus 19,1–6
3
8.9.2019Lenka R.První přikázání: Nebudeš mít jiného Boha mimo mne.
Exodus 20,3
Soudců 6,7–10
Soudců 6,25–32
4
15.9.2019HaninaDruhé přikázání: Nebudeš se klanět modlám.Exodus 20,4
Daniel 3
5
22.9.2019Šárka V.
Třetí přikázání: Nezneužiješ jméno Hospodina, svého Boha.
Exodus 20,7
Skutky 3,1–16
6
29.9.2019JanaF.
Čtvrté přikázání: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý.
Exodus 20,8–11
Matouš 11,28–12,14
7
6.10.2019HaninaPáté přikázání: Cti své rodiče.Exodus 20,12
8
13/10/20199Jana R.
Šesté přikázání: Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh […] a proto: Nezabiješ.
Exodus 20,13
2 Paralipomenon 28,1–15
9
20.10.2019Šárka V. Sedmé přikázání: Nezcizoložíš.
Exodus 20,13
Jan 8,1–11
10
27.10.2019Magda K.Osmé přikázání: Nebudeš krást.
Exodus 20,15
Genesis 37,12–28
Genesis 40,14–15
Genesis 41,1–57
11
3.11.2019dětské Jordan
Deváté příkázání: Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
Exodus 20,16
1 Královská 21,1–29
12
10.11.2019Eva
Desáté přikázání: Nebudeš dychtit po ničem, co patří tvému bližnímu.
Exodus 20,17–
2 Samuelova 11
13
17.11.2019Jana R.Otče náš, jenž jsi na nebesích
Matouš 6,9
Lukáš 15,11–32
14
24.11.2019Šárka V. Posvěť se jméno tvé
Matouš 9,6
Exodus 2,22–3,15
15
1.12.2019LenkaPřijď tvé království
Matouš 6,10
Marek 1,21–39
16
8.12.2019Jana R.Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi
Matouš 6,10
Lukáš 2,8–14
17
15.12.2019Jana F.Chléb náš vezdejší dej nám dnes
Matouš 6,11
Exodus 16,1–31
18
22.12.2019divadloNavštívení Marie a její chvalozpěvLukáš 1,26–56
19
25.12.2019Magda K.Ježíšovo narozeníLukáš 2,1–7
20
29.12.2019Jana R
A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům
Matouš 6,12
Matouš 18,23–35
21
5.1.2020HaninaA nevydej nás v pokušení
Matouš 6,13
Matouš 26,36–45
22
12.1.2020Jana F.Zbav nás od zlého
Matouš 6,13
1 Samuelova 17,1–11
23
19.1.2020LenkaNeboť tvé jest království i moc i sláva na věky
Matouš 6,13
Zjevení 20,1–17
24
26.1.2020HaninaAmen
Matouš 6,13
Nehemjáš 8,1–12
25
2.2.2020HaninaVěřímMarek 9,14–29
26
9.2.2020Šárka V. V Boha OtceLukáš 15,11–32
27
16.2.2020Magda K.Všemohoucího
Exodus 6,2–13
Exodus 5
Exodus 15
28
23.2.2020Šárka V. Stvořitele nebe i zeměGenesis 1
29
1.3.2020Jana RI v Ježíše Krista
Matouš 1,16–18
Marek 10,13–16
30
8.3.2020Lenka Syna jeho jedinéhoLukáš 20
31
15.3.2020nouzový stavPána našehoJan 20,24–29
32
22.3.2020nouzový stavJenž se počal z Ducha svatého
Lukáš 1,26–37
Genesis 1
33
29.3.2020nouzový stav Narodil se z Marie PannyLukáš 2
34
5.4.2020nouzový stav Trpěl pod Pontským PilátemJan 18,28–19,16
35
12.4.2020nouzový stav UkřižovánJan 19
36
19.4.2020nouzový stav Umřel a byl pohřbenJan 19,28–42
37
26.4.2020nouzový stav Sestoupil do pekelŽalmy 88
38
3.5.2020nouzový stav Třetího dne vstal z mrtvých
Marek 16,9–13
Jan 20,1–29
Lukáš 24,13–33
39
10.5.2020nouzový stav
Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího
Skutky 1,1–14
40
17.5.2020LenkaOdkud přijde soudit živé i mrtvéMatouš 25,31–46
41
24.5.2020Jana RVěřím v Ducha svatéhoSkutky 2
42
31.5.2020EvaSvatou církev obecnouSkutky 2,37–47
43
7.6.2020HaninaSvatých obcování
Židům 12,1–2
Židům 11
Skutky 2,37–47
44
14.6.202043Hříchů odpuštěníLukáš 19
45
21.6.202044Těla z mrtvých vzkříšení
Izajáš 43,1–5
1 Korintským 15,20–22
46
28.6.2020Magda K.A život věčnýZjevení 21
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...