ABCDEFGHIJK
1
št. zadeveime pravne osebesedež pravne osebematična št. osebekraj storitve prekrška
čas storitve prekrška
pravna opredelitev
datum izdaje odločbe
izrečena glavna sankcija
globaopis prekrška
2
0610-004-2014Alterhdtv, Igor Peternelj s.p.
Ulica Gradnikove brigade 29, Nova Gorica
3629651
območje Ajdovščina-Bovec
9.1.2013
6. alineja prvega odstavka 133. člena ZMed
19.3.2014opomin
3
0614-23/2011ASPN d.o.o.
Vojkova cesta 49, 1000 Ljubljana
2189704000Ljubljana
7.9.2010, 8.9.2010
5. alineja 1. odst. 130. čl. ZMed in 1. alineja 1. odst. 131. čl. ZMed
11/16/2011
stek prekrškov - izrek globe
7086.46Nepravilno oglaševanje, preveč oglasov
4
0612-77/2012ASPN d.o.o.
Vilharjev podhod 4, 1000 Ljubljana
2189704000Ljubljana6.6.2011
1. alin. 1. odst. 132. čl. ZMed
19.10.2012globa1168.42
5
0610-001-2013B&B Belna d.o.o. (radio BIT)
Slovenska ulica 11, 2212 Šentilj v Slov. goricah
5582270000Šentilj v Slov. goricah
17.5.2012 do 23.5.2012
38. člen ZIN-UPB14.2.2013opomin
6
0610-002-2013B&B Belna d.o.o. (radio Pohorje)
Slovenska ulica 11, 2212 Šentilj v Slov. goricah
5582270000Šentilj v Slov. goricah
13.5.2012 do 17.5.2012
38. člen ZIN-UPB14.2.2013opomin
7
0614-67/2011ČZP Večer d.d.
Svetozarevska 14, 2504 Maribor
5048362Maribor
od neugotovljenega dne do dne 7.8.2011
3. odst. 129. čl. ZMed in 5. odst. 129. čl. ZMed
8/25/2011opomin
8
0614-12/2011Delo d.d.Dunajska 5, 1509 Ljubljana5096049Ljubljana40574
1. in 2. odst. 148a. člena ZMed
8/10/2011globa2086.46Ni v uradnem listu objavil podatkov o mediju
9
06131-21/2009/
FLAMINGO ZALOŽBA D.O.O., Ulica Franca Baliča 11, Šempeter pri Novi Gorici
19333439
Šempeter pri Novi Gorici
2009 8/1 ZOIPub7/8/2011opomin
10
0614-94/2012Glasnik d.o.o.
Špindlerjeva ulica 22, 2250 Ptuj
2254328000Ptuj
23.6.2012 do dneva izdaje odločbe
9. in 10. alin. 1. odst. 145. čl. ZMed
18.4.2013opomin
11
0614-37/2011KANAL A, d.o.o.Kranjčeva ulica 26, Ljubljana5402662Ljubljana40571
1.alineja 1.odst. 131. čl. ZMed in 4. odst. 131. čl. ZMed
11/15/2011globa1043.23
12
0610-043-2013Kanal A, d.o.o.Kranjčeva 26, Ljubljana5402662Ljubljana2011
prvi odstavek 134. člena ZMed
22.4.2014globa8345Premalo slovenskih avdiovizualnih del v programu
13
0614-63/2011Koroška regionalna televizija d.o.o.
Pameče 100b, 2380 Slovenj Gradec
2195895000Slovenj Gradec21.7.-28.7.2011
10. slin. 1. odst. 145. čl. ZMed
29.2.2012globa2587.21
ni agenciji sporočil tehnične okvare, zaradi katere ni imel za zadnjih 30 dni posnetkov celotnega programa
14
06131-4/2011/
FLAMINGO ZALOŽBA D.O.O., Ulica Franca Baliča 11, Šempeter pri Novi Gorici
1802020Mozirje20105/1 ZOIPub8/12/2011globa400
15
06131-7/2011/
KULTURNO DRUŠTVO MYRA LOCATELLI, Volče 123, Tolmin
1130455Tolmin20105/1 ZOIPub8/12/2011globa400
16
06131-20/2009/
LISAC & LISAC D.O.O. LJUBLJANA, Dunajska c. 106, Ljubljana
5895464Ljubljana20108/1 ZOIPub7/8/2011opomin
17
06131-23/2009/MIROVNI INŠTITUT , Metelkova ul. 6, LJUBLJANA5498295Ljubljana2009 8/1 ZOIPub7/8/2011opomin
18
0614-14/2012MOJ TV d.o.o.
Mariborska cesta 65A, Selnica ob Dravi
5707455000Selnica ob Dravi
od neugot. dne do dne 28.5.2012
3. alin. 1. odst. 132. čl. ZMed
12.7.2012opomin
19
0614-76/2011Multimedijski center Vizija d.o.o. - s.r.l.Verdijeva 10, 6000 Koper3716139Koper40756
1.alineja 1.odst. 132. čl. ZMed in 2 odst. 132. čl. ZMed
10/5/2011globa834.59
20
06131-82/2009/PAN ALP, D.O.O.88007707Nazarje20095/1 ZOIPub7/8/2011opomin
21
06131-22/2009/PLANET GV D.O.O., Einspielerjeva 6, LJUBLJANA1572512Ljubljana2009 8/1 ZOIPub7/8/2011opomin
22
0614-75/2011POP TV, d.o.o.Kranjčeva ulica 26, Ljubljana1381431Ljubljana
1.9.-19.9.2011 in 1.9.-30.9.2011
2. in 3. alineja 1. odst. 132. čl. ZMed in 2. odst. 132. čl. ZMed
10/13/2011
stek prekrškov - izrek opomina in globe
5000Izdajanje programskih vsebin brez vpisa v razvid medijev
23
0614-22/2011POP TV, d.o.o.Kranjčeva ulica 26, Ljubljana1381431Ljubljana20.12.2010
1.alineja 1.odst. 131. čl. ZMed in 4. odst. 131. čl. ZMed
11/15/2011globa1500Preveč oglasov
24
0614-26/2011POP TV, d.o.o.Kranjčeva ulica 26, Ljubljana1381431Ljubljana
17.2.2011, 19.2.2011
10. alin. 1. odst. 130. čl. ZMed
27.1.2012globa2417.29
če v nasprotju z zakonom razširja sponzorirana poročila, aktualne ali druge informativne programske vsebine (Poročila in aktualno-informativne programske vsebine ne smejo biti sponzorirane. Druge informativne programske vsebine v medijih se lahko sponzorirajo le v primerih, določenih z zakonom, ki ureja volilno kampanjo. )
25
0614-43/2011POP TV, d.o.o.Kranjčeva ulica 26, Ljubljana1381431Ljubljana
od 1.2. do 21.2.2011
1. alin. 1. odst. 131. čl. ZMed
13.3.2012globa5417.29Preveč oglasov
26
0610-041-2013POP TV, d.o.o.Kranjčeva 26, Ljubljana1381431Ljubljana2011
prvi odstavek 134. člena ZMed
6.5.2014
globa - stek prekrškov
41725Premalo slovenskih avdiovizualnih delv programu
27
06110-4/2011Prava smer d.o.o.Dunajska cesta 53294749
tednik Reporter, št. 12, str. 12
4062397/I/3. člen ZVDAGA10/20/2011opomin
28
0614-114/2010Prva TV d.o.o.
Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana
5895634000Ljubljana
3.11 in 24.11.2010
1.,2. in 4. alineja 1. odst. 130. čl. ZMed in 2. odst. 130. čl. ZMed
9/7/2011globa30000Prikrito oglaševanje, naročnik oglasa vpliva na medije
29
0614-49/2011Prva TV d.o.o.Vojkova cesta 58, Ljubljana5895634000Ljubljana24.3.2011
1. alin. 1. odst. 131. čl. ZMed
28.2.2012globa1460.52preveč oglasov
30
0614-39/2011Prva TV d.o.o.Vojkova cesta 58, Ljubljana5895634000Ljubljana14.2.2011
7. alin. 1. odst. 129. čl. ZMed
6.3.2012globa1460.52
če predvaja programske vsebine, v katerih prevladujejo prizori nasilja ali seksualnosti, izven termina med 24. in 5. uro (sedmi odstavek 84. člena).
31
0614-25/2011Prva TV d.o.o.Vojkova cesta 58, Ljubljana5895634000Ljubljana
3.11.2010 in 24.11.2010
5. alin. 1. odst. 130. čl. ZMed
8.3.2012globa1460.52nepravilno oglaševanje
32
0614-12/2012Prva TV d.o.o. - v likvidacijiTrg OF 13, Ljubljana58956340000Ljubljanav letu 2011
1. in 2. odst. 23. člena ZSFCJA
10.5.2013opomin
33
0614-30/2012Radio Belvi d.o.o.
Stritarjeva ulica 5,4000 Kranj
1304003000Kranj
od 2. 1. do dneva izdaje odločbe, in 9.3.2012
9. in 10. alin. 1. odst. 145. čl. ZMed
15.11.2012opomin
34
0614-91/2012Radio Belvi d.o.o.
Stritarjeva ulica 5, 4000 Kranj
1304003000Kranj
od dne 17.7.2012 do izdaje odločbe
9. in 10. alin. 1. odst. 145. čl. ZMed
19.9.2013
stek prekrškov - opomin
35
0614-92/2012Radio Goldi Savinjski val d.o.o.Stegne 11B, Ljubljana5855578000Žalec
od 1.7.2012 do izdaje odločbe
9. in 10. alin. 1. odst. 145. čl. ZMed
15.7.2013opomin
36
0610-057-2013Radio S koncerti d.o.o.Stegne 11b5855659Ljubljana14.8.2012
10. alineja prvega odstavka 145. člena ZMed
4.3.2014globa2086
37
0614-93/2012Recal d.o.o.
Ulica dr. Franca Kovačiča 22, 9240 Ljutomer
5935610000Ljutomer
od 23.6.2012 do izdaje odločbe
9. in 10. alin. 1. odst. 145. čl. ZMed
17.9.2013
stek prekrškov - opomin
38
06131-9/2011/
REPRO - MS 03 d.o.o., Dunajska cesta 242b, Ljubljana
1828223Ljubljana20105/1 ZOIPub8/12/2011globa400
39
0614-4/2012RTV SlovenijaKolodvorska 2, Ljubljana5056497000Ljubljana
od 1.8 do 7.8.2011
6.alin. 1. odst. 145. čl. ZMed
28.5.2012globa2587.21ni objavila impresuma
40
0614-15/2011RTV Slovenija, javni zavod
Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
5056497000Ljubljana
5.9.2010, 8.9.2010, 9.9.2010
5. alineja 1. odst. 130. čl. ZMed in 2. odst. 131. čl. ZMed
11/8/2011
stek prekrškov - izrek globe
5000Nepravilno oglaševanje, preveč oglasov
41
06131-5/2011/
SVETOVANJE ALEŠ PEVC s.p., Ulica Hermana Potočnika 9, Ljubljana
2100223Ljubljana20105/1 ZOIPub8/12/2011globa400
42
06131-2/2011/ŠIFCO Kranj, d.o.o. , Srednje Bitnje 122, ŽABNICA5579473Kranj20105/1 ZOIPub6/30/2011opomin
43
0614-96/2012Šprah d.o.o.
Škofja vas 51B, 3211 Škofja vas
5832128000Škofja vas
od 28.6.2012 do izdaje odločbe
9. in 10. alin. 1. odst. 145. čl. ZMed
18.9.2013
stek prekrškov - opomin
44
0614-87/2012Šprah d.o.o.
Škofja vas 51B, 3211 Škofja vas
5832128000Škofja vas
od 19.6.2012 do dneva izdaje odločbe
9. in 10. alin. 1. odst. 145. čl. ZMed
20.9.2013
stek prekrškov - opomin
45
0614-15/2012T-2 d.o.o.
Streliška cesta 150, 2000 Maribor
1954598Maribor
od neugot. dne do dne 28.5.2012
5. alin. 1. odst. 133. čl. ZMed
18.7.2012opomin
46
0614-81/2012Telekom Slovenije d.d.Cigaletova ul. 15, Ljubljana5014018000Ljubljana
7.62012 in 8.6.2012
3.alin. 1.odst. 132. čl. ZMed in 2.alin. 1. odst. 137. čl. ZMed
20.12.2012opomin
47
0612-44/2012TIMSA d.o.o.Žiganja vas 50, Križe3732266000Tržičspomladi leta 2012115/1 čl. ZVKD-120.01.2013opomin
48
0614-24/2011TV IDEA - KANAL 10 d.o.o.
Kocljeva ulica 9, 9000 Murska Sobota
5306434Murska Sobota
od neugotovljenega dne do dne 14.11.2011
1. alineja 1. odst. in 2. odst. 145. čl. ZMed
11/14/2011opomin
49
0612-85/2011Uršulinski samostan Ljubljana
Ulica Josipine Turnograjske 8, Ljubljana
5797888Ljubljana
druga polovica 2010 in leto 2011
115. ZVKD-110/11/2011opomin
50
06131-19/2009/
ZALOŽBA PASADENA D.O.O., Brnčičeva 41 a, Ljubljana
87438488Ljubljana2009 8/1 ZOIPub7/8/2011opomin
51
0614-51/2010Zavod Mariborski radio Študent
Gosposvetska c. 83,2000 Maribor
1682965000Maribor
od 24.11.2010 do 29.11.2010
4. alin. 1. odst. 38. čl. ZIN-UPB1
9.8.2012opomin
52
0612-93/2011Župnijski urad KojskoKojsko 49, 5211 Kojsko1892606julij, avgust 2011115. čl. ZVKD-111/29/2011globa2000nedovoljen poseg v arheološke ostaline