ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
PS Voda a krajina
Proměníme vodu ve víno?
11. 4. ✓26. 4.9. 5.
4
PS Veřejné blaho4. 4. ✓16. 4.2. 5.
5
PS Poklady Frýdlantska4. 4. ✓26. 4.14. 5.
6
7
Co se kde diskutuje:
8
9
PS Poklady Frýdlantska- jak podpořit rozvoj nejen hmotných míst, drobných i významnějších památek, ale i větších i menších akcí či atrakcí
10
- jak rozvíjet jejich potenciál, jak je chránit před necitlivými zásahy i důsledky tvrdého turismu
11
-jak na tyto zajímavosti upozornit místní i návštěvníky)
12
- jak je využit ve vzdělávání a turistickém ruchu
13
- jak koordinovat aktivity cestovního ruchu a propagace
14
PS Voda a krajina- jak hospodařit v krajině, abychom (co nejvíce) předešli povodním a suchu (důležité téma: povodně a sucho, ochrana lidí a majetku, eroze a odnos půdy)
15
- jak dlouhodobě zajistit dostatek kvalitní pitné vody (důležité téma: pitná voda)
16
- jak udržet krajinu zelenou a příjemnou k životu a atraktivní pro místní i návštěvníky, chceme-li je sem lákat (důležité téma: stromy, aleje, lesy, zemědělství)
17
PS Veřejné blaho- zachování a rozvíjení základních služeb v místě
18
- pohyb po území Frýdlantska
19
- zlepšování dostupnosti služeb mimo území Frýdlantska
20
- možnosti pro podnikání na Frýdlantsku
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100